Asigurari RCA Romania-Ungaria

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurari RCA Romania-Ungaria.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 17 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

1. ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO 3
1.1 Caracterizarea generală a produselor de asigurare - răspundere civilă 3
1.2 Condiții de utilizare 4
1.3 Acoperire RCA 5
2. ANALIZA PIEȚEI ASIGURĂRILOR DIN ROMÂNIA 6
2.1 Rata daunei 6
2.2 Gradul de penetrare a asigurărilor 7
2.3 Densitatea asigurărilor RCA 9
3. ANALIZA PIEȚEI ASIGURĂRILOR DIN UNGARIA 10
3.1 Rata daunei 10
3.2 Gradul de penetrare 11
3.3 Densitatea asigurărilor RCA 12
CONCLUZII ȘI PREVIZIUNI 13
BIBLIOGRAFIE 17

Extras din document

CAPITOLUL I

ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO

1.1 Caracterizarea generală a produselor de asigurare - răspundere civilă

Polița de asigurare RCA - Răspundere Civilă Auto este un contract încheiat între posesorul unui automobil, persoană fizică sau juridică, și o companie de asigurare autorizată în acest sens, ce are drept unic scop despăgubirea terțelor părți prejudiciate în urma accidentelor de circulație.

Cu alte cuvinte, asigurarea RCA acoperă pagubele produse terților, din vina dumneavoastră în urma unui accident rutier.

Spre deosebire de RCA,asigurarea CASCO este o asigurare facultativă și acoperă pagubele pe care le-a suferit autovehiculul dumneavoastră. Polița RCA este valabilă numai pe teritoriul României, în afara granițelor fiind valabilă polița Carte Verde.

În vederea protejării victimelor accidentelor de circulație auto soldate cu vătămări corporale sau decese, în care autorul a rămas neidentificat și autovehiculul nu este asigurat, s-a constituit Fondul de protecție al victimelor străzii. Acest fond se constituie și se administrează de către Biroul asigurătorilor de autovehicule.

Toți proprietarii de autovehicule trebuie obligatoriu să încheie o asigurare de răspundere civilă auto (RCA) și să plătească toate primele de asigurare aferente. Scopul acestei asigurări este ca cel păgubit să primească obligatoriu despăgubiri pentru daunele suferite, independent de situația materială a celui care a produs paguba (cu alte cuvinte chiar dacă cel care a produs paguba ar putea sau nu să plătească despăgubiri.) În acest fel, asigurarea de răspundere civilă auto este în interesul terțului păgubit, dar și în interesul celui care a produs paguba.

Contractul de asigurare RCA se poate încheia cu oricare din societățile de asigurare autorizate în acest sens. La încheierea contractului și plata primei de asigurare – pe o perioadă de 6 sau 12 luni în funcție de opțiune - se va elibera o poliță de asigurare care atestă plata primei si perioada de valabilitate. Răspunderea asigurătorului încetează la ora 24 a ultimei zile înscrise pe poliță, deci polița de asigurare trebuie reînnoită la expirare, prin plata primei aferente perioadei următoare pentru care optați. În caz contrar, deveniți neasigurat, iar dacăproduceți un accident în perioada în care asigurarea RCA și-a pierdut valabilitatea sunteți direct răspunzător pentru consecințele legale și materiale produse.

Asigurarea RCA are două scopuri:

• protecția financiară a celui vinovat de producerea accidentului. În lipsa ei păgubitul din accident poate solicita vinovatului, în justiție, daune materiale, pentru vătămări corporale, inclusiv daune morale de valori semnificative, dificil de acoperit de către persoana vinovată;

• protecția financiară a persoanei păgubită, în urma unui accident, pentru a beneficia de o reparare a prejudiciului material și/sau moral suferit, independent de situaţia materială a celui care a produs dauna (paguba), precum și de a elibera persoana vinovată de riscul de a plăti prejudiciile produse.

1.2 Condiții de utilizare

Pentru a încheia o poliță de asigurare RCA trebuie îndeplinite următoarele condiții:

• autovehiculul să fie înmatriculat / supus înmatriculării sau înregistrat în Romania

• asiguratul sa fie persoană înscrisă în documentele de identificare a autovehiculului / persoana pe numele căreia urmează să se înmatriculeze autovehiculul (este valabil și în cazul autovehiculelor achiziționate în leasing)

• prezentarea documentelor de identificare ale autovehiculului - certificat de înmatriculare/ carte de identitate / document care atestă dreptul de proprietate al persoanei care urmeaza să inmatriculeze autovehiculul.

Asigurarea începe să își facă efectul doar dacă a fost eliberată, contra unei prime de asigurare, pe o anumită perioadă prestabilită, de către o companie autorizată să încheie RCA.

Asigurarea RCA este până în acest moment singura asigurare obligatorie cu caracter general impusă de statul român. Această asigurare se încheie pentru toate autovehiculele înmatriculate sau supuse înmatriculării în România. Drept urmare, asigurătorii nu vă pot refuza în momentul în care solicitați încheierea unei polite RCA.

În mod automat, la încheierea unei polițe RCA, cu valabilitate pe teritoriul României, se încheie și o poliță Carte Verde, care este echivalentul poliței RCA atunci când autovehiculul circulă în străinătate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari RCA Romania-Ungaria.docx

Bibliografie

http://www.asigurareamasinilor.ro/271_totul-despre-rca.html
Lazăr CISTELECAN, Tratat de asigurări comerciale, Editura Academiei Române, București, 2013
http://www.scritub.com/economie/asigurari/Asigurarea-de-raspundere-civil41988.php
www.asfromania.ro
http://www.creeaza.com/afaceri/asigurari/Indicatorii-care-reflecta-efic712.php
http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/820063/16.pdf
http://www.mabisz.hu/images/stories/docs/publikaciok/evkonyv-2015-magyar.pdf
http://www.ahkungarn.hu/fileadmin/ahk_ungarn/Dokumente/Wirtschaftsinfos/HU/Statistik/Konjunkturdaten_hu.pdf
http://www.origo.hu/gazdasag/20151102-kotelezo-gepjarmu-felelossegbiztositas-kgfb-dijak-2015.html

Alte informatii

Universitatea din Oradea Facultatea de Științe Economice