Asigurari de Deces cu Capitalizare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurari de Deces cu Capitalizare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 37 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

Cuprins 2
Introducere 3
Capitolul I Caracterizarea generală a asigurărilor de deces 5
1.1. Obiectul asigurării 5
1.2. Bazele încheierii contractului de asigurare 6
1.3. Riscuri asigurate şi riscuri neasigurate 7
1.4. Drepturile contractantului 9
Capitolul II Evoluţia şi structura asigurărilor de viaţă 13
Capitolul III Studiu de caz: asigurări de deces 20
3.1. BCR Asigurări de Viaţă 20
3.2. ING Asigurări de Viaţă 27
3.3. AVIVA Asigurări de Viaţă 31
Concluzii 35
Bibliografie 36

Extras din document

ASIGURAREA DE DECES CU ACUMULARE DE CAPITAL

Introducere

Asigurările de viaţă (persoane) au ca obiect garantarea unei sume de bani de către asigurător, în cazul producerii unui eveniment asigurat, legat de persoana fizică, a asigratului: vătămare corporală, îmbolnăvirea, decesul sau supravieţuirea acestuia. Decesul sau îmbolnăvirea pot apărea şi în cazul persoanelor tinere, în urma unor evenimente neaşteptate, ce pot genera dificultăţi financiare celor rămaşi în viaţă.

Asigurările de viaţă se clasifică, în funcţie de riscul asigurat în:

1. asigurări de supravieţuire

2. asigurări de deces

3. asigurări mixte de viaţă

4. asigurări de accidente

5. asigurări de viaţă

Asigurările în caz de deces sunt asigurări care protejează asiguratul sau beneficiarul în caz de deces. Întrucât decesul este un eveniment viitor şi sigur, dar incert ca dată, societăţile de asigurări folosesc mai multe forme de asigurare care să satisfacă cele mai diverse preferinţe.

- asigurarea de viaţă amânată, care constă în aceea că prestaţia societăţii de asigurări nu devine exigibilă decât dacă asiguratul decedează după o dată stabilită prin contract. În acest caz, primele de asigurare sunt mai mici.

- asigurarea de viaţă întreagă, în care societatea de asigurări se angajează să verse capitalul subscris de asigurat beneficiarului în momentul în care va surveni decesul asiguratului, indiferent care ar fi perioada;

- asigurarea temporară, prin care societatea de asigurare se angajează să plătească beneficiarului o sumă de bani determinată, dacă asiguratul decedează în timpul unei perioade stabilite prin contract. Această variantă este folosită cel mai frecvent;

- asigurarea de supravieţuire, prin care societeta de asigurare se angajează să plătească la decesul asiguratului un capital sau o rentă unui beneficiar desemnat cu condiţia ca acesta să fie în viaţă în ziua decesului asiguratului. Se ia în considerare în acelaşi timp decesul asiguratului şi supravieţuirea beneficiarului. Dacă decesul beneficiarului survine înainte de data cuvenită, societatea de asigurare este eliberată definitiv. Această formă de asigurare este puţin practicată .

Asigurarea de deces (viaţă) este un mijloc de protecţie financiară a unui individ şi a familiei sale. Ca mijloc de protecţie al individului, asigurarea de deces crează un venit suplimentar pentru un anumit moment din viaţă, prin asigurarea unui capital sau a unei pensii.

Asigurarea de deces (viaţă) este resursa financiară a familiei unui individ în cele mai plăcute momente ale vieţii sale, dar şi în situaţii nefericite cum ar fi decesul.

Ca mijloc de protecţie a familiei, asigurarea de deces, aduce un venit compensatoriu în condiţiile pierderii întreţinătorului financiar, menţinând în condiţii normale nivelul de trai al celor dragi.

Capitolul I Caracterizarea generală a asigurărilor de deces

În România, asigurările de deces (de viaţă) sunt facultative şi se încheie pe baze contractuale în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu condiţiile stabilite de societăţile de asigurări, autorizate să efectueze asemenea operaţiuni. Contractele de asigurări pot fi încheiate de către persoane care se încadrează în limitele de vârstă, duratele de timp şi condiţiile de achitare a primelor şi de plată a sumelor asigurate, stabilite de asigurător şi prevăzute în poliţele de asigurare. Durata asigurării, durata de plată a primelor şi de plată a primelor şi perioadele de timp -luni, trimestre, semestre, ani- de asigurare se socotesc de la data începerii asigurării. Contractul de asigurare se consideră încheiat prin emiterea de către asigurător a poliţei de asigurare.

1.1. Obiectul asigurării

În schimbul plăţii primelor, asigurătorul garantează beneficiarului onorarea prestaţiilor asigurării prevăzute, în caz de deces al asiguratului, în împrejurările şi după modalităţile enunţate în condiţiile particulare ale contractului de asigurare.

Decesul este un eveniment viitor şi sigur, dar incert ca dată, fapt ce permite asigurătorilor elaborarea unor diverse forme de asigurare care să satisfacă cele mai diferite preferinţe. Această asigurare acoperă riscul de deces indiferent de data la care survine acesta. Pentru a beneficia de o asemenea protecţie, asiguratul se angajează să plătească prime toată viaţa, existând posibilitatea ca plata primelor să se realizeze până la o anumită dată stabilită de asigurat, cum ar fi: data X ieşirea la pensie. În toate aceste cazuri avem de-a face cu o asigurare de deces temporară. Asigurarea de deces pe termen limitat obligă pe asigurător să achite suma înscrisă în contract, dacă decesul asiguratului a avut loc în perioada de valabilitate a acestuia.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari de Deces cu Capitalizare.doc