Asigurari de Pensii Complimentare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurari de Pensii Complimentare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 40 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Fotescu Stanislav, Rosca Gheorghe

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

Introducere p. 3-5
Capitolul 1: Evoluţia pensiilor complimentare la nivel naţional
1.1 Prezentarea sistemului de pensii p. 7-13
1.2 Asigurarea cu pensie a popolaţiei p. 13-17
1.3 Infrastructura curentă a pensiilor compimentare p. 17-19
Capitolul 2: Analiza economico-financiară şi caracteristica pensiilor complimentare pe piaţa internă în raport cu piaţa externă
2.1 Reformarea sistemului de pénsil în Republica Moldova p.20-25
2.2 Reforma pensiilor în Uniunea Europeană p.26-27
2.3 Fondurile de pénsil complimentare la nivel internaţional p.27-37
Concluzie p.38-39
Bibliografie p. 40

Extras din document

Introducere

Sistemul de pensii al Republicii Moldova este construit pe principiul solidarităţii generaţiilor. Pensiile se plătesc din impozitele încasate de la partea activă a populaţiei. În ultimii zece ani baza de formare a fondului de pensii s-a redus ca rezultat al scăderii producţiei, fapt care a influenţat negativ posibilitatea de a le asigura o existenţă decentă pensionarilor. Asigurarea cu pensii reprezintă, în prezent, plata unor sume de bani relativ mici unui număr suficient de mare de persoane. Încercările Guvernului de a reacţiona la situaţia creată s-au limitat doar la majorarea impozitelor. În condiţiile evaziunii fiscale în masă, dezvoltării sectorului neoficial al economiei s-a ajuns la acumularea unor datorii impunătoare faţă de pensionari. Reforma sistemului de pensii, efectuată în anul 1998 s-a ales cu majorarea vârstei de pensie şi a vechimii în muncă. Au mai fost schimbate şi regulile de calculare a mărimei pensiei. Această modalitate de reformare, bineinţeles, nu a fost de natură să amelioreze esenţial situaţia din sistemul de pensii, ceea ce determină necesitatea şi condiţionează actualitatea temei.

Sistemul de pensionare este profund integrat în economia ţării şi succesele (insuccesele) acestuia nu doar se reflectă asupra nivelului de asigurare materială a pensionarilor, ci şi în mare măsură determină parametrii situaţiei social-economice a ţării actuale şi de perspectivă şi au o influenţă semnificativă asupra situaţiei macroeconomice în general.

La începutul reformei de pensionare Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului al Republicii Moldova a anunţat despre necesitatea efectuării unor calcule şi prognoze social-economice periodice şi sigure, care vor asigura calitatea necesară de realizare a măsurilor practice în cadrul reformei de pensionare, vor constitui baza de perfecţionare în continuare a legislaţiei de pensionare şi de elaborare a actelor normativ-juridice noi. Prognozele, de asemenea, sînt necesare pentru a alege variantele soluţiilor optime, ce vor asigura viabilitatea şi stabilitatea sistemului de pensionare, a reacţiona operativ la schimbările demografice şi social-economice din ţară, a utiliza raţional sursele financiare şi, în fine, a asigura garanţia de îndeplinire a obligaţiunilor faţă de pensionari.

În primele etape ale reformei de pensionare, în scopul modelării scenariilor de dezvoltare a sistemului de pensionare au fost utilizate diferite modele „universale”, care erau exploatate cu atragerea consultanţilor străini. Însă, este de menţionat, că nici unul din aceste modele nu a satisfăcut pe deplin necesităţile specialiştilor din domeniul asigurării cu pensii. Modelele standarde erau cu greu adaptate la specificul sistemului de pensionare al Republici Moldova. Pe lîngă aceasta, restricţiile semnificative referitor la informaţia statistică disponibilă pentru utilizatori deseori veneau în contradicţie cu cerinţele modelelor standarde privind utilizarea datelor iniţiale.

Această circumstanţă a îndemnat Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului al Republicii Moldova, cu susţinerea Băncii Mondiale, de a iniţia realizarea proiectului, rezultatul căruia a fost elaborarea unui set de modele imitative ale sistemului de pensionare al Republicii Moldova. Este de menţionat, că în anul 2004 tenderul privind elaborarea setului respectiv de programe a fost cîştigat de Centrul Independent Actuarial Informaţional - Analitic, care are o experienţă în elaborarea programelor similare pentru sistemul de pensionare din Federaţia Rusă. În prezent setul de programe include: „Modelul analitic al sistemului de pensionare al Republicii Moldova „Calculatorul pensiei” şi „Modelul pe un termen mediu al sistemului de pensionare al Republicii Moldova, care sînt în permanentă dezvoltare şi perfecţionare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari de Pensii Complimentare.doc