Asigurari de Riscuri Financiare

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurari de Riscuri Financiare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

1. Concept, caracteristici şi tipuri de riscuri
2. Asigurarea riscurilor financiare
Asigurarea creditelor
Asigurarea creditelor interne
Asigurarea creditelor externe
Asigurarea creditelor de investiţii
Asigurarea de garanţii
Asigurarea de fidelitate
3. Asigurarea riscurilor politice
4. Asigurări de risc financiar de la ALLIANZ TIRIAC
5. Asigurări de risc financiar de la OMNIASIG
6. Asigurări de risc financiar de la ASTRA ASIGURARI
7. EOS RISK ROMANIA SA

Extras din document

1. Concept, caracteristici şi tipuri de riscuri

Riscul reprezintă un eveniment nesigur sau un set de circumstanţe care odată ce se manifestă, produc un efect negativ asupra unui anumit proiect.

Necesitatea asigurării riscului financiar s-a născut ca urmare a relaţiilor economice şi financiare dintre agenţii economici atât pe piaţa naţională, cât şi pe cea internaţională. Activitatea comercială este prin definiţie, supusă unor riscuri variate. În fiecare an, companii din toată lumea dau faliment rămânând cu mari datorii faţă de parteneri şi de multe ori motivul îl reprezintă insolvabilitatea partenerilor lor, care face imposibilă recuperarea sumelor respective şi, prin urmare, seria problemelor continuă şi influenţează şi alţi agenţi economici. Majoritatea comercianţilor încheie şi derulează tranzacţii comerciale fără să se protejeze în faţa acestui pericol real de a nu încasa de la cumpărători contravaloarea mărfurilor vândute sau a serviciile prestate.

Persoanele fizice, companiile şi chiar ţările apelează la credite, derulând tranzacţii sau investiţii folosind credite. Deşi creditul înseamnă în primul rând încredere, este totuşi necesară o protecţie a creditorilor pentru riscul de a nu recupera sumele date cu împrumut. Aceasta se face printr-o formă de asigurare a pierderilor financiare.

Asigurările legate de activitatea comercială, influenţată de conjunctura economică şi de posibilitatea cumpărătorului de a-şi achita obligaţiile de plată la scadenţă, sunt cunoscute sub denumirea de asigurări ale riscurilor financiare, denumirea provenind de la faptul că sunt acoperite pierderile de bani şi nu daunele materiale sau răspunderea. Aşadar prin încheierea acestei asigurări de risc financiar creditorul se asigură de abilitatea de plată a debitorului.

Acest tip de asigurare face parte din sfera asigurărilor de bunuri, fiind generată de cadrul relaţiilor economice şi financiare care se derulează între agenţii economici pe plan intern şi, cu deosebire, pe plan internaţional, de abilitatea debitorului de a face faţă sau nu obligaţiilor sale la scadenţa convenită în raport cu creanţa creditorului.

Riscurile financiare sunt:

1. riscuri politice (sunt evenimente social-politice, independente de voinţa clientului, care impiedică debitorul (clientul) să-şi onoreze obligaţiile faţă de creditor (furnizor)

2. riscuri valutare (amintim riscul de schimb valutar, riscul fluctuaţiei ratei dobânzii)

3. riscuri economice (vizează situaţia financiară a clientului)

4. riscuri de forţă majoră ( ca urmare a unor fenomene naturale cumpărătorul poate ajunge în situaţie de insolvabilitate)

1. Riscuri politice: constau în evenimentele social-politice, independente de voinţa şi solvabilitatea cumpărătorului, care îl impiedică să-şi onoreze obligaţiile de plată faţă de furnizor (război, greve). Sunt situaţii când împotriva ţării importatorului sunt instituite măsuri cu caracter politic de către terţe ţări, cum este cazul embargo-ului. Pot fi constituite şi de diverse măsuri luate de autorităţile publice ale statului în care se află partenerul, concretizate în efecte ca:

- restrângerea importurilor

- limitarea transferului valutar

- sechestrarea sau rechiziţionarea unor bunuri aparţinând agentului economic asigurat, ş.a. din cauza neonorării la timp a obligaţiilor

2. Riscuri valutare: se manifestă în cazul unor tranzacţii comerciale internaţionale. Pentru aceasta, în contract se prevede posibilitatea plăţii în altă valută decât cea luată în vedere la încheierea contractului, deoarece se poate modifica raportul de schimb pe parcursul perioadei dintre momentul încheierii contractului şi momentul plăţii.

Acest tip de riscuri are mai multe forme:

- riscul de schimb valutar;

- riscul creşterii costurilor de fabricaţie al mărfurilor contractate datorită inflaţiei;

- riscul fluctuaţiei ratei dobânzii (dobânda are tendinţă de majorare, iar acest lucru este în dezavantajul importatorului, creditorului).

3. Riscuri economice: se pot manifesta atât în tranzacţiile interne, cât şi în cele internaţionale, şi constau în deteriorarea sistemului financiar al cumpărătorului astfel încât acesta ajunge în starea de imposibilitate de plată a sumei datorate la scadenţă. Uneori, neonorarea obligaţiilor de plată poate constitui rea credinţă din partea cumpărătorului.

4. Riscuri de forta majora: sunt, în general, imprevizibile şi se manifestă prin fenomene naturale sau cauzate de o forţa majoră care pun cumpărătorul în imposibilitate de plată faţă de furnizor (cutremur, inundaţii).

Indiferent de dimensiunea riscurilor, se disting trei cerinţe pentru asiguraţi:

- Prevenirea, prin colectarea, prelucrarea şi interpretarea informaţiilor despre clienţi, în vederea minimizării riscului de neplată;

- Colectarea datoriilor respectiv abilitatea de a recupera debitele oriunde în lume, indiferent de deosebirile privind limba, cultura sau sistemul legislativ;

- Asigurarea, respectiv plata despăgubirii în caz de neplată a debitorului asiguratului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari de Riscuri Financiare.doc