Asigurari Sociale de Sanatate in Romania

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurari Sociale de Sanatate in Romania.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

Introducere in domeniul Asigurarilor

Sociale de Sanatate

In tara noastra, sistemul asigurarilor sociale de sanatate a fost introdus prin Legea nr.145/1997, renuntandu-se astfel la modelul de finantare de catre stat a sistemului sanitar si adoptandu-se sistemul sanitar bazat pe asigurari de sanatate, asa-numitul sistem Bismarkian, denumit astfel dupa numele celui care l-a introdus in Germania la sfarsitul secolului al XIX-lea. Sistemul presupune obtinerea de venituri prin contributii obligatorii si modalitati specifice de redistribuire si de alocare a fondurilor in sistemul de sanatate.

Scopul introducerii acestui sistem de asigurari sociale de sanatate este acela de a contribui la dezvoltarea activitatii medicale, vizand in special preventia si mentinerea starii de sanatate a populatiei, prin asigurarea accesului fiecarui cetatean asigurat la servicii medicale calitative.

Legea nr. 145/1997 a asigurarilor sociale de sanatate a suferit numeroase modificari dupa adoptarea sa, fiind apoi abrogata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 150/2002, privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate. In prezent, asigurarile sociale de sanatate sunt reglementate in Titlul VIII al Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, lege prin care a fost abrogata O.U.G. nr. 150/2002.

Potrivit prevederilor art. 208 din Legea nr. 95/2006, asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei, care asigura accesul la un pachet de servicii de baza pentru asigurati, obiectivele acestui sistem fiind protejarea asiguratilor fata de costurile serviciilor medicale in caz de boala sau accident si asigurarea protectiei asiguratilor in mod universal, echitabil si nediscriminatoriu.

Asiguratii, in sensul legii, sunt toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania si fac dovada platii contributiei la fond. In aceasta calitate, persoana in cauza incheie un contract de asigurare cu casele de asigurari de sanatate, direct sau prin angajator. Modelul contractului de asigurari sociale de sanatate a fost aprobat prin Ordinul nr. 345/2006 al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, ordin care prevede obligatia caselor de a incheia contractele de asigurari sociale de sanatate in termen de 12 luni de la intrarea sa in vigoare, specificandu-se totodata faptul ca, odata incheiat, contractul de asigurari sociale de sanatate se transfera de la un angajator la altul, in situatia modificarii raporturilor de munca.

Dovada calitatii de asigurat se realizeaza in prezent printr-un document justificativ (adeverinta sau carnet de asigurat) eliberat de catre casa de asigurari la care este inscris asiguratul, urmand ca dupa intrarea in vigoare a Titlului IX al Legii nr. 95/2006, aceste documente justificative sa fie inlocuite cu cardul electronic de asigurat.

Titlul IX al Legii nr. 95/2006 reglementeaza cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate. Cardul national de asigurari sociale de sanatate este un card electronic, distinct de cardul european de asigurari sociale de sanatate, si poate fi folosit numai pe teritoriul Romaniei. Prevederile legale cu privire la cardul national au intrat deja in vigoare, urmand ca, in temeiul art. 337 din Legea 95/2006, caracteristicile tehnice ale cardului national, precum si modalitatile de elaborare si implementare ale acestuia sa fie aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Cardul european este documentul care confera titularului asigurat dreptul la prestatii medicale necesare in cadrul unei sederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene. Perioada de valabilitate a cardului european este stabilita astfel incat sa acopere perioada de timp necesara sederii temporare, dar fara a putea depasi 6 luni de la data emiterii. Cardul european poate fi utilizat de catre asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania numai pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, acest card neproducand efecte pe teritoriul Romaniei. Prevederile art. 320 - 329 din Legea nr. 95/2006 referitoare la cardul european vor intra in vigoare in termen de 6 luni de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari Sociale de Sanatate in Romania.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ’’VALAHIA’’ TARGOVISTE MASTERAT MANAGEMENT BANCAR SI IN ASIGURARI STUDII POSTUNIVERSITARE