Asigurarea Obligatorie de Raspundere Civila Auto

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Asigurarea Obligatorie de Raspundere Civila Auto.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Miricescu Emilian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

INTRODUCERE

Am ales această temă deoarece este un subiect de actualitate şi prezintă un mare interes pentru toţi posesorii de vehicule. In ultimii ani, în special dupa aderarea României la Uniunea Europeană, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) a acordat o atenţie deosebită acestui tip de asigurare, reglementând în mod continuu activitatea asigurătorilor, ajungându-se de la asigurările încheiate “la colţ de stradă”, la cele emise în sistem electronic, începand cu anul 2009.

In acest proiect ne propunem să abordăm această temă mai puţin din punct de vedere teoretic, ci mai mult din punct de vedere al noilor implementări aduse acestui tip de asigurare. In acest sens, am plecat de la o scurtă prezentare a asigurărilor auto şi a conceptului de RCA, punând accentul pe noile norme şi terminând cu prezentarea tendinţelor pe piata asigurărilor de răspundere civilă auto obligatorie.

De ani buni, poliţele RCA sunt, alături de cele Casco, produsele de asigurare care generează cele mai mari cheltuieli pentru firmele de profil.

Totusi, clienţii RCA continuă sa fie cei mai vânaţi şi mai „răsfăţaţi" de catre companiile de asigurări, cu reduceri de preţuri şi oferte promoţionale care mai de care mai ispititoare, deoarece această asigurare este motorul creşterii afacerilor multor companii de asigurări, fiind obligatorie, iar concurenţa pe acest segment se manifestă aproape exclusiv prin preţ.

CAPITOLUL 1. PRINCIPII DE BAZĂ PRIVIND ASIGURĂRILE AUTO

1.1 Asigurările auto

Deţinerea şi conducerea unui autoturism implică asumarea unor riscuri împotriva cărora trebuie sa ne asigurăm.

Fie că este vorba de :

- avarierea autoturismului propriu;

- avarierea unui alt autovehicul;

- avarierea sau distrugerea unor bunuri;

- accidentarea noastră sau a altor persoane din autoturismul pe care îl conducem;

- accidentarea unor persoane dintr-un vehicul implicat în accidentul de circulaţie sau a unui pieton.

- autoturismul propriu poate fi avariat sau distrus şi pe timpul staţionării în garaj, în parcare, de către forţe naturale sau poate fi obiectul unui furt.

o asigurare auto reprezintă situaţia salvatoare.

Asigurările auto sunt clasificate, în funcţie de riscurile pe care le acoperă, astfel:

- Asigurarea de avarii şi furt (CASCO) - acoperă riscurile la care este supus autoturismul propriu;

- Asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) - acoperă pagubele produse terţilor, pe teritoriul României;

- Cartea Verde - acoperă pagubele produse terţilor în afara Spaţiului Economic European.

Dintre toate poliţele care acoperă acest domeniu poliţa RCA (de răspundere civilă auto) este cea mai des întalnită, având în vedere că este şi obligatorie.

Prin asigurarea civilă auto se asigură autoturismul terţului prejudiciat. Sunt destinate persoanelor fizice sau juridice. Ea este obligatorie, pentru că scopul ei este ca persoana prejudiciată să primească despagubiri pentru daunele suferite indiferent de situaţia materială a persoanei care a provocat paguba. Această poliţă protejează pe de o parte persoana prejudiciată, garantând plata sumei necesare acoperirii pagubelor, dar pe de altă parte protejează şi persoana care a produs paguba, acesta fiind exonerat de la plata prejudiciilor cauzate terţului, bugetul acestuia nefiind afectat. Se acoperă urmatoarele riscuri: pagube materiale, accidentarea pasagerilor sau decesul.

CASCO este asigurarea facultativă a autoturismului împotriva avariilor accidentale şi furtului. De regulă, asigurarea casco se oferă doar maşinilor cu varste intre 0 – 8 ani (majoritatea asigurătorilor), 0 – 12 ani (anumiţi asigurători) sau maşinilor de colecţie.

Riscurile asigurate se împart în 4 mari categorii:

a. avarie partială (accident în trafic, indiferent de cine este vinovat; avarie în parcare cu autor cunoscut/ necunoscut)

b. avarie totală (situaţia de avarie totală se stabileşte de către asigurător )

c. furt parţial (furtul unor parţi din maşină, incl. roata de rezerva; tot la aceasta situatie se includ şi avariile produse maşinii de hoţ: geam spart, bord deteriorat, chiar şi în cazurile de tentativă de furt)

d. furtul total (dispariţia totală a maşinii)

Asigurarea CARTE VERDE este o asigurare de răspundere civilă auto valabilă numai în afara teritoriului României. İn baza acestei asigurări se acordă despăgubiri pentru sumele pe care asigurătul este obligat să le platească pentru distrugerea de bunuri sau vătămarea corporală ca urmare a unor accidente de circulaţie petrecute în străinătate. De asemenea se acordă despăgubiri şi pentru eventualele cheltuieli făcute de asigurat în procesul civil.Asigurarea Carte Verde se încheie pentru oricare din următoarele perioade: 15 zile- 20 de zile sau 1 - 12 luni.

