Asigurări de Viață de Tip unit-linked

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 18205
Mărime: 155.04KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Laura Elly Novac
ACADEMIA DE ŞTIINŢE ECONOMICE FACULTATEA DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI

Cuprins

INTRODUCERE 4

Istoria asigurărilor 4

Caracteristici generale ale asigurărilor 5

1. Importanţa asigurărilor 5

2. Locul şi rolul asigurărilor în societate 6

Cap. 1 Istoric şi caracteristici generale ale produselor de tip Unit Linked 7

1.1. Asigurarea variabilă de viaţă 7

1.2. Asigurarea universală de viaţă 8

Cap. 2 Asigurările moderne de tip Unit Linked 16

2.1 Descrierea produsului 16

2.2 Prime în asigurarea Unit Linked 16

2.3 Valoarea de liberalizare şi retragerile parţiale 19

2.4. Dobânda creditată şi bonusurile 19

2.5. Taxa de răscumpărare a poliţelor 20

Cap. 3 Designul de produs şi metodele de stabilire a preţului în asigurările de tip Unit Linked 22

3.1 Costurile iniţiale 22

3.1.1 Costurile iniţiale directe 22

3.1.2 Ascunderea cheltuielilor iniţiale 23

3.1.3 Efectele costurilor iniţiale în designul produsului 24

3.2 Costurile de liberalizare 25

3.3. Rate de alocare şi Bid/Offer spread 26

3.4 Cheltuielile de reînnoire 27

3.5 Taxe pentru beneficiile suplimentare 28

3.6 Stabilirea preţului şi testul de profit 28

3.7 Evaluarea rezervelor 32

3.7.1 Rezerva matematică pentru asigurările de tip Unit Linked 33

Cap. 4 Studiu de caz 34

4.1 Vedere de ansamblu asupra produsului 34

4.2. Note tehnice Unit Linked 34

4.2.1 Cashflow asigurat 35

4.2.2 Cashflow companie 36

4.3 Presupunerile de bază privind structura produsului 38

4.4 Teste de senzitivitate 39

4.5 Programele de investiţii 40

4.5.1 Programele de investiţii în euro 40

4.5.2 Programele de investiţii în Lei 41

4.6 Produs Unit Linked cu primă esalonată 42

4.6.1 Componenta de protecţie 42

4.6.2 Componenta de investiţii 43

4.7 Modificări contractuale – Planuri de investiţii 43

4.8 Taxe şi cheltuieli – Planuri de investiţii 45

4.9 Coeficienţii de multiplicare pentru calculul capitalului de deces 46

4.10 Operaţii de fonduri 48

4.11 Încetarea contractului 48

CONCLUZII 49

BIBLIOGRAFIE 51

Extras din document

INTRODUCERE

Istoria asigurărilor

Primele operaţiuni de asigurări şi reasigurări nu au putut fi identificate cu precizie dar în urma unor lungi căutări au fost găsite dovezi ale unor operaţiuni de împărţire a riscurilor ce datează din aceeaşi perioadă cu apariţia primelor forme de comerţ. Ideea reasigurării îşi are rădăcinile în acelaăi instinct uman care a dus şi la apariţia asigurării, şi anume dorinţa ca paguba suferită de o persoană să fie suportată de mai multe persoane. De aceea se consideră că reasigurările, ca formă de protecţie, au apărut la scurt timp după apariţia asigurărilor.

David L. Bikelhauput în cartea „General Insurance” spune că negustorii chinezi îşi distribuiau marfa în mai multe vase ce urmau să o transporte pe râurile şi fluviile tumultoase şi periculoase ale Chinei, reducând astfel riscul ca întreaga cantitate de marfă ce urma să ajungă la destinaţie să fie supusă pierderii. Acesta reprezenta o formă de dispersie a riscului dar nu şi o protecţie.

