Asigurari Sociale de Sanatate

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurari Sociale de Sanatate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

1. Aspecte generale ale asigurarilor sociale de sanatate

1.1. Definitie, caracteristici si obiective ale asigurarilor sociale de sanatate

Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet de servicii de baza pentru asigurati. Ele sunt obligatorii si functioneaza descentralizat, pe baza principiului solidaritatii si subsidiaritatii in colectarea si utilizarea fondurilor, precum si a dreptului alegerii libere de catre asigurati a medicului, a unitatii sanitare si a casei de asigurari de sanatate.

Obiectivele principale ale sistemului sunt protejarea asiguratilor fata de costurile serviciilor medicale in caz de boala sau accident, si asigurarea protectiei asiguratilor in mod universal, echitabil si nediscriminatoriu in conditiile utilizarii eficiente a Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. De asemenea, pot functiona si alte forme de asigurari de sanatate care acopera riscuri individuale, in diferite situatii speciale. Se pot organiza si societati private de asigurari de sanatate. Aceste asigurari insa nu sunt obligatorii.

Asigurarea voluntara complementara sau suplimentara de sanatate poate acoperi riscurile individuale in situatii speciale si/sau pe langa serviciile acoperite de asigurarile sociale de sanatate. Aceasta nu exclude obligatia de a plati contributia pentru asigurarea sociala de sanatate.

1.2. Organismele implicate in sistemul ingrijirilor de sanatate

Ministerul Sanatatii Publice este autoritatea nationala in domeniul sanatatii; acesta exercita controlul asupra sistemului de asigurari sociale de sanatate, din punct de vedere al aplicarii politicilor de sanatate aprobate de Guvernul Romaniei.

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) este institutia publica, autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, al carei principal obiect de activitate il reprezinta asigurarea functionarii unitare si coordonate a sistemului asigurarilor sociale de sanatate din Romania.

CNAS are urmatoarele organe de conducere: adunarea reprezentantilor; consiliul de administratie; presedintele; doi vicepresedinti; directorul general.

CNAS propune, cu avizul Ministerului Sanatatii Publice, proiecte de acte normative pentru asigurarea functionarii sistemului de asigurari sociale de sanatate si acorda aviz conform proiectelor de acte normative care au incidenta asupra Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Constituirea fondul national unic de asigurari sociale de sanatate se face din contributia pentru asigurari sociale de sanatate suportata de asigurati, de persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat, din subventii de la bugetul de stat, precum si din alte surse ( donatii, sponsorizari, dobanzi).

Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate este gestionat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si de casele de asigurari sociale de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti. Gestionarea fondului se realizeaza si prin Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pana la reorganizarea acestora.

Colegiul Medicilor din Romania si Colegiile Judetene

Colegiul Medicilor are reprezentare la nivel central si local (judetean) si are responsabilitati legate de pregatirea si acreditarea medicilor dar si de negocierea Contractului Cadru.

Ministerul Finantelor Publice are rol in monitorizarea si controlul modului de cheltuire a fondurilor publice destinate sanatatii.

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale este cel care suporta contributiile de asigurari sociale pentru someri sau pentru cei care primesc ajutor social.

1.3. Persoanele cuprinse in asigurarile sociale pentru sanatate

In asigurarile sociale pentru sanatate sunt cuprinsi cetatenii romani cu domiciliul in tara sau aflati temporar in strainatate si cetatenii straini si apatrizii care au resedinta in Romania.

Calitatea de asigurat se dobandeste din ziua incheierii contractului individual de munca si se pastreaza pe toata durata acestuia. Persoanele care nu sunt salariate dobandesc calitatea de asigurat din ziua in care au achitat contributia si o pastreaza conform legii. Calitatea de asigurat inceteaza o data cu pierderea dreptului de domiciliu sau de resedinta in Romania si se dovedeste cu un document justificativ – adeverinta, carnet de asigurat sau card electronic de asigurare

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari Sociale de Sanatate.doc