Asigurarile de Tip Unit Linked

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 8116
Mărime: 894.48KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Firtescu

Cuprins

INTRODUCERE 2

1. ASPECTE TEORETICE

2. Piața asigurărilor unit linked în România

3. Produse de asigurări de viaţă de tip unit linked oferite de ING Asigurări de viaţă România S.A.

3. 1. Descrierea grupului ING

3. 2. Tipuri de contracte

3. 3. Fondurile de investiţii ale contractelor de tip unit-linked

3.3.1. Programe de investiţii în lei

3. 3. 2.Componența programelor de investiții în lei

3. 3. 3. Fondurile în care investesc programele ING Unit Linked

3. 3. 4.Programe de investiţii în dolari SUA

Concluzii:

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

În ultimii ani, companiile s-au întrecut în oferte de poliţe de asigurare de viaţă cu fonduri de investiţii ataşate.

Aceste produse, numite asigurări unit-linked, investesc o mare parte din prima plătită de asigurat în fonduri administrate de compania de asigurări sau de un administrator extern, iar partea mai redusă a primei este destinată acoperirii riscului asigurat (decesul, invaliditatea, etc.).

Asigurările de viaţă de tip unit-linked sunt asigurări pe baza de investiţii, care oferă nu numai protecţia prin asigurare, ci şi posibilitatea investirii. Prima pe care o plăteşte asiguratul este investită într-unul sau mai multe fonduri de investiţii puse la dispoziţie de către asigurator, din care asiguratul primeşte apoi o cotă parte (un anumit număr de “unit-uri”). Asiguratul are dreptul de a opta pentru structura şi fondurile în care se vor investi primele plătite de el, având posibilitatea ca, pe parcursul derulării asigurării să schimbe această structură.

Condiţia pentru a putea participa la aceste fonduri de investiţii este de a cumpăra o asigurare de viaţă.

Asigurarea de viaţă unit-linked diferă de asigurările de viaţă cla¬sice, în special în ce priveşte mecanismul de fructificare, dar şi prin o nouă metodă de distribuire a beneficiilor şi prin faptul că transferă riscul investiţional asupra asiguratului. Acest tip de asigurare nu se mai bazează pe relaţia contractuală clasică, exprimată în unităţi monetare, între anga¬jamentele asigurătorului (suma asigurată înscrisă în contract şi un beneficiu garantat).

Toate variantele de poliţe unit-linked au ca element comun faptul că obligaţiile asigurătorului, rezervele matematice şi în unele cazuri, primele, nu sunt cuantificate direct în unităţi monetare, ci în unităţi de cont, fie¬care unitate reprezentând o fracţiune dintr-unul sau mai multe fonduri de investiţii. Din acest punct de vedere, există trei variante de bază ale con¬tractelor unit-linked :

• primele (cu componentele lor de economisire, respectiv, de aco¬perire a riscului asigurării de viaţă) şi prestaţiile asigurate în caz de deces sunt exprimate în unităţi monetare;

În loc să garanteze o rată a dobânzii uniformă, asigurătorul plasează partea din primă destinată fructificării intr-unul sau mai multe fonduri de investiţii, propuse de societatea de asigurare dar alese de asigu¬rat. Evoluţia rezervei matematice este legată de modificarea preţului de piaţă al valorilor în care a fost investită prima.

• primele sunt fixate în unităţi monetare, în timp ce prestaţiile asigurate sunt exprimate în unităţi de cont;

• atât primele cât şi prestaţiile asigurate sunt exprimate în unităţi de cont.

În acest caz, tariful de primă este evaluat în unităţi de cont la preţul zilei, mecanismul fixării primei fiind asemănător cu cel al contractelor încheiate într-o monedă străină.

La produsele de tip unit linked, partea din primă destinată fructifi¬cării nu alimentează un fond colectiv al tuturor asiguraţilor, ci este afectată integral fondului propriu (.contului") al fiecărui asigurat, după principiul cantonării activelor, iar venitul provenit din plasamente revi¬ne numai asiguratului.

Partea din primă destinată acoperirii riscului asigurării de viaţă serveşte la constituirea unui capital de deces, cel mai adesea plătibil ineă clin primul an de asigurare.