Alte dovezi se referă la babilonieni, care în jurul anului 3000 î.e.n au conceput şi practicat un sistem de aşa zise credite (împrumuturi) maritime, care îl scuteau pe debitor de a le returna în cazul în care marfa sau nava sufereau avarii. Primele dovezi se referă la Codul lui Hammurabi, rege al babilonului. Existenţa acestui cod demonstrează că babilonienii erau foarte buni comercianţi şi că aveau idei clare legate de natura unui contract, de valoarea banilor şi înmulţirea lor prin împrumuturi pe cămată cu dobândă simplă şi compusă. Babilonienii, mari comercianţi la vremea respectivă, erau vecini cu fenicienii, vestiţi pentru comerţul maritim pe care îl făceau. Babilonienii în căutare de noi pieţe au intrat în contact cu fenicienii cooperând cu ei. Astfel fenicienii au adoptat şi adaptat contractul comercial al babilonienilor.

Acest sistem a fost preluat şi dezvoltat ulterior de greci prin emiterea unor hărţi de valoare. Legile Rodosului au devenit baza teoretică şi practică a uzantelor maritime privind aria comună; mai târziu şi romanii au aderat la acelaşi sistem. În faza iniţială ideea de protecţie s-a bazat pe reciprocitate. Stadiul final al practicării contractelor de împrumut în antichitate l-a reprezentat adoptarea vămii de către romani. Este momentul în care numeroşi autori consideră că principiile contractului de împrumut au fost “translatate” în asigurări, aşa cum le înţelegem în prezent.

Un rol important în evoluţia sistemului asigurărilor l-au avut negustorii italieni din oraşele-state ale Italiei de Nord, activitatea lor fiind preluată şi de Ţările de Jos şi de Anglia. De exemplu în anul 1310 ducele de Flandra a decis înfiinţarea Camerei de Asigurări de la Bruges pentru asigurări împotriva riscurilor maritime, iar la Londra, parlamentul a eleborat reglementări privind această activitate, prin emiterea în 1601 a „Legii privind poliţele de asigurare folosite între negustori”.

Caracteristici generale ale asigurărilor

1. Importanţa asigurărilor

De-a lungul timpului, agenţii economici au căutat să descopere şi să aplice diverse mijloace de protecţie împotriva riscurilor generatoare de pagube potenţiale la care erau expuse activităţile lor de producţie şi de comercializare, precum şi persoanele care exercitau asemenea activităţi. În zilele noastre au apărut şi alte riscuri extrem de variate, datorită perfecţionării continue a tehnicii şi tehnologiilor, creării de aglomerări urbane, creşterii numărului de mijloace de transport etc.

Din acestă cauză, omul a conceput diverse mijloce de apărare împotriva pericolelor de orice natură. Asemenea mijloace au la bază prevenirea, asistenţa şi prevederea.

Asigurarea are la baza principiul mutualităţii, potrivit căruia fiecare asigurat contribuie cu primele de asigurare la crearea fondului de asigurare din care se suportă contravaloarea daunelor suferite de asiguraţi. Aşadar, în schimbul unei sume de bani relativ mică, asiguratul va avea garanţia protecţiei în faţa riscurilor, iar asiguratorul are rolul de a gestiona acest fond. Scopul asigurării îl constituie protecţia financiară, respectiv repunerea asiguratului în situaţia patrimonială existentă înainte de producerea dezastrului, şi nu obţinerea unui profit sau îmbogăţirea asiguratului. Totuşi, acest fond se poate dovedi a nu fi suficient pentru a putea acoperii daunele produse. De aceea, asiguratorii trebuie să-şi sporească fondurile prin investirea acestor sume.

