Asigurarea Imobilelor Societatilor Comerciale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurarea Imobilelor Societatilor Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 24 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Gliga Ioana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

Argumentul
Capitolul I : CONŢINUTUL, EVOLUŢIA ŞI IMPACTUL ASIGURĂRILOR ASUPRA VIEŢII ECONOMICE ŞI SOCIALE
1.1. Conceptul de asigurare 5
1.2. Trăsăturile caracteristice ale asigurărilor 5
1.3. Clasificarea asigurărilor 6
Capitolul II : ROLUL SOCIAL ŞI ECONOMIC AL ASIGURĂRILOR
Capitolul III : ASIGURAREA BUNURILOR
3.1. Descrierea elementelor tehnice 10
3.2. Tipuri de poliţe 11
3.3. Bunurile supuse asigurării 11
Capitolul IV : CONTRACTAREA POLIŢEI DE ASIGURARE A PROPRIETĂŢILOR SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
4.1. Date generale privind societatea de asigurare 14
4.2. Determinarea riscului asigurabil 15
3.3. Propuneri si concluzii 23
Anexe 19
Bibliografie 24

Extras din document

ARGUMENTUL

Am ales această temă deoarece consider ca este necesar pentru orice societate comercială să îşi încheie o asigurare pentru bunuri împotriva evenimentelor nedorite.

Lucrarea este structurata pe patru capitole, fiecare evideţiază în mod detaliat ce sunt asigurarile, la ce folosesc şi pe cine ajută.

Asigurarea reprezintă un sistem de relaţii economico-sociale, un proces obiectiv necesar al dezvoltării economice şi sociale izvorât din acţiunea legilor economice obiective care constă în crearea în comun, de către persoanele fizice şi juridice ameninţate de anumite riscuri, a unui fond din care se compensează daunele şi se satisfac alte cerinţe economico-financiare probabile, imprevizibile.

Bunurile supuse asigurării:

a. clădiri şi constucţii;

b. maşini, utilaje, echipamente, agregate, alte mijloace fixe şi obiecte de inventar;

c. mijloace circulante.

Asigurările permit supravieţuirea întreprinderilor, victime ale unor evenimente nedorite, asigurarea salvandu-i pe angajaţi, precum şi locurile lor de muncă, cu toate implicaţiile şi contribuie la stabilirea relaţiilor sociale şi a celor de muncă.

În ultima parte a lucrării am realizat raportul de inspecţie, calculul primei de asigurare pentru furt şi incendii ca riscuri asigurabile ( Cerere-chestionar) şi poliţa de asigurare privind asigurarea de bunuri aparţinând persoanelor juridice-clădiri/conţinut.

CAPITOLUL I

CONŢINUTUL, EVOLUŢIA ŞI IMPACTUL ASIGURĂRILOR ASUPRA VIEŢII ECONOMICE ŞI SOCIALE

1.1. Conceptul de asigurare

În literatura de specialitate sunt prezentate puncte de vedere diferite în legătură cu conceptul de asigurare. Asigurarea reprezintă un sistem de relaţii economico-sociale, un proces obiectiv necesar al dezvoltării economice şi sociale izvorat din acţiunea legilor economice obiective care constă în crearea în comun, de către persoanele fizice şi juridice ameninţate de anumite riscuri, a unui fond din care se compensează daunele şi se satisfac alte cerinţe economico-financiare probabile, imprevizibile.

Caracteristicile exclusive ale asigurării sunt scopul şi metoda. Scopul reprezintă compensarea pagubelor produse de calamităţi ale naturii şi accidente, precum şi prevenirea pagubelor. Metoda e constituită din acoperirea unor riscuri, crearea unei comunităţi de risc. Scopul şi metoda sunt materializate prin formarea şi utilizarea fondului de asigurare.

Alţi autori definesc conceptul de asigurare ca o operaţie prin care unei părţi, asiguratul, i se permite în schimbul unei prime sau cotizaţii o prestaţie furnizată de către o altă parte, asiguratorul, în cazul apariţiei unui eveniment.

1.2 Trăsăturile caracteristice ale asigurărilor

Aceste trăsături se desprind din definirea conceptului de asigurare şi sunt:

- acoperirea unor riscuri prin crearea unei comunităţi de risc şi suportarea pagubelor după criteriul mutualităţii;

- evenimentul trebuie să fie întamplător şi realizarea lui să nu depindă de voinţa asiguratului, fie din cauză că acest lucru este imposibil, fie că interesul asiguratului sau legea îl împiedică să-l provoace;

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarea Imobilelor Societatilor Comerciale.doc