Asigurarea de Risc Financiar a Unui Credit

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Asigurarea de Risc Financiar a Unui Credit.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 55 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Asigurari, Banci, Finante

Cuprins

1. NOȚIUNI GENERALE DESPRE ASIGURĂRI pag.2
A. DEFINIȚII pag.2
B. FUNCȚII pag.4
C. ELEMENTE DE BAZĂ pag.5
2. CREDITAREA BANCARĂ pag.9
A. TIPURI DE CREDITE pag.9
B. PRINCIPII DE CREDITARE pag.10
C. PROCEDURA DE ACORDARE A CREDITULUI pag.11
D. ANALIZA DOCUMENTAȚIEI DE CREDIT pag.12
3. CONTRACTUL DE ASIGURARE pag.14
A. DEFINIȚII ȘI TRĂSĂTURI pag.14
B. CONDITII DE VALIDITATE pag.16
C. PRINCIPII pag.17
D. ÎNCHEIEREA, DURATA, PROBA, INTERPRETAREA, EFECTELE CONTRACTULUI DE ASIGURARE pag.18
E. SUBROGAREA pag.21
F. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE pag.21
4. ASIGURAREA CREDITELOR pag.23
A. ASIGURARI DE DECES pag.23
B. ASIGURAREA DE RISC FINANCIAR pag.24
5. PROCEDURA DE RECUPERARE pag.30
A. AVIZAREA DE DAUNĂ pag.30
B. PREVENIREA pag.31
C. PLATA DESPĂGUBIRII pag.32
D. EXECUTAREA SILITĂ pag.32
6. NOTE DE FINAL pag.39
7. STUDIU DE CAZ pag.41
8. BIBLIOGRAFIE pag.53

Extras din document

1.NOŢIUNI GENERALE DESPRE ASIGURĂRI

A. DEFINIŢII

Existenţa individuală şi socio-umană se grevează pe necesităţi şi trebuinţe, a căror satisfacere justifică şi orientează activitatea omului.

Unele trebuinţe pot fi satisfăcute imediat sau într-un orizont de timp apropiat, altele sunt posibile într-o anumită eventualitate sub aspectul incertitudinii şi al nesiguranţei.

Observaţiile de ordin statistic evidenţiază regularitatea şi realitatea producerii anumitor evenimente generate de factori naturali sau de însăşi activitatea omului, pagubele produse putând fi evaluate măcar cu aproximaţie. Incertitudinea constă în faptul că nu pot fi identificate subiectele (persoane fizice sau juridice) asupra cărora planează pericolele respective, intensitatea şi momentul producerii evenimentului.

Asigurarea este o activitate economico-socială ce constă în protecţia persoanelor fizice şi juridice în calitate de asiguraţi împotriva diverselor riscuri fiind realizată de către societăţi specializate, în calitate de asigurători. Ca operaţiune, asigurarea reprezintă constituirea, pe principiul mutualităţii, de către un asigurător, a unui fond de asigurare, prin contribuţia unui număr de asiguraţi, expuşi la producerea anumitor riscuri şi indemnizarea celor care suferă un prejudiciu pe seama fondului alcătuit din primele încasate, precum şi pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate.¹

Asigurătorii preiau anumite riscuri în schimbul plăţii de către asiguraţi a unei sume de bani, denumită primă de asigurare.

Asigurarea reprezintă un acord de voinţă (sub formă de contract) între asigurat şi asigurător, prin care asigurătorul oferă asiguratului contravaloarea daunelor (sau suma asigurată) în cazul producerii riscurilor, în schimbul plăţii de către asigurat a primei de asigurare.

Asigurarea are la bază principiul mutualităţii, potrivit căruia fiecare asigurat contribuie cu o sumă (primă de asigurare) relativ modestă la crearea fondului de asigurare din care sunt acoperite daunele suferite. Plătind asigurătorului o sumă relativ mică în raport cu nevoile sale de protecţie, asiguratul va primi în schimb garanţia că va fi despăgubit în condiţiile producerii unei pagube. Deoarece nu toţi asiguraţii suportă pierderi este astfel posibilă acoperirea daunelor.

Principiul mutualităţii este aplicabil, deoarece, la rândul său, se bazează pe acţiunea legii numerelor mari (care este o lege statistică având următorul enunţ: cu cât este mai mare numărul expunerilor la risc, cu atât probabilitatea daunelor produse se va apropia de valoarea probabilităţii daunelor estimate) ².

Esenţa economică a asigurării o reprezintă acoperirea daunelor dintr-un fond central, creat din colectarea primelor de asigurare plătite de către asiguraţi. Destinaţia acestui fond este următoarea: plata daunelor, crearea unui fond de rezervă (din care se vor achita daunele mari) şi acoperirea cheltuielilor administrative ale societăţii. Se impune precizarea că fondul de asigurare se constituie în vederea acoperirii unor pagube provocate de evenimente viitoare şi nesigure, deci aceste fonduri nu acoperă pierderi cauzate de utilizarea unor bunuri sau de diminuarea valorii lor din anumite motive.

Activitatea de asigurare din România este reglementată de Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările, reactualizată precum şi alte norme, metodologii proprii fiecărei ramuri de asigurare precum şi de Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor.

Conceptul de asigurare poate fi abordat din punct de vedere: juridic, economic şi financiar.

Din punct de vedere juridic - pentru a fi operantă, asigurarea trebuie să capete o formă juridică, fapt ce rezultă dintr-un contract ca lege a părţilor şi din legea propriu-zisă emisă de puterea legislativă. Astfel, contractul de asigurare şi legea de organizare a asigurărilor constituie izvoarele de drepturi şi obligaţii în materie de asigurări.

Din punct de vedere economic - asigurarea implică constituirea, în condiţii specifice, a fondului de asigurare, în legătură cu care pot fi puse în evidenţă câteva aspecte:

- faptul că asigurarea se constituie sub formă bănească;

- fondul de asigurare se constituie descentralizat, la nivelul fiecărei societăţi de asigurare, pe seama primelor de asigurare încasate;

- constituirea şi utilizarea fondului de asigurare implică relaţii economice între părţi prin fluxurile băneşti pe care le presupune încasarea primelor şi apoi plata despăgubirilor aferente.

În concluzie, într-o economie de incertitudini, asigurarea favorizează afluirea economiilor populaţiei către piaţa financiară; incertitudinile din economie pot să favorizeze sau să defavorizeze evoluţia avuţiei viitoare a agenţilor economici, iar contractul de asigurare apare ca o creanţă condiţionată, emisă de asigurător şi achiziţionată de asigurat. 3

Din punct de vedere financiar – se poate aprecia că asigurarea se constituie într-un intermediar financiar între persoanele fizice asigurate care plătesc eşalonat primele de asigurare şi persoanele fizice sau juridice care au nevoie de resurse financiare suplimentare.

Promovarea asigurărilor implică următoarele condiţii obiective şi subiective:

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarea de Risc Financiar a Unui Credit.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI FACULTATEA FINANTE , ASIGURARI , BANCI SI BURSE DE VALORI