Asigurari Facultative ale Locuintelor Persoanelor Fizice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurari Facultative ale Locuintelor Persoanelor Fizice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 48 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

CAPITOLUL 1 3
ASIGURĂRI FACULTATIVE PRIVIND LOCUINȚELE PERSOANELOR FIZICE 3
1.1. Caracterizare generală 4
1.1.1. Încheierea poliței facultative 11
1.1.2. Inspecția de risc 12
1.2. Despăgubirea în asigurare 13
CAPITOLUL II 15
PRACTICI INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE ÎN MATERIA ASIGURĂRILOR FACULTATIVE DE BUNURI 15
1.1. PRACTICI INTERNE ALE ASIGURĂRII LOCUINȚEI 15
1.2. Practici internaţionale ale asigurării facultative de locuinţe 19
Capitolul 3 Evoluţie (şi structură) pe piaţa internă şi internaţională a asigurărilor facultative de locuințe 29
1.1. Evoluţie (şi structură) pe piaţa internă 29
1.2. Evoluţie (şi structură) pe piaţa internaţională 39
Concluzii 46
BIBLIOGRAFIE 48

Extras din document

CAPITOLUL 1

ASIGURĂRI FACULTATIVE PRIVIND LOCUINȚELE PERSOANELOR FIZICE

Asigurările au apărut din nevoia de apărare a oamenilor și a averilor strânse de-a lungul vieții acestora. În decursul vieții, persoanele agonisesc o serie de bunuri, valori toate strânse cu sacrificii și efort dar care într-o clipă pot dispărea în urma unui incendiu, cutremur sau alt cataclism. Reconstruirea bunurilor pierdute într-o perioadă scurtă de timp pentru ca traiul zilnic să poată fi reluat nu se poate face decât prin asigurare.

Asigurarea este un mijloc de a despăgubi o parte a riscurilor cu care se confruntă persoanele sau firmele în activitatea lor zilnică sau în cea de afaceri și are atribuția de a despăgubi consecințele financiare ale unor evenimente nefaste cu care se confruntă unele persoane sau firme. Asiguratorii nu despăgubesc riscurile speculative care pot conduce la câștiguri financiare.

Asigurarea locuințelor este o asigurare cu caracter facultativ, care face parte din portofoliul tuturor companiilor de asigurări, care își derulează activitatea în România în cadrul ramurii de non-viață.

Se poate încheia de persoane juridice și fizice, în general cu reședința sau sediul în România la companii de asigurări care practică asigurări non-viață.

Riscurile asigurate și obiectul sunt în general aceleași la toate companiile de asigurări, deosebit fiind mecanismul de încheiere al asigurării.

Asigurările facultative a bunurilor populației au ca scop constituirea unor posibilități de compensare a pagubelor pentru o categorie de bunuri precum locuințele, bunurile casnice și cele din gospădăriile persoanelor fizice .

În cadrul asigurărilor facultative bunurile populației dețin un loc semnificativ. Locuințele intră în sfera bunurilor populației și se includ în asigurarea facultativă.

1.1. Caracterizare generală

Asigurarea cuprinde într-o singură poliță o asigurare de persoane, una de răspundere civilă și o asigurare de bunuri pentru același asigurat, precum și pentru persoanele cu care locuiește împreună.

Una dintre cele mai importante asigurari non-viață pe care o persoană fizică le poate încheia este asigurarea facultativă a bunurilor și/sau locuinței. Asigurările facultative ale locuințelor persoanelor fizice sunt materiile caracteristice societăților de profil, prin care se pot asigura case, apartamente sau imobile în întregime, împotriva declanșării anumitor riscuri menționate în contractul de asigurare.

Acoperirea dăruită pe calea poliței survine în schimbul achitării de către asigurat a unei prime, constituind costul asigurării.

Asigurările prin efectul legii înglobează o serie de caracteristici cum ar fi:

- elementele asigurărilor sunt impuse limitativ, ca nivele sau plafoane;

- constituie asigurări continue și automate, care nu implică perfectarea unor contracte de asigurare;

- pagubele asumate, scopul asigurării și sfera de cuprindere sunt bine specificate prin lege;

- prezintă, în principal, doar o acoperire precisă a bunurilor, astfel asigurând și posibilitatea de plată a unor asigurați cu capacități financiare medii sau mici;

- îndatorirea societății de asigurare persistă pe toată durata perioadei în care bunurile se regăsesc în gospodăria sau în posesia asiguratului; prin consecință, primele de asigurare, supuse plății în decursul unui an de către asigurat, se achită de către acesta cu toate că în cursul anului s-au emis modificări în clasa bunurilor asigurate prin efectul legii.

Obiectul asigurării în cazul asigurărilor facultative de bunuri este constituit din următoarele tipuri de bunuri:

- bunuri deținute de persoanele fizice cu reședința, domiciliul sau sediul în România;

- bunuri care constituie obiectul unor contracte de locație de gestiune, concesionare, închiriere;

- bunuri dobândite pentru păstrare sau utilizare, curățare, reparare, prelucrare, vânzare, vopsire sau pentru a fi expuse în cadrul epozițiilor ori muzeelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari Facultative ale Locuintelor Persoanelor Fizice.doc