Asigurarea de raspundere civila carte verde

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurarea de raspundere civila carte verde.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

Capitolul 1. Caracteristici generale privind asigurarea de rǎspundere civilǎ 3
1.1. Prezentare generalǎ a asigurǎrilor de rǎspundere civilǎ 3
1.2. Prezentare generalǎ a asigurǎrilor de rǎspundere civilǎ – Carte Verde 5
Capitolul 2. Practici şi evoluţii interne şi internaţionale a asigurării de rǎspundere civilǎ Carte Verde 8
2.1. Apariţia şi evoluţia la nivel intern şi internaţional a asigurării de tip Carte Verde 8
2.2. Practici interne cu privire asigurarea de răspundere civilă Carte Verde 11

Extras din document

Capitolul 1. Caracteristici generale privind asigurarea de rǎspundere civilǎ

1.1. Prezentare generalǎ a asigurǎrilor de rǎspundere civilǎ

Asigurarea de răspundere civilă în ultima perioadă a căpătat un interes general datorită creşterii numărului de autoturisme de toate tipurile care circulă pe drumurile publice şi care ameninţă un număr mare de persoane şi de bunuri ale persoanelor în cauză.

Datoritǎ factorilor menţionaţi, în numeroase ţări prin efectul legii a fost introdusă asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele ce survin în urma accidentelor de autovehicule, considerându-se că o astfel de măsură nu poate fi lăsata la libera apreciere a persoanelor care deţin autoturisme, datorită implicaţiilor deosebite. În asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidentele de autoturisme, sunt cuprinse cu unele excepţii toate persoanele fizice şi juridice care deţin autoturisme înmatriculate şi folosite pe drumurile publice. De asemenea, sunt cuprinse în asigurare şi persoanele rezidente într-o anumită ţară, deţinătoare de autovehicule pe care le utilizează pe teritoriul unei ţări diferite de cea în care locuiesc, cu condiţia să posede documente internaţionale de asigurare valabile şi în cadrul ţării respective.

Ca trăsătura principală şi generală, prin asigurările de răspundere civilă se acoperă prejudiciile produse de asigurat – persoană fizică sau juridică – unor terţe persoane. În toate cazurile este vorba de prejudiciile ce pot fi produse în anumite împrejurări şi pentru care o persoană fizică sau juridică răspunde potrivit legii.

Pagubele materiale şi vătămările corporale produse ca urmare a accidentelor de autovehicule afectează un număr mare de persoane, precum şi bunurile acestora, astfel încât absenţa acestui produs de asigurare ar obliga majoritatea păgubuţilor să apeleze la instanţele de judecată pentru recuperarea prejudiciilor suferite, punând în situaţii dificile atât pe vinovaţi, din cauza sumelor mari de plată, dar şi pe păgubuţi, care ar fi obligaţi să aştepte chiar ani pentru recuperarea unor despăgubiri stabilite pe cale judecătorească.

Astfel, datorită caracterului obligatoriu al acestei asigurări, aceasta este menită să repare daunele produse atât de persoanele fizice cât şi de persoanele juridice unei terţe persoane, prejudicii cauzate de accidente rutiere care au consecinţe directe precum: avarierea sau distrugerea bunurilor precum şi vătămare corporală sau deces. Se impune ca pentru dauna cauzată de către asigurat unor terţe persoane să fie încheiată o asigurare de răspundere civilă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

O diferenţa între asigurǎrile de rǎspundere civilă şi cele de bunuri şi persoane o reprezintǎ apariţia terţei persoane, care este diferită de persoana asiguratului, aceasta fiind beneficiarul şi este necunoscutǎ în momentul încheierii asigurării. În toate cazurile, terţele persoane păgubite primesc în mod direct despǎgubire de la asigurător.

Obiectul în cazul asigurării de răspundere civilă este constituit de paguba provocată unor terţe persoane de către persoana asigurată, pagubă ce poate afecta situaţia financiară a terţei persoane. Ca şi în cadrul altor asigurări, asigurătorul nu-şi asumă raspunderea decât pentru prejudiciile care fac obiectul relaţiilor de asigurare, această răspundere fiind limitată şi proporţională cu sumele asigurate. De regulă, asigurarea de răspundere civilă auto acoperă numai prejudiciile care sunt consecinţa direct a unor accidente; astfel culpa asiguratului este o condiţie de bază care trebuie îndeplinită pentru a fi despăgubită terţa persoană de către societatea de asigurări.

Despăgubirea în cazul asigurării de răspundere civilă auto are ca bază juridică răspunderea asiguratului ca deţinător al unor diferite autovehicule a căror utilizare pot produce accidente. Prin intermediul acestui tip de asigurare, persoanele păgubite primesc despăgubirea de la societatea de asigurări cu care asiguratul a încheiat în prealabil un contract, iar asiguratul plătind prima nu mai este urmărit în justiţie de către terţa persoană păgubită.

O caracteristică specifică asigurărilor de răspundere civilă este aceea ca societatea de asigurare despăgubeşte numai pentru daunele produse asupra bunurilor care aparţin unor terţe persoane, nefiind cuprinse în aceste asigurări prejudiciile produse asupra diverselor bunuri care aparţin persoanei asiguratului.

Plata despăgubirii datorate trebuie susţinută de către terţele persoane cu acte doveditoare din care să reiese impactul sau gradul de avariere şi distrugere a bunului.

Asigurările de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule au o importanţă economică şi socială deosebită datorită faptului că victimele accidentelor sunt despăgubite cu promtitudine şi în întregime de către societatea de asigurare, facilitând astfel reluarea şi continuarea normală a activităţii economico-socială.

Asigurarile de răspundere civilă pentru autoturisme au în prezent o importanţă deosebită atât pe plan naţional cât şi internaţional, pe fondul creşterii substanţiale a numărului de autovehicule fapt ce determină creşterea numărului de persoane ce devin victime a unor accidente precum şi creşterea valorii bunurilor avariate sau distruse.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarea de raspundere civila carte verde.docx

Bibliografie

1. Ciurel, V., Asigurări şi reasigurări:abordări teoretice şi practici internaţionale, Editura All Beck, Bucureşti, 2000;
2. http://www.baar.ro
3. http://www.asfromania.ro/
4. http://www.1asig.ro
5. http://blog.auto1onebroker.ro
6. http://www.asigurareamasinilor.ro
7. http://www.inkbroker.ro
8. http://www.ghid-asigurari.ro
9. http://www.accentnet.ro
10. http://www.cautasigurari.ro
11. http://www.generali.ro/
12. http://www.cea.assur.org/
13. http://www.cobx.org/