Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 113 în total
Cuvinte : 35033
Mărime: 532.00KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

CAP.1 -DELIMITÃRI ALE ASIGURÃRILOR DE VIAŢÃ. 2

1.1. NECESITATEA ŞI EVOLUŢIA ASIGURĂRILOR 2

1.1.1.Riscurile şi nevoia de asigurare 2

1.1.2. Coordonatele istorice ale asigurãrilor 3

1.1.3.Asigurãrile în prezent şi viitor 3

1.1.4. Asigurãrile în România 3

1.1.5. Conceptul de asigurare 3

1.1.6. Criterii de clasificare şi categorii de asigurãri 3

1.1.7.Piaţa de asigurãri 3

1.2. CONŢINUTUL ECONOMIC ŞI FINANCIAR AL ASIGURĂRILOR 3

1.3. IMPORTANŢA ECONOMICO-SOCIALĂ A ASIGURĂRILOR 3

1.4. CARACTERISTICILE ASIGURÃRILOR DE VIAŢÃ. 3

1.5. TIPURI DE ASIGURARI DE VIATA 3

1.6. TARIFELE DE PRIME SI REZERVA MATEMATICA LA ASIGURARILE DE VIATA 3

1.7. CONDITIILE GENERALE SI SPECIALE ALE ASIGURARILOR DE VIATA PRACTICATE ÎN ROMÂNIA 3

1.8. FACILITATI OFERITE ASIGURATILOR 3

1.9. TIPURI DE POLITE EXTERNE 3

1.10. COMPARATIE ÎNTRE ASIGURARILE LA TERMEN SI ASIGURAREA DE VIATA VIAGERA 3

1.11.CADRUL LEGISLATIV AL ASIGURARILOR 3

CAP.2. ASIGURÃRI DE VIAŢÃ PRACTICATE DE ING NEDERLANDEN – ASIGURARI DE VIATA 3

2.1.PREZENTAREA FIRMEI DE ASIGURÃRI ING NEDERLANDEN – ASIGURARI DE VIATA 3

2.2. TIPURILE DE CONTRACTE DE ASIGURARI DE VIATA ÎNCHEIATE ÎN PREZENT DE COMPANIA DE ASIGURARI – ING NEDERLANDEN – ASIGURARI DE VIATA 3

- ASIGURARE SUPLIMENTARÃ 3

- ASIGURARE SUPLIMENTARA 3

- ASIGURARI SUPLIMENTARE 3

OPTIUNE DE SCUTIRE DE PLATA A PRIMELOR: 3

CRESTEREA GARANTATA A SUMEI ASIGURATE 3

OPTIUNEA DE PROTECTIE IMPOTRIVA INFLATIEI 3

2.3.TARIFAREA 3

2.4.ALTE POLIŢE DE ASIGURÃRI PRACTICATE DE ALTE SOCIETÃŢI DE ASIGURÃRI DIN ROMÂNIA 3

ALICO-ROMÂNIA-ASIGURÃRI 3

Life Extra 3

Capital Extra 3

Junior Extra 3

Life Protect 3

Life Cover Plus 3

Alico - Protector 3

Beneficii Optionale 3

ASIROM. 3

PROSPERA GRUP - Asigurarea de pensie cu acumulare de capital si reevaluare 3

GRUP. GENERALI 3

GROUPAMA ASIGURÃRI DE VIAŢÃ 3

BCR-ASIGURÃRI 3

CAP.3. ANALIZA VENITURILOR DIN PRIME ŞI A DESPÃGUBIRILOR PLÃTITE ÎN ASIGURÃRILE DE VIAŢÃ CU ACUMULARE DE CAPITAL 3

3.1. COMUNICAT DE PRESA 10 NOIEMBRIE 2010 3

3.2 RETEAUA SI CANALELE DE DISTRIBUTIE A PRODUSELOR DE ASIGURARE 3

3.3 STRATEGII SI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A ACTIVITATII 3

Extras din document

Cap.1 -Delimitãri ale Asigurãrilor de viaţã.

1.1. Necesitatea şi evoluţia asigurărilor

1.1.1.Riscurile şi nevoia de asigurare

Omul, parte integrantă a naturii a încercat permanent să supună natura înconjurătoare şi să o adapteze nevoilor sale, să descopere legile obiective care o guvernează şi să folosească în interesul său forţele şi resursele naturii.