Datorită tuturor acestor particularităţi, asigurarea de viaţă de tip unit linked a fost caracterizată ca fiind „aplicarea principiilor fondurilor comune de plasament la componenta de economisire a primei şi a princi¬piilor asigurărilor de viaţă la componenta de risc a primei".

Fondurile prin care sunt fructificate primele cuprind o anumită ga¬mă de investiţii, gestionate de instituţii specializate în profitul tuturor investitorilor (fonduri comune de plasament). Fondul este divizat în părţi de valori egale, denumite unităţi de cont (unit-uri). Mărimea fondului, res¬pectiv a unei unităţi de cont, este evaluată periodic (zilnic, săptămânal, sau uneori lunar, dacă este vorba de investiţii imobiliare) şi este comuni¬cată asiguraţilor.

1. ASPECTE TEORETICE

Asigurarea Unit-Linked este fundamentată tot pe doi piloni, similar cu asigurarea mixtă de viaţă, cu menţiunea că această poliţă îmbină protecţia cu investiţia. Aşadar, primele de asigurare nu vor mai fi depuse la instituţii bancare în vederea fructificării, ci vor fi investite în unul sau mai multe fonduri de investiţii puse la dispoziţie de asigurător, din care asiguraţii vor primi, în schimbul primelor plătite, un anumit număr de unit-uri . Asiguratul are posibilitatea de a opta pentru plasarea primelor în anumite fonduri şi în anumite proporţii, având însă posibilitatea de modificare a structurii acestora.

Componenta protecţionistă presupune o asigurare de viaţă pe termen nelimitat, suma asigurată în caz de deces aleasă de client fiind garantată de asigurător. Suma asigurată este stabilită de asigurat între o anumită limită minimă şi o limită maximă corespunzător cu vârsta asiguratului şi prima plătită de acesta. în cazul decesului asiguratului, beneficiarii vor încasa maximul dintre suma asigurată în caz de deces şi valoare contului (VC) la momentul respectiv conform graficului 1.

Preview document

Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 1
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 2
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 3
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 4
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 5
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 6
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 7
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 8
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 9
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 10
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 11
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 12
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 13
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 14
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 15
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 16
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 17
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 18
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 19
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 20
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 21
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 22
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 23
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 24
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 25
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 26
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 27
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 28
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 29
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 30
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 31
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 32
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 33
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 34
Asigurarile de Tip Unit Linked - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Asigurarile de Tip Unit Linked.docx

Alții au mai descărcat și

Asigurările de Viață cu Componentă Investițională

“ New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asigurătorilor… fără asigurări, n-ar exista zgârie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar accepta să...

Evoluția și Caracteristicile Asigurărilor de Viață în România

Abstract (Summary) Life insurance is a very important type of insurance on the insurance market, but also an insurance product that should be...

Asigurări de Viață de Tip unit-linked

INTRODUCERE Istoria asigurărilor Primele operaţiuni de asigurări şi reasigurări nu au putut fi identificate cu precizie dar în urma unor lungi...

Asigurări de Viață de Tip unit-linked

Cap. I. – Caracterizare generală a asigurării de viață tip Unit-Linked Activitatea de asigurare a apărut ca urmare a nevoii de siguranță a...

Studiu Comparativ pe Piata Asigurarilor - ING si Grawe

Capitolul 1. Piaţa asigurărilor de viaţă în România 1.1. Scurt istoric al asigurărilor din România Istoria asigurărilor în România, a început să...

Sistemul Pensiilor Private

Introducere În prezent, în România populaţia se reduce, tendinţa pare ireversibilă, iar fenomenul se suprapune peste cel de îmbătrânire a...

Asigurari de Viata si ING

I. NOTIUNI GENERALE 1.Definirea asigurarii de viata; Viata noastra este amenintata de multe riscuri, unele mai mari, altele mai mici, care ne...

Pensiile Private

1. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE DIN ROMÂNIA În contextul unui fenomen tot mai accentuat de îmbătrânire a populaţiei care...

Ai nevoie de altceva?