Asigurarea si Reasigurarea Riscurilor Financiare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurarea si Reasigurarea Riscurilor Financiare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 44 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Popescu Elena

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

INTRODUCERE

Obiectivul principal al prezentului eseu constă în studierea şi desprinderea aspectelor legate de locul şi rolul pe care asigurările de riscuri financiare îl ocupă atât pe piaţa românească, cât şi pe plan internaţional.

În lumea financiară de astăzi, în care competiţia este în continuă creştere, pentru a obtine succesul în managemenul de risc, ori în managementul de portofoliu, este nevoie de mult mai mult decât de o actualizare a cunostintelor în domeniul financiar.

Riscurile corporaţiilor, cu efecte şi la nivel internaţional, pot dăuna reputaţiei companiei. Dimensiunea şi complexitatea riscurilor unei corporaţii moderne creează probleme noi legate de controlul lor şi respectarea reglementărilor în vigoare.

Evoluţia societăţilor într-un mediu de viaţă competitiv este un proces complex. Evaluarea condiţiei financiare şi a viabilităţii îşi concentrează atenţia, de cele mai multe ori, pe analiza aspectelor particulare, cum ar fi: structura acţionariatului, calitatea managementului şi, legat de acest aspect, profilul şi managementul riscului, situaţiile financiare, structura şi calitatea portofoliului, politicile şi practicile de resurse umane şi capacitatea de informare. În perioada actuală, în care mai mult ca oricând, vorbind despre comerţ internaţional vorbim de fapt despre pieţe globale, incertitudinea capătă noi forme de manifestare.

România, aflată în prezent în situaţia de a face faţă unui hiatus de peste cincizeci de ani în dezvoltarea normală a relaţiilor economice, este nevoită să-şi stabilească strategiile de dezvoltare între parametrii rigizi ai ritmului optim de creştere economică care să asigure reducerea reală a decalajelor faţă de ţările dezvoltate, în condiţiile minimizării costurilor economice şi sociale. Integrarea României în structurile Uniunii Europene trebuie privită ca o consecinţă a evoluţiei economiei româneşti şi a dezvoltării acesteia, iar experienţa pieţei ne arată că băncile au rolul unor catalizatori în dezvoltarea economică.

Managementului riscurilor financiare este o componentă importantă a managementului firmelor, într-un mediu de afaceri din ce în ce mai competitiv, bazat pe rapiditate şi volatilitate.

Riscul reprezintă aşadar o problemă ce trebuie gestionată de toată lumea, fie că este vorba de indivizi, companii sau guverne. Practicile de management al riscului sunt aproape aceleaşi, indiferent de nivelul la care sunt utilizate şi presupun parcurgerea unor etape standard. Aceste etape constituie procesul de management al riscului şi implică:

- analiza riscului în scopul identificării şi evaluării posibilelor consecinţe ale evenimentelor ori activităţilor;

- controlul riscului în scopul explorării tehnicilor de control al rezultatelor nefavorabile;

- finanţarea riscului în scopul luării unei decizii cu privire la costurile pe care le implică rezultatele nefavorabile obţinute.

Dacă în trecut managementul riscului s-a ocupat cu precădere de acele situaţii ale căror consecinţe au provocat pierderi, fără a lăsa nici o posibilitate de obţinere de profit, în prezent s-a schimbat optica.

O clasificare simplă a riscurilor le împarte în: finaciare, operaţionale şi de strategie. Sunt prezentate, cu exemple, riscurile operaţionale şi cele de strategie, dar accentul se pune pe riscurile financiare, ce apar din surse diferite, care includ: schimbări ale ratei dobânzii, tranzacţii valutare, extinderi ale operaţiunilor de creditare, emiterea de acţiuni, precum şi utilizarea instrumentelor derivate şi este prezentată mai în detaliu concepţia expertului în riscuri financiare Thomas Priermeier, potrivit căruia a fi întreprinzător este sinonim cu a realiza care sunt riscurile financiare la care este expusă compania. La rândul lor, riscurile financiare se împart în trei mari categorii şi anume: riscul de piaţă, riscul de credit şi riscul de preţ. Este prezentat, comparativ, comportamentul la risc al acţionarilor şi cel al managerilor unei firme, prin intermediul funcţiei de utilitate neutră la risc.

Pornind de la concluzia că reţinerea riscurilor pe cont propriu ar aduce costuri ridicate pentru orice companie, este prezentată soluţia pe care o adoptă managerii companiilor în cele mai multe cazuri, şi anume apelarea la serviciile unei societăţi de asigurare. Asigurarea reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente ale managerului de risc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarea si Reasigurarea Riscurilor Financiare.doc