Unele fenomene naturale sau evenimente pot provoca pierderi materiale sau pot pune în pericol viaţa şi integritatea corporală a oamenilor. Aceste fenomene nu pot fi controlate de către oameni, dar trebuie cunoscute pentru a se pune la adăpost de efectele lor, pentru a putea minimiza distrugerile pe care le generează.

Aceste calamităţi provocate de forţele naturii, cu efecte distructive puternice sunt: seceta, îngheţul, ploile torenţiale, inundaţiile, grindina, uraganele, trăsnetul, incendiile, cutremurele de pământ, prăbuşirile şi alunecările de teren, avalanşele de zăpadă ş. a. Aceste calamităţi pot distruge sau avaria case, gospodării, culturi agricole şi alte valori materiale sau pot provoca moartea sau îmbolnăvirea animalelor.

Dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii a avut ca urmare o creştere rapidă a producţiei şi a progresului social, dar au şi efecte negative respectiv poate provoca accidente care să avarieze sau să distrugă complet anumite mijloace de producţie şi bunuri de consum ori să afecteze capacitatea de muncă sau chiar vieţile oamenilor. Astfel, defecţiunile ivite în funcţionarea maşinilor, instalaţiilor şi aparatelor pot provoca explozii, electrocutări, asfixieri, arsuri etc.; dezvoltarea traficului rutier, feroviar, aerian şi maritim măreşte pericolele circulaţiei; folosirea energiei atomice în scopuri militare, precum şi scăparea acesteia de sub control în urma unor accidente în centralele atomoelectrice pot provoca imense pagube prin contaminarea radioactivă a oamenilor şi a celorlalte vieţuitoare.

În unele cazuri omul, prin modul necorespunzător în care îşi îndeplineşte atributele ce-i revin în activitatea economică poate să provoace pierderi semenilor săi. Este vorba de nepriceperea în folosirea tehnicii, neglijenţa în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu ori a celor gospodăreşti, nerespectarea regulilor privind protecţia şi securitatea muncii, săvârşirea de acţiuni delictuale cum ar fi crimă, jaf, furt, spargere etc.

Din prezentarea cauzelor care generează pericole se evidenţiază că unele dintre acestea sunt independente de voinţa omului, adică au un caracter obiectiv, altele legate de comportarea omului, adică au un caracter subiectiv.

Cunoaşterea împrejurărilor în care se pot produce diverse fenomene ce perturbă desfăşurarea normală a activităţii economice şi provoacă pagube, permite omului să ia măsurile de rigoare pentru a evita apariţia unor asemenea fenomene, a le preveni, a limita acţiunea lor distructivă sau a se pune la adăpost de urmările nefaste ale acestora.

Progresele ştiinţei şi tehnicii înregistrate în epoca modernă au condus la perfecţionarea formelor de protejare împotriva forţelor distructive ale naturii şi accidentelor. Între acestea, un loc aparte îl ocupă asigurările de bunuri, persoane şi răspundere civilă.

Asigurările s-au născut din nevoia firească de protecţie a omului împotriva calamităţilor naturii, împotriva consecinţelor accidentelor, din nevoia unor mijloace de existenţă în condiţiile pierderii sau limitării capacităţii de muncă în urma bolilor şi bătrâneţii.

Astfel, aceste activităţi de asigurare specializate, care îndeplinesc rolul de asigurători, despovărează pe partenerii lor de contract, pe asiguraţi, de consecinţele materiale ale riscurilor care îi ameninţă.

Preţul pe care asiguraţii îl plătesc asigurătorului – prima de asigurare – fiind mai mică decât pierderea pe care ar putea să o sufere în caz de producere a riscului asigurat, pledează pentru această formă de protecţie împotriva fenomenelor care pot influenţa vieţile oamenilor şi activitatea agenţilor economici.

Acţiunile de solidarizare a oamenilor împotriva unor evenimente cu caracter distructiv se înregistrează încă din antichitate, ele concretizându-se în forme de asociere simple.

1.1.2. Coordonatele istorice ale asigurãrilor

Astfel, cel mai vechi document 1 scris cunoscut până acum despre asigurări datează de circa 6500 ani.