De la 1 august 2007, asigurarea auto de tip Carte Verde, a fost înglobată în poliţa de asigurare RCA. Prevederea se aplică accidentelor care au loc în statele UE şi Spaţiul Economic European (SEE), care include Elveţia, Croaţia şi Andorra.

1.2 Conceptul de asigurare RCA

Asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) este o asigurare prin care terţii prejudiciaţi în urma unui accident auto, produs din vina conducătorului auto asigurat, primesc despăgubiri pentru daunele materiale şi/sau vătămările corporale suferite. Asigurarea RCA, reprezintă una din puţinele tipuri de asigurări a căror încheiere este obligatorie în România.

Toate persoanele fizice sau juridice, deţinătoare de autovehicule supuse înmatriculării (tipurile de autovehicule care nu sunt supuse înmatriculării pot fi asigurate RCA – opţional), sunt obligate să le asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul României.Sancţiunea neîncheierii acestei asigurări obligatorii este destul de drastica, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda si reţinerea certificatului de înmatriculare a autovehiculului până la prezentarea documentului privind încheierea asigurării.

În continuare vom analiza rolul acestei asigurări obligatorii, care sunt riscurile acoperite şi limitele despăgubirilor. Dincolo de faptul că este obligatorie, RCA-ul este o asigurare foarte utilă şi mai ales cu un raport foarte bun referitor la primele plătite şi limitele despăgubirii.

Scopul acestei asigurări este ca cel păgubit să primească obligatoriu despăgubiri pentru daunele suferite, independent de situaţia materială a celui care a produs paguba. În acest fel, asigurarea de răspundere civilă auto este in interesul terţului păgubit, dar si in interesul celui care a produs paguba.

Prin înfiinţarea sistemului informatic unic de evidenţa a tuturor asigurărilor RCA, asigurătorii transmit situaţia exactă a tuturor contractelor de asigurare şi a plăţilor primelor de asigurare care va fi comparată cu situaţia la zi a autovehiculelor înmatriculate, şi va exista lista completă a autovehiculelor neasigurate RCA.

Asigurătorul acordă despăgubiri pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund, în baza legii, faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de autovehicule, precum şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil.

Despăgubirile se acordă indiferent de locul în care au fost produse accidentele de autovehicule, atât în timpul mersului, cât şi în timpul staţionării.

Despăgubirile se plătesc şi pentru pagubele produse de existenţa sau funcţionarea instalaţiilor montate pe autovehicule, precum şi pentru pagubele produse de remorci ori ataşe.Despăgubirile se acordă pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de dezdăunare şi cheltuieli de judecată persoanelor păgubite prin vătămare corporală sau deces, precum şi prin avarierea sau distrugerea de bunuri.

În caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile se acordă pentru persoanele aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru persoanele aflate în acel autovehicul, numai dacă acestea nu erau transportate în baza unui raport contractual existent cu deţinătorul autovehiculului respectiv.

Pentru avarierea sau distrugerea bunurilor, despăgubirile se acordă pentru bunurile aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate in acel autovehicul, numai dacă acestea nu erau transportate în baza unui raport contractual existent cu deţinătorul autovehiculului respectiv, precum şi dacă nu aparţineau deţinătorului ori conducătorului autovehiculului, răspunzător de producerea accidentului.

Despăgubirile se acordă şi în cazul în care cel care conducea autovehiculul, răspunzător de producerea accidentului este o altă persoană decât asiguratul.

Despăgubirile se plătesc şi atunci când persoanele păgubite nu au domiciliul, reşedinţa sau sediul în România.

În caz de vătămare corporală sau deces al unei persoane ori de avariere sau distrugere de bunuri, se acordă despăgubiri dacă autovehiculul care a produs accidentul este identificat şi asigurat, chiar dacă autorul accidentului a rămas neidentificat.

Despăgubirile plătite de o societate de asigurare unui terţ păgubit într-un accident auto, în baza asigurării RCA încheiată pentru autovehiculul care a produs accidentul, nu vor depăşi valoarea prejudiciilor cauzate şi nici limitele maxime (limitele de răspundere) la care s-a angajat asigurătorul.

Pe lângă aceste limitări impuse de lege, societăţile de asigurare îşi pot stabili propriile limite de răspundere.

Cartea verde este inclusă în preţul asigurării RCA şi reprezintă asigurarea obligatorie în spaţiul Uniunii Europene. În funcţie de asigurător, aceasta poate acoperi şi ţari în afara spaţiului Uniunii Europene.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarea Obligatorie de Raspundere Civila Auto.doc