Asigurarea de Transport Auto in Conditiile Economiei de Piata

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurarea de Transport Auto in Conditiile Economiei de Piata.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

CAPITOLUL I

ASPECTE TEORETICE

Maşina este, pentru mulţi dintre noi, mai mult decât o simplă modalitate de deplasare, ea reprezintă diferenţa dintre a ajunge la timp la serviciu şi a întârzia (din cauza transportului în comun care niciodată nu vine la timp), diferenţa dintre a putea vizita diferite locaţii turistice şi a depinde de alţi pentru acest lucru, şi nu în ultimul rând, reprezintă independenţa de a ajunge oriunde oricând şi un statut social ridicat.

Astfel, în contextul unei lumi în continuă schimbare necesitatea unui sistem cât mai adecvat din punct de vedere al relaţiei dintre asigurator şi asigurat părea inevitabil.Astfel, apare după anul 1990 sistemul reglementat de casco din România.

Asigurarea CASCO de tip- asigurare facultativă, acoperă în general două categorii de riscuri: diverse daune materiale (avarii) produse maşinii, precum şi furtul acesteia.

Asigurarea CASCO, la fel ca majoritatea asigurărilor generale, se încheie uzual pe o perioadă de un an.

Costul asigurării (prima de asigurare) poate fi achitat în rate subanuale sau integral, la încheierea asigurării, situaţie în care unele companii acordă reduceri.

Asigurarea are valabilitate pe teritoriul României. În cazul deplasării în străinătate se poate opta, contra cost, pentru extinderea asigurării CASCO pe durata călătoriei.

Înainte de a încheia acest tip de asigurare trebuie cunoscute toate condiţiile generale de asigurare, condiţiile speciale, să se acorde atenție parcurgerii și înțelegerii clauzelor contractuale, îndeosebi a celor referitoare la riscurile acoperite în asigurare, excluderi, valoarea franşizei, proceduri de avizare şi lichidare a daunei (cum trebuie procedat în cazul producerii riscurilor asigurate, care sunt unitățile reparatoare la care vă puteți adresa etc).

În înţelesul condiţiilor generale de asigurare, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

Asigurat: persoana fizică sau juridică, nominalizată în contractul de asigurare, care în schimbul plăţii primei de asigurare se asigură pentru riscurile prevăzute în contractul de asigurare.

Asigurator: persoana juridică (societate de asigurare) autorizată să desfăşoare activităţi de asigurare, care, în schimbul primei de asigurare încasată de la Asigurat, îşi asumă răspunderea de a acoperi pagubele produse autovehiculelor asigurate, ca urmare a producerii unui risc asigurat.

Beneficiar: persoana desemnată de Asigurat şi menţionată în contractul de asigurare, îndreptăţită să primească despăgubirea în cazul producerii riscurilor acoperite.

Contractant al asigurării: persoana care încheie contractul de asigurare pentru asigurarea unor riscuri privindu-l pe Asigurat şi se obligă faţă de Asigurător să plătească prima de asigurare.

Contractul de asigurare: poliţa de asigurare împreună cu prezentele condiţii generale de asigurare, condiţiile speciale de asigurare, clauzele, cererea-chestionar, raportul inspecţiei de risc, specificaţiile de asigurare, suplimentele de asigurare, declaraţiile făcute în scris de Asigurat, lista societăţilor din străinătate mandatate de Asigurător să regularizeze daunele în ţara respectivă.

Dauna (pagubă): prejudiciul material suferit de Asigurat în urma producerii riscurilor asigurate.

Dauna parţială: prejudiciul material suferit de Asigurat în urma avarierii vehiculului asigurat, astfel încât, prin reparare sau înlocuirea unor părţi componente, vehiculul poate fi adus în starea anterioară producerii evenimentului asigurat.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarea de Transport Auto in Conditiile Economiei de Piata.docx