Asigurarea unei Culturi de Grau de Toamna

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurarea unei Culturi de Grau de Toamna.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 30 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

CONDIŢII DE ASIGURARE – DISPOZIŢII GENERALE

Prin încheierea contractului de asigurare, asiguratul se obligă să plătească o primă de asigurare asigurătorului, iar acesta se obligă ca, în urma producerii evenimentului asigurat, în baza cererii de asigurare şi a declaraţiei de asigurare semnate de asigurat, precum şi a celorlalte date privind riscurile asigurate transmise în scris de aceasta, sub rezerva respectării întocmai a condiţiilor, excluderilor şi clauzelor convenite de comun acord la data încheierii poliţei de asigurare, şi în baza plăţii în contul asigurătorului a primei de asigurare, în cuantumul şi la scadenţele prevăzute în poliţă, să plătească asiguratului indemnizaţia de despăgubire cuvenită

Relaţia dintre asigurător şi asigurat se stabileşte prin liberul consimţământ al părţilor, în baza unui contract de asigurare, datat şi semnat. Asiguratul poate fi proprietarul terenului agricol sau orice persoană fizică sau juridică care deţine terenul agricol printr-un act scris şi are un interes patrimonial sau vreo răspundere pentru exploatarea, conservarea şi protejarea acestuia. La schimbarea proprietăţii sau a titlului celui care exploatează terenul agricol (prin vânzare, moştenire, donaţie, arendare etc.), cel care dobândeşte proprietatea sau dreptul de exploatare preia drepturile şi obligaţiile fostului proprietar cu care asigurătorul a încheiat contractul de asigurare. Pentru plata, primelor de asigurare corespunzătoare perioadei asigurate în curs de desfăşurare (anul agricol), răspund solidar atât fostul proprietar, cât şi succesorul proprietarului sau cel care preia în exploatare (cu excepţia cazului în care acesta fiind moştenitor trebuie să plătească integral).

Despre schimbarea proprietăţii sau a celui care exploatează terenul agricol, asigurătorul trebuie anunţat în scris, în termen de 5 zile calendaristice, atât de fostul proprietar (dacă acesta nu a decedat) cât şi de succesor, făcându-se şi dovada, prin acte, a acestei schimbări. În caz contrar, contractul de asigurare se reziliază de drept la data schimbării proprietăţii sau a titlului prin care este deţinut terenul agricol, fără restituirea primelor anterior încasate, asiguratul pierzând dreptul la despăgubire în cazul producerii daunelor.

OBIECTUL ASIGURĂRILOR AGRICOLE

Se pot asigura toate culturile agricole – cereale, plante tehnice, plante medicinale şi aromatice, leguminoase alimentare, plante de nutreţ, cartof şi legume, culturi semincere, rodul viilor, pomilor şi hameiului, arbuşti fructiferi, căpşun, culturile din sere, solarii şi răsădniţe, pepinierele, plantaţiile de portaltoi, plantaţiile tinere de viţă de vie înfiinţate cu viţe altoite (anii I-II).

La culturile cu mai multe recolte pe an se asigură cheltuielile tehnologice necesare pentru întreaga producţie anuală. La furajere perene pentru producţia în masă verde sau fân, suma totală asigurată se defalcă astfel:

- pentru coasa I – 60%;

- pentru coasa a II-a – 40%.

RISCURI ASIGURATE

Asigurătorul despăgubeşte producătorii agricoli cu care a încheiat contracte de asigurare, pentru daunele produse culturilor agricole de oricare dintre riscurile menţionate mai jos.

Răspunderea asigurătorului priveşte numai cheltuielile tehnologice necesare, efectuate pentru producţia principală a culturilor asigurate, conform devizului tehnologic întocmit şi semnat de asigurat, care este anexat la poliţa de asigurare. Asigurătorul despăgubeşte numai pagubele suferite prin pierderi cantitative ale recoltelor, nu şi pagube calitative ale acestora (cu excepţia tutunului care la care se despăgubesc şi daunele calitative).

Pagubele provocate de alte cauze, cum ar fi bolile şi dăunătorii plantelor, nerăsărirea sau rărirea acestora, maturarea excesivă datorată întârzierii recoltatului, nerespectarea tehnologiilor de cultură şi altele asemănătoare nu se despăgubesc, chiar dacă nu sunt în legătură cu efectele factorilor de risc asiguraţi.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarea unei Culturi de Grau de Toamna.doc