Asigurari Obligatorii - Destinatie si Tipuri

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurari Obligatorii - Destinatie si Tipuri.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 53 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Anatol Tugulschi

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

INTRODUCERE.3-5
1. CONȚINUTUL, EVOLUȚIA ȘI IMPACTUL ASIGURĂRILOR ASUPRA VIEȚII SOCIALE.6
1.1. Conceptul de asigurare obligatorie. Locul și rolul acestora în sistemul de asigurare în RM.6
1.2. Tipuri de asigurări obligatorii și esența lor.10
2. DIRECȚII ȘI MODALITĂȚI DE EFICIENTIZARE A ASIGURĂRILOR OBLIGATORII ÎN RM.19
2.1. Căi și metode de reglementare structurală și legală a asiguratorilor ce aplică AORCA.19
2.2. Conținutul economic și structura asigurarilor de asistența medicală în străinătate.28
2.3. Analize și recomandări.36
REZUMAT.44
CONCLUZIE.47
BIBLIOGRAFIE.51
ANEXE.53

Extras din document

INTRODUCERE

Viața oamenilor a fost și este amenințată de cele mai imprevizibile fenomene pe care le comportă natura și activitatea complexă pe care acestia o dezvoltă. Indiferent chît de multă griă acordăm evitării problemelor sau protecției familiei și a bunurilor personale, riscul există în viața noastră aduchînd pierderi materiale și financiare. Riscul, elementul de bază de la care pornește o asigurare este utilizat în sensul negativ al evenimentelor pe care nu le dorim. Astfel, oamenii au organizat această formă de protecție sub forma unor societăți de asigurări care să funcționeze în baza unei legislații, a unor norme, principii economice și de protejare a persoanelor ce consimt să participe la aceste fonduri financiare. Acestea sunt cauzele pentru care au apărut serviciile sau, mai bine zis produsele de asigurare. Ele fiind oferite de companii specializate care preiau diferite riscuri în schimbul unei sume de bani. Astfel plata unei sume de bani îl pune pe asigurat la adăpost, de problemele cauzate de accidente, fie ele auto sau de altă natură, îi poate salva afacerea de probleme financiare care ar putea duce la faliment ș.a. Un argument al utilității asigurărilor este oferit de prezența acestora la o scară foarte mare în Occident, unde exista o adevărată cultură. Marea majoritate a oamenilor au, în țările vestice, tot felul de asigurări, nu doar cea de răspundere civilă auto, ci și de viață, de sănătate, de protejare a bunurilor. De ce se întîmplă acest lucru? Pentru că în Occident simțul proprietății este foarte dezvoltat, și toți vor să își pună proprietățile la adăpost de diferite riscuri, dar și pentru că occidentalii sunt foarte interesați de viitorul lor și a celor din jurul lor. De aceea asigurările sunt un instrument foarte bun pentru crearea unui viitor lipsit de griji și sigur.

Originile asigurărilor sunt atît de îndepărtate încîit este practic imposibil de a stabili o dată exactă de apariție a acestora. Apariția asigurărilor este legată de necesitatea ca oamenii să se ajute reciproc în cazul daunelor în permanentă creștere. Datorită acurateții, incertitudinii dar și răspunderilor cu care se întîlnesc la fiecare pas, asigurările de bunuri, de persoane și de răspundere civilă, experiență dar și practica curentă au impus necesitatea reglementării raporturilor dintre persoanele fizice și juridice care i-au parte la asigurare, în calitate de asigurați, și respectiv societățile de asigurare, bunurile și persoanele sunt cuprinse în asigurare, riscurile acoperite prin asigurare, drepturile și obligațiile ce revin părților din asigurare etc.

La prima vedere obligativitatea unei asigurări poate părea absurdă sau chiar revoltatoare. De ce să fiu Eu obligat să plătesc pentru Ceva ce nu vreau ?

Motivele introducerii unei asigurări obligatorii sunt de obicei de ordin economic și social al întregii comunități pentru apărarea avuției naționale, menținerea continuității procesului de producție și protejarea victimelor unor accidente. Dacă istoric se constată că un anumit risc poate afecta un număr foarte mare de persoane sau poate produce pagube foarte mari care afectează un număr mare de persoane atunci se i-a în calcul introducerea unei asigurări obligatorii. Asigurarea obligatorie este fară termen, acționînd tot timpul chît există bunul asigurat. În cazul asigurării obligatorii, răspunderea asiguratorului i-a naștere în mod automat din momentul în care asiguratul intră în posesia bununului respectiv.

Prin conținutul său, lucrarea abordează asigurările obligatorii în varietatea lor, punînd accentul în mod preponderent asupra studiului conținutului economic și a trăsăturilor acestei clase de asigurări, dar și istoricul apariției, evoluția acesteia în condițiile globalizării. În cel de-al II-lea capitol, sunt prezentate principalele tipuri de asigurări obligatorii practicate în RM, dar și în străinătate. La fel sunt abordate căile și metodele de reglementare legală și structurală a asigurărilor ce aplică asigurări de răspundere, asigurările medicale pentru strainătate.

Baza informațională a lucrării o constituie suportul teoretico- științific care este axat pe lucrări fundamentale ale specialiștilor autohtoni în materie de asigurări, așa ca: Fotescu Stanislav, Cobzari Ludmila, Parascovia Cebotarenco, Gladei Stela ș.a. În cadrul cercetării temei lucrării s-au folosit articole din diferite reviste de specialitate, conferințe și simpozioane, publicate atît în RM chît și în străinătate. Au fost consultate acte normative în vigoare, dar și proiectele de legi, cum ar fi: Legea cu privire la asigurări, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civila auto, Hotăîirea Guvernului RM cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a deținătorilor de autovehicule și vehicule electrice urbane, Hotarîrea cu privire la activitatea Biroului din Republica Moldova în Consiliul Birourilor al Sistemului ‘’Cartea Verde’’ ș.a.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari Obligatorii - Destinatie si Tipuri.docx

Alte informatii

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA FINANŢE CATEDRA FINANȚE ȘI ASIGURĂRI