Asigurari de Viata

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurari de Viata.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

CAP. I. CARACTERISTICILE ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ
CAP. II. TIPURI DE ASIGURĂRI DE VIAŢĂ
CAP.III. CONTRACTUL DE ASIGURARE DE VIAŢĂ
CAP.IV. STUDIU DE CAZ
- CONCLUZII
- BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAP. I. CARACTERISTICILE ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ

Asigurarea de viaţă este un mijloc de protecţie financiară a unui individ şi a familiei sale. Ca mijloc de protecţie al individului, asigurarea de viaţă crează un venit suplimentar pentru un anumit moment din viaţă prin asigurarea unui capital sau a unei pensii.

Asigurările de viaţă au ca obiect garantarea plaţii unei sume de bani de către asigurător, în cazul producerii unui eveniment legat de persoana fizică a asiguratului, şi anume: vătămarea corporală, îmbolnăvirea, decesul sau supravieţuirea acestuia. Chiar şi persoanele tinere se pot îmbolnăvi sau pot deceda în urma unor accidente neaşteptate, ce vor genera în mod automat şi dificultăţi financiare.

Totodata, asigurarea de viaţă, prin posibilitatea de a fi cesionată, lichidează datorii financiare (credite bancare), evitându-se lăsarea familiei cu datorii.

Pe lângă protecţie, asigurarea de viaţă este singurul mod de economisire, garantat 100% de statul român, pe o perioadă lungă de timp, cu protecţie la inflaţie.

Necesitatea cumpărării unei asigurări de viaţă

Necesitatea cumpărării unei asigurări de viaţă reiese din nevoia de protecţie a oamenilor. Pe lângă toate bunurile deţinute, viaţa şi sănătatea unui individ, integritatea lui fizică, capacitatea de muncă sunt bunurile cele mai de preţ şi pot fi afectate de diferite evenimente nesigure viitoare, ducând la imposibilitatea desfăşurării unei activităţi şi deci a obţinerii unui venit. Necesitatea încheierii unei asigurări de viaţă provine dintr-o nevoie absolută a fiecăruia, de a oferi protecţia financiară a familiei, a dependenţilor sau a celor apropiaţi în cazul decesului, în paralel cu alte avantaje pe care asigurătorii le pot oferi: economisire, pensie, investiţii.

Vieţile oamenilor au fost dintotdeauna ameninţate de cele mai variate şi distructive forţe ale naturii: trăsnetele, incendiile, furtunile, inundaţiile, seismele şi erupţiile vulcanice provocând moartea, accidentarea sau îmbolnăvirea oamenilor. Perfecţionarea continuă a tehnicii şi tehnologiilor, organizarea de întreprinderi care concentrează mii de salariaţi, crearea de aglomerări urbane care numără sute de mii şi milioane de locuitori, sporirea parcului mijloacelor de transport şi a vitezei cu care acestea circulă, folosirea energiei atomice în diverse scopuri etc, toate acestea au dus la sporirea numărului accidentelor de muncă şi de circulaţie, al incendiilor şi exploziilor.

Oamenii nu au stat însă pasivi în faţa vitregiilor naturii şi au căutat să se apere, să prevadă, să prevină şi să micşoreze efectele acestor evenimente dar, în cazul acoperirii riscului de deces sau de invaliditate permanentă, modalitatea cea mai sigură şi cea mai eficientă este încheierea unei asigurări de viaţă.

Pe lângă aceste cauze de natură externă, ponderea cea mai mare între cauzele decesului o au bolile. Cele mai importante dintre acestea sunt bolile aparatului circulator, ale aparatului respirator, tumorile, traumatismele şi bolile aparatului digestiv.

Ţinând cont de aspectele prezentate anterior şi de situaţia economică instabilă existentă în România, încheierea unei asigurări care să acopere riscul de deces este o problemă la care ar trebui să se gândească orice persoană, pentru a nu crea un dezechilibru în situaţia financiară a urmaşilor dependenţi.

Populaţia 'vârstei a treia', în continuă creştere numerică, este o categorie socială vulnerabilă, cu probleme specifice faţă de celelalte segmente sociale. Asigurarea necesităţilor populaţiei vârstnice pentru un trai decent, trebuie să acopere o gamă largă de preocupări, nu numai în plan economic, dar şi social şi psihosocial.

De aceea acest proces de îmbătrânire va duce la un moment dat la imposibilitatea statului de a întreţine partea inactivă a populaţiei şi astfel devine un lucru esenţial încheierea unei asigurări de viaţă care să ofere atât protecţia financiară a urmaşilor în caz de deces, cât şi asigurarea unui trai liniştit la vârsta pensionării.

Caracteristice asigurărilor de viaţă sunt şi următoarele elemente definitorii:

- conferă protecţie beneficiarului poliţei (în funcţie de poliţa aleasă);

- sunt asigurări pe termen, de obicei, mediu sau lung (de la 5 la 25 de ani sau chiar pană la 80 de ani);

- obligă la o deosebită seriozitate în plata primelor sub aspectul regularităţii şi perioadei de asigurare;

- plata primei se poate face o singură dată (întreaga primă) sau în rate anuale, semianuale, trimestriale şi, mai rar, lunare);

- la produsele "pure", aşa cum sunt ele descrise de către asigurători, se pot adăuga şi alte clauze adiţionale în funcţie de nevoia fiecărui asigurat în parte, prin care se extinde gama riscurilor şi implicit a protecţiei prin asigurare, conferind avantaje suplimentare clienţilor în schimbul plăţii unor sume modice de bani.

Riscurile acoperite de o asigurare de viaţă

Societăţile de asigurare care oferă asigurări de viaţă acoperă riscul standard, respectiv riscul de deces. În ţările cu tradiţie în asigurări, cea mai mare parte a populaţiei are încheiată o asigurare de viaţă. Acest lucru este necesar şi firesc datorită grijii pe care fiecare o are şi trebuie să o aibe faţă de familie. Elementul de protecţie financiară este decisiv. Totuşi, pentru că nu întotdeauna acest tip de asigurare este foarte atrăgător, societăţile de asigurare combină în produsele oferite elementul de protecţie cu cel de economisire sau de investiţie. Astfel, dacă asiguratul trăieşte la expirarea contractului suma asigurată ii va fi platită lui.

Prin asigurările de viaţă se acoperă urmatoarele riscuri:

- riscul de supravieţuire

Dacă la expirarea contractului de asigurare asiguratul este în viaţă el va primi banii aferenţi sumei asigurate fie sub formă de pensie fie într-o sumă unică.

- riscul de deces

În cazul în care asiguratul decedează în decursul perioadei de asigurare beneficiarul sau beneficiarii vor primi suma asigurată.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari de Viata.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL