Asigurări de Bunuri

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 9696
Mărime: 40.08KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Universitatea din Petrosani

Cuprins

1. Particularităţi ale asigurărilor de bunuri

2. Asigurarea clădirilor şi a conţinutului acestora pentru pagube produse de incendii şi alte calamităţi

3. Asigurarea complexă a gospodăriilor persoanelor fizice

4. Asigurarea autocasco a autovehiculelor

5. Asigurarea bunurilor pe timpul transportului terestru (cargo)

6. Asigurarea aeronavelor

7. Asigurarea maritimă

A. Conceptul de avarie

B. Asigurarea bunurilor care fac obiectul transportului maritim

C. Asigurarea navelor maritime şi fluviale

8. Asigurarea animalelor şi a culturilor agricole

A. Asigurarea animalelor

B. Asigurarea culturilor agricole

În ţara noastră se practică o mare varietate de asigurări de bunuri, în funcţie de natura acestora, de riscurile la care sunt expuse bunurile, de natura proprietăţii bunurilor şi de obiectul societăţilor de asigurare. Conform criteriilor menţionate, pot fi identificate mai multe forme de asigurare a bunurilor, incluse în obiectul de activitate al unor asigurători, cum sunt:

- asigurarea clădirilor, a altor construcţii şi a conţinutului acestora pentru cazurile de pagube produse de incendiu şi alte calamităţi;

- asigurarea lucrărilor de construcţii-montaj şi a răspunderii constructorului;

- asigurarea mijloacelor de transport auto;

- asigurarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor pentru cazuri de avarii accidentale;

- asigurarea bunurilor sau valorilor pentru cazurile de furt prin efracţie sau prin acte de tâlhărie;

- asigurarea complexă a gospodăriilor persoanelor fizice;

- asigurarea aeronavelor;

- asigurarea maritimă;

- asigurarea animalelor şi a culturilor agricole.

Extras din document

1. Particularităţi ale asigurărilor de bunuri

În cazul asigurării de bunuri, societatea de asigurări se obligă ca la producerea riscului asigurat să plătească asiguratului sau beneficiarului asigurării, o despăgubire. Astfel, contractul de asigurare de bunuri este un contract de despăgubire, având deci la bază principiul despăgubirii – un principiu fundamental al asigurării. Dovada încheierii contractului de asigurare rezultă din:

-emiterea şi transmiterea unui document de asigurare (poliţă);

-emiterea şi transmiterea unei cereri de plată a primei de asigurare;

- înscrisul prin care se manifestă voinţa asigurătorului de a încheia contractul.

Asigurătorul este persoana juridică care se obligă să plătească asiguratului o anumită sumă de bani la producerea evenimentului prevăzut ca risc asigurat în contractul de asigurare.

Asiguratul este persoana fizică sau juridică ce are un interes patrimonial faţă de bunul asigurat şi care, prin intermediul contractului de asigurare, cedează riscul asigurătorului.

Interesul asigurabil este o cerinţă de bază pentru existenţa oricărui contract de asigurare. În cazul asigurării de bunuri, prin interes asigurabil se înţelege valoarea pecuniară a bunului expusă pierderii sau valoarea patrimonială ce poate fi pierdută pentru asigurat sau beneficiar, ca urmare a producerii evenimentului asigurat.

Obiectul asigurării îl reprezintă bunurile menţionate în contractul de asigurare, fie prin determinarea lor individuală, fie prin indicarea unui grup de bunuri (este cazul asigurării complexe a gospodăriilor populaţiei). Astfel pot fi asigurate:

- bunurile care aparţin persoanelor fizice sau juridice;

- bunurile primite în folosinţă sau aflate spre păstrare, reparare, vânzare sau expuse în muzee şi expoziţii;

- bunurile sau activele ce fac obiectul unor contracte de cesionare, închiriere sau locaţie de gestiune, leasing.

Bunurile şi riscurile ce pot fi asigurate, precum şi situaţiile în care se acordă despăgubiri sunt prevăzute în condiţii speciale stabilite de asigurător pe categorii de asigurări.

Perioada asigurată este perioada pentru care asigurătorul este obligat să acopere daunele în baza poliţei. Asigurările de bunuri se încheie pe o perioadă de 1 an, dar la cererea asiguratului se pot încheia şi pe perioade mai scurte.

Suma asigurată. La asigurările obligatorii de bunuri, suma asigurată se stabileşte pe baza normelor de asigurare, iar la cele facultative în funcţie de propunerea asiguratului, fără însă a depăşi valoarea bunului în momentul încheierii asigurării, sau pentru unele bunuri, sumele stabilite de asigurător.