Este foarte important faptul că banii colectaţi de la societăţile de asigurare din primele de asigurare nu aparţin acestora decăt după ce a expirat termenul contractual. Până atunci, destinaţia acestor sume este legată numai de interesele asiguraţilor până la terminarea contractului. În mod deosebit, la asigurările de viaţă, dar şi la celelalte tipuri de asigurări, banii sunt încredinţaţi de către asiguraţi, asiguratorilor care au obligaţia de a-i administra astfel încât să poată avea în orice moment lichidităţile necesare pentru a putea face faţă obligaţiilor de plată ce le revin din contractele de asigurare. Asiguratorul apare deci ca un custode al fondului de asigurare. În cele mai multe ţări există prevederi legale şi norme prudenţiale foarte stricte referitoare la modul de investire a sumelor disponibile (tipurile de invetiţii permise, proporţia dintre acestea şi altele) pentru a se evita insolvabilitatea sau falimentul asiguratorilor. Aşadar, esenţa asigurării consta în disperia riscului. Asiguratul transferă asupra altei persoane pericolul pierderii financiare determinate de producerea unui eveniment.

Asigurarea distribuie daunele produse anumitor persoane între numeroşii deţinători de poliţe, astfel încât nici o persoană (sau organizaţie) să nu suporte o daună. Asigurarea reduce temerile asiguratului, oferindu-i securitate. Acesta oferă încredere şi eliberează deţinătorul poliţei de o potenţiala dificultate financiară.

2. Locul şi rolul asigurărilor în societate

În contextual economiei de piaţă, asigurările constituie o ramura de activitate, un sector al serviciilor, cu multiple valenţe. Dezvoltarea industriei asigurărilor prezintă conotaţii economice complexe, ce implică nu doar persoanele asigurate, ci întreaga societate. Amploarea riscurilor, de toate categoriile, afectează un număr tot mai mare de persoane fizice sau juridice, impune ca strict necesar sporirea activităţii de asigurare. Ponderea unor fenomene sau evenimente poate să provoace pierderi materiale, să stânjenească activitatea economică, să pună în pericol viaţa sau integritatea corporală a oamenilor.

Preview document

Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 1
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 2
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 3
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 4
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 5
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 6
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 7
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 8
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 9
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 10
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 11
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 12
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 13
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 14
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 15
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 16
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 17
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 18
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 19
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 20
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 21
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 22
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 23
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 24
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 25
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 26
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 27
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 28
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 29
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 30
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 31
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 32
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 33
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 34
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 35
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 36
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 37
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 38
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 39
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 40
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 41
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 42
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 43
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 44
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 45
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 46
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 47
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 48
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 49
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 50
Asigurări de Viață de Tip unit-linked - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Asigurari de Viata de Tip Unit-Linked.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurările de Viață cu Componentă Investițională

“ New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asigurătorilor… fără asigurări, n-ar exista zgârie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar accepta să...

Evoluția și Caracteristicile Asigurărilor de Viață în România

Abstract (Summary) Life insurance is a very important type of insurance on the insurance market, but also an insurance product that should be...

Asigurări de Viață de Tip unit-linked

Cap. I. – Caracterizare generală a asigurării de viață tip Unit-Linked Activitatea de asigurare a apărut ca urmare a nevoii de siguranță a...

Asigurarile de Tip Unit Linked

INTRODUCERE În ultimii ani, companiile s-au întrecut în oferte de poliţe de asigurare de viaţă cu fonduri de investiţii ataşate. Aceste produse,...

Studiu Comparativ pe Piata Asigurarilor - ING si Grawe

Capitolul 1. Piaţa asigurărilor de viaţă în România 1.1. Scurt istoric al asigurărilor din România Istoria asigurărilor în România, a început să...

Asigurările de Viață de Tip Unit Linked

Capitolul I Piaţa asigurărilor de viaţă, inclusiv Unit Linked în perioada 2005-2009 1.1. Asigurarea de viaţă Istoria ne arată că asigurările au...

Studiu Comparativ privind Asigurarile de Viata

CAP.1. ASPECTE TEORETICE SI ISTORICE ALE ASIGURĂRII 1.1.ORIGINEA ASIGURĂRILOR Începuturile asigurărilor isi au originea în cele mai vechi...

Asigurari de Viata si ING

I. NOTIUNI GENERALE 1.Definirea asigurarii de viata; Viata noastra este amenintata de multe riscuri, unele mai mari, altele mai mici, care ne...

Ai nevoie de altceva?