Asigurarea de Răspundere Civilă Auto

Proiect
8.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 10079
Mărime: 2.86MB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

INTRODUCERE

I. ASIGURAREA DE RǍSPUNDERE CIVILǍ AUTO

1.1 Conceptul de asigurare RCA

1.2 Asiguratul în cazul asigurării RCA

1.3 Asigurătorul în cazul asigurării RCA

1.4 Contractul de asigurare

1.5 Primele de asigurare, riscurile asigurate şi despăgubirea

II. STUDIU DE CAZ PRIVIND ASIGURAREA DE RǍSPUNDERE CIVILǍ : SOCIETATEA DE ASIGURǍRI - REASIGURǍRI ASIROM S.A

III. CONCLUZII ŞI PROPUNERI

Extras din document

New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asiguratorilor...

fara asigurari, n-ar exista zgaraie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar accepta sa lucreze la o asemenea inaltime, riscand sa faca un plonjon mortal si sa-si lase familia in mizerie; fara asigurari, nici un capitalist nu ar investi milioane pentru a construi astfel de cladiri, pe care un singur muc de tigara le-ar putea transforma in scrum; fara asigurari, nimeni nu ar circula cu automobilul pe strazi.

Chiar cu un Ford, un bun sofer este constient de faptul ca in fiecare clipa risca sa dea peste un pieton."

Henry FORD

INTRODUCERE

Am ales această temă “Asigurarea de răspundere civilă auto” cunoscută sub denumirea de RCA , deoarece este o temă vastă şi foarte interesantă.

Indiferent de cât a evoluat umanitatea, un lucru este foarte clar: nu putem controla tot ce se întamplă în jurul nostru, exemplu cel mai bun fiind poate natura. Însă aceasta nu este singura care ne afectează şi ne provoacă pagube. Accidentele se întamplă la tot pasul, iar jaful, furturile, tâlhăriile, toate ţin de natura umană.

Acestea sunt motivele pentru care au apărut serviciile sau, mai bine zis, produsele de asigurare. Acestea sunt oferite de companii specializate care preiau diferite riscuri în schimbul unei sume de bani. Astfel, plata unei sume îl pune pe asigurat la adăpost de problemele cauzate de accidente, fie ele auto, sau de altă natură.

Un argument al necesităţii asigurărilor este oferit de prezenţa acestora la o scară foarte mare în Occident, unde există o adevărată cultură. Marea majoritate a oamenilor au, în ţările vestice, tot felul de asigurări, nu doar cea de RCA, ci şi cea de viaţă, de sănătate, de protecţie a bunurilor.

Asigurarea de răspundere civilă auto reprezintă în momentul de faţă una dintre puţinele tipuri de asigurare a căror încheiere este obligatorie în România.

Acest tip de asigurare este unul prin care terţii prejudiciaţi în urma unui accident auto, produs din vina conducătorului auto asigurat, primesc despăgubiri pentru daunele materiale şi/sau vătămările corporale suferite.

Asigurarea de răspundere civilă auto este fundamental diferită de asigurarea tip Casco, aceasta din urmă fiind o asigurare facultativă prin care persoana care primeşte despăgubiri pentru daunele produse autovehicului este asiguratul, şi nu un terţ.

Scopul acestei asigurări este ca cel păgubit să primească obligatoriu despăgubiri pentru daunele suferite, independent de situaţia materială a celui care a produs paguba (cu alte cuvinte chiar dacă cel care a produs paguba ar putea sau nu să plătească despăgubiri.)

În acest fel, asigurarea de răspundere civilă auto este în interesul terţului păgubit, dar şi în interesul celui care a produs paguba.

Proiectul nostru este structurat pe capitole şi subcapitole.

În primul capitol am prezentat conceptul de asigurarare RCA şi, totodată, elementele tehnice ale asigurării în conformitate cu noile norme referitoare la asigurarea auto obligatorie (contractul de asigurare, asiguratul, asigurătorul, suma asigurată, prima de risc, riscurile asigurate, despagubirea).

În al doilea capitol este prezentat un studiu de caz la firma de asigurări ASIROM S.A., iar în ultimul capitol vom dezbate concluziile şi propunerile.

I. ASIGURAREA DE RǍSPUNDERE CIVILǍ AUTO RCA

1.1. CONCEPTUL DE ASIGURARE RCA

Asigurările de răspundere civilă reprezintă o componentă de mare importanţă şi actualitate a activităţii de asigurare. Prin asigurările de răspundere civilă se acoperă prejudiciul produs de asigurat - persoana fizică sau persoana juridică - unor terţe persoane. În toate cazurile este vorba de prejudiciile ce pot fi produse în anumite împrejurări şi pentru care o persoana fizică sau juridică răspunde potrivit legii.