Prin valoarea bunurilor la data asigurării se înţelege:

• la clădiri şi construcţii – valoarea de înlocuire (costul construirii sau achiziţionării construcţiilor/clădirilor respective), din care se scade uzura în raport cu vechimea, gradul de întrebuinţare şi starea de întreţinere a clădirii;

• la mijloacele fixe şi obiectele de inventar – valoarea din a acestora (valoarea de înlocuire), din care s-a scăzut uzura în raport cu vechimea, întrebuinţarea şi starea de întreţinere;

• la materii prime, materiale, produsele finite, mărfuri, - preţul de cost sau preţul de achiziţie al acestora;

• pentru bani în numerar, timbre şi librete de economii – valoarea nominală;

• pentru hârtii de valoare – preţul pieţei;

• pentru metale nobile neprelucrate, bunuri din metale nobile, bijuterii, perle, pietre preţioase – preţul pieţei;

• pentru colecţii şi obiecte de artă – valoarea de circulaţie (de piaţă) determinată pe bază de cataloage sau expertize.

Prima de asigurare se stabileşte aplicându-se cota de primă la suma asigurată şi se plăteşte anticipat, integral sau în rate. Cota de primă este diferenţiată pe categorii de riscuri, în funcţie de felul bunului asigurat, precum şi de frecvenţa şi intensitatea producerii riscurilor asigurate. Societăţile de asigurare diferenţiază bunurile pe clase de risc, iar pentru fiecare clasă stabileşte cota de primă tarifară specifică

Preview document

Asigurări de Bunuri - Pagina 1
Asigurări de Bunuri - Pagina 2
Asigurări de Bunuri - Pagina 3
Asigurări de Bunuri - Pagina 4
Asigurări de Bunuri - Pagina 5
Asigurări de Bunuri - Pagina 6
Asigurări de Bunuri - Pagina 7
Asigurări de Bunuri - Pagina 8
Asigurări de Bunuri - Pagina 9
Asigurări de Bunuri - Pagina 10
Asigurări de Bunuri - Pagina 11
Asigurări de Bunuri - Pagina 12
Asigurări de Bunuri - Pagina 13
Asigurări de Bunuri - Pagina 14
Asigurări de Bunuri - Pagina 15
Asigurări de Bunuri - Pagina 16
Asigurări de Bunuri - Pagina 17
Asigurări de Bunuri - Pagina 18
Asigurări de Bunuri - Pagina 19
Asigurări de Bunuri - Pagina 20
Asigurări de Bunuri - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Asigurari de Bunuri.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul de asigurări sociale în Germania

Introducere – sistemul public de pensii german Sistemul de pensii german este apreciat ca fiind unul dintre cele mai performante sisteme de...

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Asigurări internaționale

1) Subiectele asigurarii: asigurarea implica o serie de factori: persoane fizice si juridice intre care se nasc raporturi sau sau relatii juridice...

Asigurări și Reasigurări

1. OBIECTIVELE CURSULUI Cursul oferă bazele teoretice referitoare la cunoaşterea necesităţii apariţiei activităţii de asigurare, la sensul unor...

Analiza unui produs la firma Omniasig

CAPITOLUL I SCURT ISTORIC AL FIRMEI In 1995 cand si-a inceput activitatea, Omniasig avea o singura sucursala si 12 angajati. Astazi, Omniasig a...

Suport de curs la Asigurări

Capitolul 1: Notiuni teoretice privind asigurarile 1.1.Conceptul de asigurare Productia bunurilor materiale a constituit dintotdeauna baza...

Te-ar putea interesa și

Asigurările de bunuri aparținând persoanelor fizice în România

In contextul economiei de piata, asigurarile constituie un segment al serviciilor, avand multiple valente. Rolul fundamental al acestora este cel...

Asigurările de bunuri, persoane și răspundere civilă

NECESITATEA SI CONTINUTUL ASIGURARILOR Inca din cele mai vechi timpuri, agentii economici au cautat sa descopere si sa aplice diverse mijloace de...

Asigurarea Bunurilor în Transporturile Terestre și Aeriene

1.1 Consideratii generale asupra asigurarii Problemele asigurarii sunt abordate, dupa caz, sub aspect juridic, economic sau finanaciar....

Implicații ale contractării asigurărilor de bunuri obligatorii pentru persoane fizice și juridice

1.GENERALITĂȚI DESPRE ASIGURĂRI Viața omului se află sub influența ideii de munca. Acesta, permanent, își dedică timpul creării de bunuri fizice...

Asigurări de Bunuri

Introducere Traim zi de zi, procurându-ne bunuri si servicii sau suntem angrenati în cadrul societatilor, a organizatiilor care furnizeaza aceste...

Eficiența asigurărilor de bunuri - BT Asigurări

1. Prezentarea societăţii şi a Sucursalei judeţene S.C. BT Asigurări S.A. Iaşi 1.1. Organizarea şi activitatea la S.C. BT Asigurări S.A. Membră a...

Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie

Capitolul 1. Asigurari de bunuri-noţiuni şi caracteristici 1.1. Noţiune Asigurarea constă în crearea unui fond de către persoanele fizice şi...

Locul Asigurărilor de Bunuri pe Piața Europeană a Asigurărilor

Capitolul 1. Asigurările de bunuri 1.1. Caracteristici generale ale asigurărilor de bunuri Asigurarea joacă un rol important în protejarea...

Ai nevoie de altceva?