Asigurarea de Raspundere Civila Profesionala

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurarea de Raspundere Civila Profesionala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

1. Asigurarea de răspundere civilă profesională 2
1.1.Caracteristici ale asigurării de răspundere civilă profesională 2
1.2. Principalele poliţe pentru asigurarea de răspundere civilă profesională 3
1.2.1. Răspundere profesională farmacişti 3
1.2.2. Răspundere profesională ingineri,proiectanţi în construcţii 4
1.2.3. Răspundere profesională prestatori servicii 5
1.2.4. Asigurarea profesională a experţilor contabili, contabililor autorizaţi, auditorilor 6
1.2.5. Asigurarea profesională a brokerilor de asigurare 7
2.Asigurarea de mal praxis. Model de poliţă pentru medicişi farmacişti 8
2.1. Natura juridicăşi conţinutul raportului medic-pacient 8
2.2. Temeiul juridic al răspunderii civile medicale 9
2.3. Acoperirea temporară a contractului de asigurare 10
2.4.Teoria ca teoria,dar practica 11
2.4.1. La noi 11
2.4.2. La ei 13
2.5.Concluzii 14

Extras din document

1.Asigurarea de răspundere civilă profesională

“Orice faptă a omului care cauzează alteia prejudicii, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara”.

“Omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar şi de acela ce a cauzat prin neglijenţă sau prin imprudenţa sa ”.

1.1. Caracteristici ale asigurării de răspundere civilă profesională

Acest tip de asigurare are rolul de a proteja asiguratul, persoana fizică sau juridică, împotriva prejudiciilor pe care le poate produce unor terţe persoane, ca urmare a practicării unei profesii. Asigurările de răspundere civilă vizează îndeosebi următoarele categorii de profesii: constructorii, arhitecţii, medicii, experţii tehnici, contabilii, evaluatorii etc., în general acele profesii care implică o activitate de mare răspundere. Prin activitatea lor, din eroare sau neglijenţă, ei pot aduce prejudicii terţelor persoane. Ca urmare, asigurarea de răspundere civilă profesională garantează repararea prejudiciilor, evident dacă pretenţiile formulate în legătură cu acestea se încadrează în condiţiile de asigurare prevăzute în contract. Sunt ţări în care acest tip de asigurare este obligatorie, fiind o condiţie impusă în practicarea unei anumite meserii sau profesii.

Pentru acest tip de asigurare, despăgubirile se acordă în general pentru:

- Daune materiale produse din culpa asiguratului, precum şi din culpa acelor persoane pentru care asiguratul răspunde potrivit legii;

- Cheltuieli suportate de asigurat în procesul civil;

- Cheltuieli de judecată suportate de terţ, ca parte vătămată pentru demersuri legale întreprinse în vederea obligării asiguratului la plata despăgubirilor;

- Despăgubiri la care este obligat asiguratul ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorării unor documente, furt prin efracţie etc.

- Pretenţii emise împotriva asiguratului privind activitatea desfaşurată de el sau de către persoane pentru care asiguratul răspunde potrivit legii.

De regulă, asiguratul nu are dreptul să accepte răspunderea, să negocieze sau să efectueze o plată fără acceptul scris al asiguratorului, care are dreptul să preia în numele asiguratului rezolvarea oricărei cereri de despăgubire.

Situaţiile pentru care asigurătorul nu este răspunzător faţă de asigurat, sunt:

- Activităţi desfăşurate de asigurat în afara unui contract încheiat cu clientul său;

- Pagubele au fost create cu intenţie de către asigurat, beneficiarul asigurării sau o altă persoană apropiată asiguratului;

- Pagube produse prin dispariţia sau distrugerea hârtiilor de valoare, a documentelor, manuscriselor, obiectelor de valoare artistică, ştiinţifică sau istorică, mărcilor poştale, pietrelor preţioase sau banilor;

- Pretenţii referitoare la pagube provocate de război, invazie, acţiunea unui duşman extern, dictatura militară, confiscare, expropiere, rechiziţionare, sechestrare, distrugere sau avariere din dispoziţia oricărei autorităţi de drept sau de fapt etc.

1.2. Principalele poliţe pentru asigurarea de răspundere civilă profesională

1.2.1. Răspundere profesională farmacişti

Cine se poate asigura?

Pot încheia acest tip de asigurare:

- medici farmacişti şi asistenţi farmacişti cu autorizaţie de liberă practică, indiferent de calitatea pe care o au: farmacist diriginte, farmacist şef de depozit, farmacist şef laborator, conducător de unitate;

- unităţile farmaceutice de distribuţie (depozit) şi eliberare (farmacii, drogherii)

- unităţi producătoare de: medicamente, produse fitofarmaceutice, parafarmaceutice, stomatologice, radiofarmaceutice, dietetice, cosmetice; laboratoare de sinteză, testare, omologare a produselor farmaceutice şi igenico-cosmetice, în nume propriu şi pentru fiecare farmacist angajat sau colaborator;

- uniuni şi asociaţii profesionale în numele şi pentru fiecare membru, pe bază de tabel anexat la poliţa de asigurare ;

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarea de Raspundere Civila Profesionala.docx