Asigurarea in Caz de Deces

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurarea in Caz de Deces.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

Asigurarea in caz de deces

Este o asigurare care protejează asiguratul sau beneficiarul in caz de deces. Intrucât decesul este un eveniment viitor şi sigur , dar incert ca dată, societăţile de asigurări folosesc mai multe forme de asigurare care sa satisfacă cele mai diverse preferinte. Astfel, se pot folosi următoarele variante:

1 Asigurarea de viaţă intreagă in care societatea de asigurări se angajează sa verse capitalul subscris de asigurat beneficiarului in momentul in care va surveni decesul asiguratului ,indiferent care va fi perioada.

2 .Asigurarea de viaţă amânată ,care constă in aceea ca prestaţia societăţii de asigurări nu devine exigibila decât dacă asiguratul decedează după o dată stabilită prin contract.In această formă de asigurare , primele de asigurare sunt mai mici.

3 Asigurarea temporară , prin care societatea de asigurări se angajează să platească beneficiarului o sumă de bani determinate, dacă asiguratul decedează in timpul unei perioade stabilite prin contract.Asiguratul se angajează să plăteasca prima de asigurare periodic in timpul intregii perioade de garanţie sau pană la decesul sau dacă acesta survine in timpul acestei perioade.Această variantă de asigurare se foloseşte foarte frecvent.

4 Asigurarea de supravieţuire , prin care societatea de asigurări se angajează să plătească la decesul asiguratului un capital sau o rentă unui unui beneficiar desemnat , cu condiţia ca acesta să fie in viaţă in ziua decesului asiguratului.Se constată că in aceasta asigurare se ia in considerare in acelaşi timp decesul asiguratului şi supravieţuirea beneficiarului asigurării. Deşi puţin practicată, această asigurare permite să se asigure mijloace de subsistenţă pentru o persoană care se află in sarcina asiguratului. Asigurarea de supravieţuire nu trebuie confundată cu condiţiile de supravieţuire stipulate intr-o asigurare de viaţă intreagă sau in una temporară de deces. Desigur , atata timp cât decesul beneficiarului survine inainte de data convenită o eliberează definitiv pe societatea de asigurări , condiţia de supravieţuire nu are niciodată această consecinţă.

Societatea de asigurari nu are alt scop decat acela de a impiedica transmiterea dreptului beneficiarului desemnat mostenitorilor sai , daca asiguratul decedeaza inainte de data respectiva. Cele cateva forme ale asigurarii in caz de deces face ca asiguratul sa se expuna riscului de a plati primele de asigurare fară ca obligaţia societătii de asigurari sa devina vreodata obligatorie.Asa se intampla in cazul asigurarii temporare , daca asiguratul nu decedeaza in cursul perioadei de asigurare, asigurarii de viata amanata , daca asiguratul decedeaza inainte de inceperea amanarii sau asigurarii de supravietuire, daca beneficiarul decedeaza inaintea asiguratului.

In vederea prevenirii unor asemenea situaţii, in totalitate sau in parte, este posibil să se subscrie in acelaşi timp cu contractul de asigurare principal o contraasigurare prin care societatea de asigurări se angajează să ramburseze cuantumul primelor de asigurare , mai puţin taxele , comisioanele , indexările şi dobanzile.Rezultă că asigurarea in caz de deces nu este una de economisire , ci una de protecţie impotriva unui risc determinat.

Practica perfectării şi derulării asigurării de deces reţine mai multe soluţii:

1 Angajamentul asiguratului de a plăti prime de asigurare toata viaţa

2 Soluţia limitarii plăţii primelor de asigurare la o anumită perioadă de timp prevăzută in contract

3 Soluţia plătii primelor de asigurare pe o durată de “n”ani , până la o dată “”t” ( de exemplu: ieşirea la pensie)

4 Soluţia transformării unei asigurări de deces intr-o asigurare de renta viageră optională

O variantă de asigurare mai atractivă pentru asigurat o constituie asigurarea de deces cu acumulare de capital in conturi bancare .