Existenţa acestui tip de asigurare permite pe de o parte ca persoana păgubită să primească despăgubirea cuvenită, iar pe de alta, ca patrimoniul asiguratului să rămână neatins, deoarece în schimbul primelor de asigurare plătite, el nu mai poate fi plătit, pe cale judiciară pentru prejudiciul produs. Este necesar de subliniat că prin asigurările de răspundere civilă pot fi acoperite numai pagubele produse de asigurat unor terţe persoane în anumite condiţii, care se cer a fi îndeplinite în mod cumulativ.

Asigurarea de răspundere civilă auto, cunoscută sub numele de RCA, reprezintă în momentul de faţă una din puţinele tipuri de asigurare a căror încheiere este obligatorie în România.

Asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) este o asigurare prin care terţii prejudiciaţi în urma unui accident auto, produs din vina conducătorului auto asigurat, primesc despăgubiri pentru daunele materiale şi/sau vătămarile corporale suferite.

În asigurările de răspundere civilă spre deosebire de celelalte asigurări (de bunuri şi persoane), pe lânga asigurător si asigurat, dacâ se produce riscul acoperit prin asigurare, mai intervine şi o a treia persoană - terţul păgubit.

Asigurările de răspundere civilă auto compensează, de regulă, numai prejudiciile care sunt consecinţa unor accidente. Cuprinderea în asigurarea de răspundere civilă auto a prejudiciului, reclamă ca acesta să aibă un conţinut, să fie cert, actual şi personal, adică repararea prejudiciului să fie solicitată numai de către persoana păgubită şi, de asemenea, să fie direct.

În asigurările de răspundere civilă auto, culpa asiguratului reprezintă o condiţie de bază care trebuie îndeplinită pentru a se acorda despăgubirea de către societatea de asigurări. Între prejudiciul cauzat terţelor persoane şi culpa asiguratului trebuie să existe întotdeauna un raport nemijlocit de cauzalitate. Astfel, prin aceste asigurări, se compensează prejudiciul creat, ceea ce înseamnă că volumul despăgubirii se stabileşte pe baza valorii pagubei şi nu în funcţie de gravitatea culpei. Compensarea pagubei se face în natură prin restituirea bunului distrus sau prin restabilirea situaţiei care a existat anterior, ori prin plata de despăgubiri băneşti atât pentru valoarea bunului distrus, cât şi pentru serviciul de care a fost lipsită terţa persoană prin imposibilitatea funcţionării sau folosirii persoanelor şi bunurilor prejudiciate.

Preview document

Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 1
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 2
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 3
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 4
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 5
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 6
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 7
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 8
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 9
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 10
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 11
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 12
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 13
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 14
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 15
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 16
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 17
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 18
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 19
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 20
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 21
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 22
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 23
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 24
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 25
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 26
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 27
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 28
Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Asigurarea de Raspundere Civila Auto.doc

Alții au mai descărcat și

Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group

Introducere Modalitățile de asigurare a calității serviiciilor au evoluat continuu în acord cu schimbările tehnologice și socio-culturale rapide...

Asigurarea de Răspundere Civilă

CAPITOLUL I: ASIGURARILE - CARACTERISTICI GENERALE - 1.1. Necesitatea practicarii asigurarilor. Existenta si dezvoltarea societatii omenesti,...

Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto

Capitolul I: Stadiul cercetării 1.1 Introducere Am ales această temă deoarece piaţa asigurărilor este într-o continuă dezvoltare, mai ales în...

Managementul Riscului în Asigurări

INTRODUCERE Un aspect esenţial în viaţa şi evoluţia omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija faţă de viitor, teama combinată...

Prezentarea Produselor Oferite de Firma Groupama

CAP I PREZENTAREA SOCIETATII GROUPAMA Activ în 14 ţări din Europa şi Asia, Groupama a pătruns progresiv pe piaţa românească la finalul anului 2007...

Asigurari de Bunuri si Raspundere Civila

Capitolul 1 Necesitatea economico-socială şi trăsăturile asigurărilor 1.1 Nevoia de asigurare De-a lungul timpului, viaţa si bunurile oamenilor...

Asigurarea Casco

Introducere Trăim într-o lume plină de evenimente, de schimbări care se petrec cu o repeziciune de neimaginat, luându-ne de multe ori pe...

Asigurări de Răspundere Civilă

1. Trăsăturile şi importanţa asigurărilor de răspundere civilă Asigurările de răspundere civila constituie o altă ramură importantă şi de mare...

Ai nevoie de altceva?