Asigurari Mixte de Viata

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurari Mixte de Viata.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 60 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

INTRODUCERE

Necesitatea cumpărării unei asigurări de viaţă reiese din nevoia de protecţie a oamenilor. Pe lânga toate bunurile deţinute, viaţa şi sănătatea unui individ, integritatea lui fizică, capacitatea de muncă sunt bunurile cele mai de preţ si pot fi afectate de diferite evenimente nesigure viitoare, ducând la imposibilitatea desfăşurării unei activităţi şi deci a obţinerii unui venit. Necesitatea încheierii unei asigurări de viaţă provine dintr-o nevoie absolută a fiecăruia, de a oferi protecţia financiară a familiei, a dependenţilor sau a celor apropiaţi în cazul decesului, în paralel cu alte avantaje pe care asiguratorii le pot oferi: economisire, pensie, investiţii.

Dintotdeauna vieţile oamenilor au fost ameninţate de cele mai variate şi distructive forţe ale naturii, trăsnetele, incendiile, furtunile, inundaţiile, seismele şi erupţiile vulcanice provocând moartea, accidentarea sau îmbolnăvirea oamenilor. Perfecţionarea continuă a tehnicii şi tehnologiilor, organizarea de întreprinderi care concentrează mii de salariaţi, crearea de aglomerări urbane care numără sute de mii şi milioane de locuitori, sporirea parcului mijloacelor de transport şi a vitezei cu care acestea circulă, folosirea energiei atomice în diverse scopuri etc, toate acestea au dus la sporirea numărului accidentelor de muncă şi de circulaţie, al incendiilor şi exploziilor. _____________________________________________

Oamenii nu au stat însă pasivi în faţa vitregiilor naturii şi au căutat să se apere, să prevadă, să prevină şi să micşoreze efectele acestor evenimente dar, în cazul acoperirii riscului de deces sau de invaliditate permanentă, modalitatea cea mai sigură şi cea mai eficientă este încheierea unei asigurări de viaţă. Pe lângă aceste cauze de natură externă, ponderea cea mai mare între cauzele decesului o au bolile. Ţinând cont de aspectele prezentate anterior şi de situaţia economică instabilă existentă în România, încheierea unei asigurări care să acopere riscul de deces este o problemă la care ar trebui să se gândească orice persoană, pentru a nu crea un dezechilibru în situaţia financiară a urmaşilor dependenţi. ______________________

Populaţia “vârstei a treia”, în continuă creştere numerică, este o categorie socială vulnerabilă, cu probleme specifice faţă de celelalte segmente sociale. Asigurarea necesităţilor populaţiei vârstnice pentru un trai decent, trebuie să acopere o gamă largă de preocupări, nu numai în plan economic, dar şi social şi psihosocial. _________________________________

De aceea acest proces de îmbătrânire va duce la un moment dat la imposibilitatea statului de a întreţine partea inactivă a populaţiei şi astfel devine un lucru esenţial încheierea unei asigurări de viaţă care să ofere atât protecţia financiară a urmaşilor în caz de deces, cât şi asigurarea unui trai liniştit la vârsta pensionării.

Lucrarea de faţă se vrea a fi o prezentare de ansamblu a noilor oportunităţi oferite de asigurările de viaţă, fiind structurată pe patru capitole.

Primul capitol al lucrării abordează conceptul de asigurare, tendinţele actuale pe piaţa românească a asigurărilor şi evoluţia acesteia.

În cel de-al doilea capitol este prezentată societatea de asigurări GRAWE şi anume: scurt istoric, înfiinţare, obiectul de activitate al companiei, structura organizatorică şi rezultatele financiare.

În cel de-al treilea capitol este prezentat studiul de caz al asigurării mixte de viaţă cu acumulare de capital “Memento”, care cuprinde toţi paşii din momentul realizării cererii de asigurare, a Poliţei de asigurare, anexa acesteia până în momentul întâmplării daunei şi la final plata sumei asigurate.

Ultimul capitol include concluzii şi propuneri referitoare la piaţa asigurărilor de viaţă şi remarci asupra asigurării mixte de viaţă - Memento de la GRAWE România Asigurare SA.

CAPITOLUL I. ASPECTE CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA ASIGURĂRILE DE VIAŢĂ CU ACUMULARE DE CAPITAL

Asigurările de viaţă reprezintă un instrument de protecţie, respectiv de prevenire împotriva diferitelor categorii de riscuri; acestea pot fi percepute ca un element prin care se asigură siguranţa familiei în cazul unor evenimente neaşteptate şi nefericite, dar şi ca o formă de garantare a unui venit, respectiv o rentă. Astfel, asigurarea de viaţă reprezintă atât un mijloc de protecţie împotriva unor eventuale riscuri, cât şi o modalitate eficientă de a economisi.

Asigurările de viaţă devin tot mai des o alternativă la sistemul public de pensii, prin intermediul cărora individul îşi poate menţine nivelul de trai şi respectiv acelaşi nivel al veniturilor în momentul pensionării.

1.1.CARACTERISTICILE ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ

Asigurările de viaţă prezintă o serie de caracteristici printre care menţionăm :

- contractul de asigurare poartă denumirea de poliţă de asigurare

- suma ce va fi plătită de asigurător la producerea riscului asigurat poartă denumirea de sumă asigurată

- pe baza sumei asigurate se va calcula prima de asigurare care reprezintă "preţul" protecţiei oferite de asigurător.

Caracteristic asigurărilor de viaţă sunt şi urmatoarele elemente definitorii:

- acoperă riscurile de deces

- conferă protecţie beneficiarului poliţei dvs. şi / sau dvs. ( în funcţie de poliţa pe care o alegeţi)

- sunt asigurări pe termen, de obicei, mediu sau lung (de la 5 la 25 sau chiar până la 80 de ani);

- obligă la o deosebită seriozitate în plata primelor sub aspectul regularităţii şi perioadei de asigurare; plata primei se poate face o singură dată (întreaga prima) sau în rate anuale, semianuale, trimestriale şi, mai rar, lunare);

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari Mixte de Viata.doc