Astfel , după intrarea in vigoare a contractului de asigurare , societatea de asigurare garantează următoarele drepturi:

1 Pe perioada contractului de asigurare , in caz de deces al asiguratului , plăteşte suma asigurată , timp in care beneficiarii sumei de asigurare sunt scutiţi de plata restului de prime de asigurare.

2 La expirarea contractului de asigurare , in cazul in care pe perioada asigurării nu intervine decesul persoanei asigurate , se plăteşte suma capitalizată asiguratului sau persoanelor indicate in cererea de asigurare , din care se scad anual cheltuielile legate de gestionarea banilor.

Un exemplu de constituire a sumei capitalizate ar fi următorul : incă din primul an al asigurării , 30% din primele de asigurare anuale nete plătite de asigurat , conform tarifului complet de bază , vor fi depuse de către societatea de asigurare in conturi bancare.La depunerea integrală , anticipată , incă de la inceputul contractului de asigurare , a primelor de asigurare corespunzătoare intregii perioade a contractului de asigurare , cotă parte de 30% din primele de asigurare destinate capitalizării , se va calcula conform tarifului complet de baza (diminuat cu reducerea de 20%, calculata la primele de asigurare tarifare , acordată asiguratului pentru plata integrală şi anticipată a primelor de asigurare aferente intregii perioade a contractului de asigurare).

Pe perioada derulşrii contractului de asigurare , asiguratul are dreptul in orice moment să-şi schimbe hotararea cu privire la persoanele fizice sau juridice care beneficiază de despăgubirile prevăzute in contractul de asigurare , cu excepţia cazurilor in care drepturile de despăgubire care ii revin asiguratului in contractul de asigurare au fost ipotecate.In cazul ipotecării drepturilor de despăgubire , orice schimbare a beneficiarilor despăgubirii necesită acordul beneficiarului ipotecii.

Suma asigurată in cazul acestui produs rămâne stabilită , in general, la un nivel constant de-a lungul perioadei asigurate.Aceasta desigur se va intâmpla in cazul in care este refuzată acceptarea protecţiei automate impotriva inflaţiei.

Primele de asigurare vor putea fi plătite sub forma de prime unice sau sub forma de prime periodice până la data pensionăriii, sau până la data producerii decesului(in funcţie de care dintre cele doua evenimente se va produce primul).

Tipuri de asigurari de deces

Asigurarea de deces pe termen limitat se incheie pe o anumită perioadă de timp şi acoperă numai riscul de deces. Asiguratul, plăteşte periodic prima de asigurare, in schimbul căreia beneficiarul, desemnat de asigurat, urmăreşte sa incaseze suma asigurata la decesul acestuia din urma , conform contractului incheiat.Daca mediul economic este inflationist , suma asigurata poate fi protejata printr-o clauza speciala impotriva inflatiei, ceea ce implica adaptarea in consecinta , a primei de asigurare.Ca regula, ramane la latitudinea asiguratului sa decida cine este beneficiarul asigurarii , care poate fi o persoana din cadrul familiei sau din afara acesteia.

Caracteristic pentru aceasta polita este faptul ca suma asigurata va fi platita numai daca decesul survine in perioada de valabilitate a contractului. Daca la expirarea contractului asiguratul este in viata , asiguratorul este exonerat de orice raspundere privind plata sumei asigurate.La expirarea contractului, asiguratul, respectiv beneficiarul asigurarii, nu primeste nimic.De aceea, prima de asigurare nu este mare in comparatie cu celelalte tipuri de asigurari, dar va trebui platita pe toata durata politei. Date fiind caracteristicile mentionate , rezulta clar ca aceasta asigurare ofera protectie numai pentru riscul de deces si nu implica o economisire sau capitalizare , datorita faptului ca la expirarea perioadei de asigurare asiguratorul nu va plati nimic.

Asigurarea de deces pe termen (aşa –zis) nelimitat acoperă riscul de deces pe toata durata vieţii asiguratului sau până la o vârsta considerată ca fiind limita de asigurare ( de exemplu, 95 ani). Riscul de deces este acoperit pe toată durata cuprinsă intre momentul incheierii şi atingerea vârstei maxime respective. Daca asiguratul ajunge la aceasta varsta , el primeste suma asigurata , actualizată.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarea in Caz de Deces.doc