Meşteşugarii tăietori de piatră în Egiptul de Jos au constituit un fond de întrajutorare format anticipat prin contribuţia tuturor pentru acoperirea pagubelor provocate de diverse evenimente ce loveau pe membrii colectivului.

Solan, înţeleptul atenian (640 – 558 î.e.n.) a obligat societăţile politice şi meşteşugăreşti să constituie un fond comun, prin cotizaţii lunare destinat să acopere prejudiciile survenite în interiorul grupului. Acesta este cea dintâi asigurare obligatorie care se cunoaşte.

De la romani a rămas un regulament al colegiului funerar din Laurinum care grupa membrii săi într-o asociaţie de înmormântare. Contra unei cotizaţii de înscriere a unei plăţi periodice, membrii asociaţiei de deces aveau asigurat un rug şi un mormânt.

Printre formele de asigurare cunoscute în orânduirea sclavagistă au fost şi procedeele practicate de comercianţi pentru protejarea şi recuperarea bunurilor, ca urmare a unor evenimente din timpul transporturilor. Astfel, pierderile care rezultă din aruncarea peste bord a unei părţi din încărcătura vaselor în scopul salvării acestora şi echipajelor aflate în primejdie, erau repartizate şi suportate proporţional de toţi participanţii la expediţie, după principiile avariei comune.

Preview document

Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 1
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 2
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 3
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 4
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 5
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 6
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 7
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 8
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 9
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 10
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 11
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 12
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 13
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 14
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 15
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 16
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 17
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 18
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 19
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 20
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 21
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 22
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 23
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 24
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 25
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 26
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 27
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 28
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 29
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 30
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 31
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 32
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 33
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 34
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 35
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 36
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 37
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 38
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 39
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 40
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 41
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 42
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 43
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 44
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 45
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 46
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 47
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 48
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 49
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 50
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 51
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 52
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 53
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 54
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 55
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 56
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 57
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 58
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 59
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 60
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 61
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 62
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 63
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 64
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 65
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 66
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 67
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 68
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 69
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 70
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 71
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 72
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 73
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 74
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 75
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 76
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 77
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 78
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 79
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 80
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 81
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 82
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 83
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 84
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 85
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 86
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 87
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 88
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 89
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 90
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 91
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 92
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 93
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 94
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 95
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 96
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 97
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 98
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 99
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 100
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 101
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 102
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 103
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 104
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 105
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 106
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 107
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 108
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 109
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 110
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 111
Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital - Pagina 112

Conținut arhivă zip

  • Asigurari de Viata cu Acumulare de Capital.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurările de Viață cu Componentă Investițională

“ New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asigurătorilor… fără asigurări, n-ar exista zgârie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar accepta să...

Evoluția și Caracteristicile Asigurărilor de Viață în România

Abstract (Summary) Life insurance is a very important type of insurance on the insurance market, but also an insurance product that should be...

Asigurari de Viata

Introducere In toate tarile puternic dezvoltate, asigurarile, in general, si cele de viata, in special, reprezinta sectoare de activitate cu ample...

Posibilitati de Investitie la Nivelul Companiilor de Asigurari (ING Asigurari de Viata - BCR Asigurari de Viata)

INTRODUCERE Am abordat ca temă a acestei lucrări „posibilităţile de investiţie la nivelul companiilor de asigurări” deoarece asigurarea de viaţă...

BCR Asigurari de Viata

CAPITOLUL 1 BCR Asigurari de Viata 1.1 Istoric BCR Asigurari de Viata a fost infiintata in luna octombrie 2005 in vederea dezvoltarii...

Studiu Comparativ pe Piata Asigurarilor - ING si Grawe

Capitolul 1. Piaţa asigurărilor de viaţă în România 1.1. Scurt istoric al asigurărilor din România Istoria asigurărilor în România, a început să...

Asigurarea de Deces

Capitolul 1. Asigurarea de deces cu acumulare de capital 1.1.Noţiuni de bază Asigurare de deces se bazează pe încheierea unui contract de...

Studiu Comparativ privind Asigurarile de Viata

CAP.1. ASPECTE TEORETICE SI ISTORICE ALE ASIGURĂRII 1.1.ORIGINEA ASIGURĂRILOR Începuturile asigurărilor isi au originea în cele mai vechi...

Ai nevoie de altceva?