Asigurari si Reasigurari

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurari si Reasigurari.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Marinescu Lidia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

1. PIAŢA ASIGURĂRILOR ÎN ROMÂNIA

Scurt istoric.

La începutul anului 1991, după 40 de ani de monopol de stat, a fost demarat procesul de crearea unui climat concurenţial pe piaţa de asigurări în România prin divizarea singurei societăţi de asigurare existente pânå la acea datå (Administraţia Asigurărilor de Stat - ADAS), în 3 societăţi, respective ASIROM, ASTRA si CAROM.

Concomitent, legislaţia specifică domeniului asigurărilor a fost modernizată, fiind totodată reglementată înfiinţarea entităţii care, până în anul 2001, avea să îndeplinească atribuţiile de supraveghere a pieţei asigurărilor în România - Oficiul de Supraveghere a Activităţii de Asigurare şi Reasigurare (OSAAR), organizat ca direcţie în cadrul Ministerului Finanţelor.

Astfel, în anul 1991, apare Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor, lege care a permis în următorii ani intensificarea concurenţei în domeniu şi intrarea pe piaţa româneascå a numeroase companii de asigurare de renume la nivel european şi chiar internaţional.

În 1995, legislaţia este completată prin Legea nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, aceasta reprezentând practic legea contractului de asigurare.

Modificårile majore produse în plan concurenţial, al cadrului de reglementare, al activităţii de supraveghere au avut ca efect dezvoltarea continuă a activităţii de asigurare, a calităţii serviciilor oferite, precum şi a noi produse de asigurare, alături de asigurările obligatorii devenind din ce în ce mai cerute şi asigurările facultative precum cele de viaţă, în special cele cu componente de investiţie, sau asigurările Casco.

Astfel, dacå la nivelul anului 1992, volumul total de prime de asigurare încheiate de societăţile de asigurare din contractele încheiate a fost de circa 50 milioane euro, la nivelul anului 2000 s-au înregistrat prime de asigurare de circa 338 milioane euro.

În anul 2000, apare Legea nr.32 privind societăţile de asigurare şi supraveghere a asigurărilor, act normativ care constituie cadrul principal de reglementare a funcţionării sistemului de asigurări private de astăzi.

Elaborată cu sprijinul guvernului britanic, Legea nr.32/2000 a constituit totodatå cadrul legislativ pentru înfiintarea şi organizarea autorităţii de supraveghere de aståzi - Comisia de Supraveghere a Asigurårilor.

În contextul pregătirilor pentru aderarea României la Uniunea Europeană, Comisia de Supraveghere a Asigurårilor urmăreşte schimbarea filosofiei de supraveghere prin

• creşterea dialogului cu operatorii din piaţă,

• perfecţionarea profesională,

• adaptarea legislaţiei,

• se pune accent pe analiza şi evaluarea riscurilor.

Prime brute subscrise.

În anul 1992, volumul total al primelor de asigurare atingea valoarea de circa 50 milioane euro, 15 ani mai târziu dimensiunea pieţei româneşti a ajuns să depăşeascå 1,6 miliarde euro. Pe parcursul acestor ani, se remarcă o etapă, cuprinsă între anii 1998 - 2002, când asigurările de viaţă au înregistrat un „boom”, cuantificat în ritmuri de creşteri anuale de peste 50 - 70%.

Perioada coincide cu intrarea pe piaţa românească a unor mari asigurători de viaţă externi, de renume la nivel european şi chiar mondial, şi a unei creşteri puternice a cererii pentru produsele de asiguråri cu componentă de investiţii. Acest avânt a permis segmentului de asigurări de viaţă să îşi consolidezeze contribuţia la formarea pieţei în ansamblu, ponderea sa în total crescând de la mai puţin de 10% la peste 20%.

Începând cu anul 2003, în contextu în care ratele de dobândă pe piaţa bancară şi a titlurilor de stat au intrat pe o pantă descendentă, evoluţia asigurărilor de viaţă nu a mai fost la fel de „răsunătoare”, ci a urmat trendul înregistrat de asigurările generale.

La data de 31.12.2007, valoarea totală a capitalului social subscris de cele 42 de societăţi autorizate să desfăşoare activitate de asigurare era de 1.977.184.554 lei, în creştere reală, faţă de 2006, cu 31,92%. Cota de participare a investitorilor străini a crescut ca valoare de la 750.075.836 lei în 2006, la 1.148.085.525 lei în 2007, în creştere reală cu 43,66%, ca urmare a înfinţării a trei noi societăţi şi a majorărilor de capital efectuate la societăţile deja existente. Raportată la total capital subscris de societăţi, valoarea capitalului deţinut de investitori străini reprezintă 58,10%.

Pentru desfăşurarea în condiţii de eficienţă a activităţii, în anul 2007 un număr de 24 de asigurători au majorat capitalul social, valoarea majorărilor însumând 554.141.890 lei.

Primele brute subscrise din activitatea de asigurare, desfăşurată în 2007, au fost în valoare totală de 7.175.789.699 lei, în creştere reală cu 17,53%, faţă de 2006.

Dinamica primelor brute subscrise pentru asigurări generale şi de viaţă

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari si Reasigurari.doc