Asigurarile de Raspundere Civila Profesionala

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurarile de Raspundere Civila Profesionala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 43 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Laura Elinovac

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

Capitolul 1. Asigurarile de raspundere civila profesionala – clarificari teoretice

Asigurarile de raspundere civila profesionala se adreseaza cadrelor medicale, avocatilor, notarilor publici, executorilor bancari, expertilor contabili si contabililor autorizati, managerilor, proiectantilor de inginerie civila, brokerilor etc. Acest tip de asigurare are rolul de a proteja asiguratul, persoana fizica sau juridice, impotriva prejudiciilor pe care le poate produce unor terte persoane ca urmare a practicarii unei profesii. Ca urmare, asigurarea de raspundere civila profesionala garanteaza repararea prejudiciilor evident, daca pretentiile formulate in legatura cu acestea se incadreaza in conditiile de asigurare prevazute in contract.

Pentru acest tip de asigurare despagubirile se acorda in general pentru:

o Daune materiale produse din culpa asiguratului, precum si din culpa acelor persoane pentru care asiguratul raspunde potrivit legii;

o Cheltuieli suportate de asigurat in procesul civil;

o Cheltuieli de judecata suportate de tert, ca parte vatamata pentru demersuri legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor;

o Despagubiri la care este obligat asiguratul ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorarii unor documente, furt prin efractie etc.

o Pretentii emise impotriva asiguratului privind activitatea desfasurata de el sau de catre persoane pentru care asiguratul raspunde potrivit legii.

Cateva dintre asigurarile de raspundere civila profesionala practicate pe piata asigurarilor din Romania:

Asigurarile de raspundere civila profesionala pentru practica medicala se refera la raspunderea civila profesionala a furnizorilor de servicii medicale, persoane fizice sau unitati medicale, acreditati potrivit legii.

Despagubirile acordate de asigurator acopera sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca pentru prejudiciile de care raspunde in baza legii ca urmare a vatamarii corporale, a decesului si/ sau a pagubelor materiale produse unui sau mai multor pacienti. Este cazul prejudiciilor cauzate din greseala, eroare, omisiune sau neglijenta in indeplinirea obligatiilor profesionale de catre asigurat sau prepusi acestuia, in cazul persoanelor juridice.

Totodata, se despagubesc si cele doua categorii de cheltuieli de judecata mentionate la asigurarile de raspundere civila legala, si anume cheltuielile de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale, vizand obligarea asiguratului la plata despagubirii in cazul in care asiguratul a fost obligat la plata acesteia prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, si cheltuielile de judecata facute de asigurat si celelalte persoane cuprinse in asigurare in procesul civil, daca au fost obligate la desdaunare.

Asigurarea de raspundere civila profesionala a avocatilor priveste raspunderea civila profesionala a persoanelor care practica liber si independent profesia de avocat, conform legislatiei in vigoare in Romania. Conform acestei asigurari se pot asigura: cabinete individuale de avocatura (in numele si pentru fiecare avocat titular sau avocat colaborator); cabinete asociate (in numele si pentru fiecare avocat titular, avocat colaborator, avocat salarizat ori pe numele cabinetului); societati civile profesionale (in numele si pentru fiecare avocat asociat, avocat colaborator, avocat salarizat ori pe numele societatii).

Despagubirile acordate de asigurator acopera sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca pentru prejudicii provocate clientilor ca urmare a faptelor si/sau actelor de neglijenta, erori sau omisiuni savarsite in mod involuntar in indeplinirea obligatiilor asumate prin incheierea cu clientii sai a contractelor de asistenta juridica, rezultate din redactarea de acte juridice, consultatii sau cereri cu caracter juridic; atestarea identitatii partilor, a continutului sau datei actelor; asistenta si reprezentarea juridica in fata organelor de justitie, de urmarire penala, de notariat si a altor organe stabilite de lege.

De asemenea, se despagubesc prejudiciile produse clientilor din culpa asiguratului pentru pierderea, distrugerea sau deteriorarea documentelor originale predate asiguratului de catre clienti in vederea exercitarii activitatii specifice si pentru sumele cheltuite de asigurat sau persoana prejudiciata in scopul reconstituirii, refacerii sau inlocuirii acestor documente.

Totodata, se despagubesc cheltuielile de judecata facute de reclamant sau de catre asigurat, in conditiile de mai sus.

Asigurarea de raspundere civila profesionala a notarilor publici poate fi incheiata de: birourile notariale individuale; notari publici asociati; colaboratorii juridici cu brevet de notar sau fara; uniunile si asociatiile profesionale- Camerele Notarilor Publici; Uniunea Nationala a Notarilor Publici.

Existenta acestei asigurari da dreptul asiguratului sa solicite despagubiri pentru:

• Sumele pe care asiguratul este obligat sa le achite pentru prejudicii provocate clientilor ca urmare a faptelor si/ sau actelor de neglijenta, erori sau omisiuni facute in mod involuntar, rezultand din: autentificarea actelor, legalizarea semnaturilor, legalizari de copii, reconstituiri ale actelor originale, efectuarea si/sau legalizarea traducerilor, efectuarea actelor de protest a titlurilor de valoare, efectuarea procedurii succesorale s.a.

De asemenea, se despagubesc prejudiciile produse din culpa asiguratului pentru pierderea, distrugerea sau deteriorarea documentelor originale predate asiguratului de catre clienti in scopul efectuarii activitatii specifice. Se despagubesc si cheltuielile facute de asigurat pentru reconstituirea, refacerea sau inlocuirea acestor documente.

Totodata, se despagubesc cheltuielile de judecata facute de reclamant si cheltuielile de judecata facute de asigurat, in conditiile precizate mai inainte pe parcursul acestui paragraf.

Asigurarea de raspundere civila profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati. Expertii contabili si contabilii autorizati care au incheiat o astfel de asigurare au dreptul la despagubiri pentru:

• Sumele pe care acestia, in realizarea atributiilor specifice, sunt obligati sa le achite pentru prejudicii rezultate in urma si/sau actelor de neglijenta, erori sau omisiuni facute in mod involuntar;

• Prejudicii produse din culpa expertilor contabili si a contabililor autorizati prin pierderea, distrugerea sau deteriorarea documentelor originale primite de acestia in vederea exercitarii atributiilor prevazute de lege. Se acopera prin despagubiri si cheltuielile facute de asigurati sau persoana prejudiciata pentru reconstituirea, repararea sau inlocuirea documentelor mai inainte mentionate.

De asemenea, se despagubesc cheltuielile de judecata facute de reclamant si cele facute de asigurat in procesul civil, in conditiile in care au fost precizate si la asigurarile precedente privind raspunderea civila profesionala.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarile de Raspundere Civila Profesionala.doc

Alte informatii

Facultatea de Comert, prezentat in cadrul seminarului optional de Asigurari si Reasigurari