Asigurarea Echipamentelor Electronice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurarea Echipamentelor Electronice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 33 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: B. Firtescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

Introducere 2
Capitolul 1: Caracterizarea generală a asigurării echipamentelor electronice 3
Capitolul 2: Secţiunile specifice asigurării echipamentelor electronice 17
2.1 Secţiunea I: Asigurarea pentru toate riscurile 17
2.2 Secţiunea a II-a: Date şi suporturi externe de date 23
2.3 Secţiunea a III-a: Cheltuieli suplimentare de operare 27
Concluzii 32
Bibliografie 33

Extras din document

Introducere

Asigurarea echipamentelor electronice este tipul de asigurare specifică mediului de afaceri şi face parte din categoria asigurărilor tehnice. Ca orice asigurare tehnică, poliţa de echipamente electronice este una de tip “toate riscurile”. Asigurările de produse electronice pot fi vândute în cadrul unor pachete de asigurări, împreună cu alte asigurări, între care de obicei se întâlnesc asigurări de incendiu, asigurări de întrerupere a afacerilor, asigurări de avarii accidentale, asigurări de răspundere civilă, asigurări de persoane.

Principalele clase de echipamente electronice sunt următoarele:

• echipamente de prelucrare de date şi de birotica;

• echipamente de comunicaţie şi radio;

• echipamente medicale;

• echipamente pentru grafică;

• echipamente de radiofuziune şi televiziune;

• echipamente de alarmare, testare, măsurare, automatizare;

• alte echipamente electronice.

Poliţa de echipamente electronice este organizată pe două niveluri, şi anume:

- nivelul 1 – care este constituit din condiţiile generale (aplicabile tuturor secţiunilor poliţei);

- nivelul 2 – care este constituit din secţiunile poliţei, respectiv condiţiile specifice fiecărei secţiuni. Cele trei secţiuni sunt următoarele:

- Secţiunea I (daune materiale);

- Secţiunea a II-a (date şi suporturi de date);

- Secţiunea a III-a (creşterea cheltuielilor de operare).

Secţiunea I acoperă daunele materiale suferite de asigurat din cauzele cuprinse în asigurare. Intrucât acoperirea este de tip “toate riscurile”, se despăgubesc orice pierderi sau daune materiale, altele decat cele excluse, produse în perioada de asigurare. Secţiunea a II-a acoperă daunele suferite de suporturile de date. Secţiunea a III-a acoperă cheltuielile întreprinse de asigurat în scopul evitării sau diminuării prejudiciilor financiare cauzate de întreruperea utilizării echipamentelor electronice.

Capitolul 1: Caracterizarea generală a asigurării echipamentelor electronice

Orice societate de asigurare are obligaţia ca în urma producerii oricărui eveniment asigurat, în baza Cererii - Chestionar semnată de Asigurat, precum şi a datelor privind riscurile asigurate transmise în scris de acesta, sub rezerva respectării întocmai a condiţiilor, excluderilor şi clauzelor stabilite de comun acord, şi în baza plăţii primei de asigurare în cuantumul şi la scadenţele prevăzute în Specificaţia Poliţei, să achite Asiguratului sau, după caz, Beneficiarului despăgubirea cuvenită în condiţiile şi în cuantumul prevăzut în prezenta Poliţă.

1.TERMENI SPECIFICI POLIŢEI DE ASIGURARE

Asiguratul este titularul interesului cu privire la bunul asigurat, respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial în situaţia în care bunul asigurat suferă o daună.

Beneficiarul reprezintă persoana îndreptăţită să primească despăgubirea în caz de daună.

Contractant este cel care încheie contractul de asigurare cu o anumită societate pentru şi în numele altei persoane şi se să plătească prima de asigurare, precum şi să respecte obligaţiile care îi revin prin contract.

Dauna constă în prejudiciu material (avarie, distrugere, pierdere sau depreciere) suferit de bunul asigurat, provocat de un eveniment asigurat, precizat şi acoperit de asigurarea oferită de Poliţă.

Despăgubirea cuvenită se referă la suma plătită de societatea de asigurare Asiguratului în urma producerii sau apariţiei oricărui eveniment asigurat care a afectat bunul asigurat.

Eveniment asigurat este riscul asigurat care s-a produs sau începe să se manifeste în timpul perioadei de asigurare, cauzator de daune şi în urma căruia se naşte dreptul la despăgubire.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarea Echipamentelor Electronice.docx