Asigurari de Persoane

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Asigurari de Persoane.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 28 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

1.Scurta introducere
2.Prezentarea generala a asigurarilor de persoane
3.Piata interna a asigurarilor de persoane
4.Analiza societatii de asigurari,,ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI’’

Extras din document

1.Scurta introducere:

Noţiunii de asigurare îi corespund o multitudine de definiţii.

Astfel, ca activitate economico-socială „asigurarea este o garantare, o punere în siguranţă, o încredinţare, o promisiune fermă, o măsură de prevedere ce se ia de către cei interesaţi pentru conservarea bunurilor pe care le posedă, pentru ocrotirea persoanelor fizice în cazul diminuării sau al pierderii capacităţii de muncă datorită unor boli, accidente sau atingerii unei anumite limite de vârstă. De asemenea, asigurările cuprind un sistem de relaţii economico – sociale şi financiare, un proces obiectiv necesar al dezvoltării economice şi sociale, izvorât din acţiunea legilor economice obiective, care constă în crearea în comun, de către persoanele fizice şi cele juridice ameninţate de anumite riscuri, a unui fond din care se compensează daunele, se plătesc sumele asigurate pentru şi se satisfac alte cerinţe economico-financiare probabile, imprevizibile.”

În concluzie se poate spune că „Asigurarea este un mijloc de a acoperi o parte a riscurilor cu care se confruntă persoanele sau firmele în activitatea lor de zi cu zi sau în cea de afaceri, acoperind consecinţele financiare ale unor evenimente nedorite.”

Prin asigurare sunt compensate financiar efectele unui eveniment nefavorabil. Fondurile pentru această compensare a asiguratului sunt create de asigurător, din primele plătite de persoanele sau organizaţiile care au cumpărat asigurări.

În cazul în care deţinătorul poliţei va suferi un prejudiciu, asigurătorul acceptă riscul unor despăgubiri semnificativ de mari, în schimbul primelor încasate.

Privită prin prisma modului de acţiune, asigurarea reprezintă o metodă de transfer al riscului, iar asigurătorii sunt aceia care îşi asumă riscul.

CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR:

1. Din punctul de vedere al domeniului la care se referă, asigurările se clasifică astfel:

- asigurări de bunuri

- asigurări de persoane

- asigurări de răspundere civilă.

Asigurările de bunuri cuprind acele valori de bunuri materiale apar¬ţinând diverselor persoane fizice şi/sau juridice, care pot face obiectul unui risc. În această categorie de bunuri asigurate sunt cuprinse o multitudine de elemente de capital fix şi circulant, ca de exemplu, culturile agricole, rodul viilor şi pomi¬lor, autovehiculele, navele maritime şi fluviale, aeronavele, bunuri aparţinând po¬pulaţiei etc.

Asigurările de persoane vizează orice persoană fizică care se asigură împotriva unor riscuri asigurate, cum ar fi accidentele, bolile, calamităţile naturale. Prin această operaţiune se realizează nu numai o protecţie socială, ci şi o protecţie economică a societăţii.

Asigurările de răspundere civilă reprezintă forma de asigurare prin care asigurătorul acceptă despăgubirea pentru prejudiciul adus de asigurat unor terţe persoane. Prin această formă de asigurare, răspunderea asigurătorului este limitată, respectiv răspunde contractual numai pentru paguba în sine şi nu îşi asumă răspunderea pentru acoperirea unor daune (vătămări corporale, distrugeri de bunuri) pentru care asiguratul răspunde în faţa legii.

2. Din punctul de vedere al obiectului de activitate, societăţile comerciale de asigurare din ţara noastră, prin contractul de societate şi statut, au structurat asigurările pe următoarele categorii:

- asigurări de viaţă;

- asigurări de persoane, altele decât cele de viaţă;

- asigurări de autovehicule;

- asigurări maritime şi de transport;

- asigurări de aviaţie;

- asigurări de incendiu şi alte pagube de bunuri;

- asigurări de răspundere civilă;

- asigurări de credite şi garanţii;

- asigurări de pierderi financiare din riscurile asigurate;

- asigurări agricole.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari de Persoane.doc