Asigurările de Viață cu Componentă Investițională

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 39187
Mărime: 571.90KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
UNIVERSITATEA “PETRE ANDREI” DIN IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE SPECIALIZAREA FINANŢE-BĂNCI

Cuprins

Cap.1 Necesitatea şi importanţa apariţiei asigurărilor 2

1.1 Necesitatea, apariţia şi evoluţia asigurărilor în lume 2

1.2. Apariţia şi dezvoltarea asigurărilor în România 7

1.3. Evoluţia asigurărilor de viaţă în România 25

Cap. 2 Prezentarea şi analiza activităţii de asigurare la ING 31

2.1 Activitatea concernului financiar ING 31

2.2 ING România 35

2.3. ING Asigurări de viaţă România 37

CAP.3 Contractul de asigurare de viaţă 51

3.1. Prezentarea contractului de asigurare de viaţă 51

3.2. Particularităţile contractului de asigurare- ING Asigurări de viaţă 55

3.3. Produse de asigurare de viaţă cu componentă

de investiţie ale ING 68

Cap. 4 Rezultate financiare ale activităţii de asigurare la

ING Asigurări de Viaţă S.A. Arad 84

4.1. Veniturile societăţilor de asigurări, situaţia încasărilor

de prima de asigurare la ING Asigurări de Viaţă Arad 84

4.2. Cheltuielile societăţilor de asigurări, sume asigurate şi

indemnizaţii de asigurare plătite de ING Asigurări de Viaţă Arad 89

4.3. Indicatori de eficienţă în acticitatea de asigurare 93

Cap. 5 Soluţii şi propuneri pentru dezvoltarea activităţii

de asigurare la ING Asigurări de Viaţă 95

Extras din document

“ New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asigurătorilor… fără asigurări, n-ar exista zgârie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar accepta să lucreze la o asemenea înălţime, riscând să facă un plonjon mortal şi să-şi lase familia în mizerie; fără asigurări, nici un capitalist nu ar investi milioane pentru a construi astfel de clădiri, pe care un singur muc de ţigară le-ar putea transforma în scrum; fără asigurări nimeni nu ar circula cu un automobilul pe străzi.

Chiar cu un Ford, un bun şofer este conştient de faptul că în fiecare clipă riscă să dea peste un pieton”

HENRY FORD

Cap.1 NECESITATEA ŞI IMPORTANŢA APARIŢIEI ASIGURĂRILOR

1.1 Necesitatea, apariţia şi evoluţia asigurărilor în lume

Apariţia asigurărilor este legată de necesitatea ca oamenii să se ajute reciproc în cazul daunelor în permanentă creştere, iar a reasigurărilor pentru sprijinirea între ei a celor care administrează fomdurile şi activităţile de asigurare.

De-a lungul timpului, societatea a fost caracterizată de două tipuri de economii: economiile de schimb ( realizate cu elemente corespunzătoare pieţei de schimb, bani, instrumente financiare diverse) şi economiile naturale acestea datând din timpuri mult mai vechi decât primele.

Într-o astfel de economie naturală, putem privi conceptul de asigurare ca pe o formă de preluare a daunelor şi a procesului de dezdăunare pe cât mai multe umere. De exemplu, dacă o casă suferea un incendiu devastator, membrii comunităţii respective trebuiau să ajute la reconstruirea casei altfel, nu vor primi nici ei ajutor în viitor. Acest tip de asigurare a supravieţuit până în zilele noastre în regiunile în care economiile de schimb moderne au pătruns decât superficial ( de exemplu în unele ţări de pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice).

Spre sfârşitul secolului al XVII-lea, creşterea importanţei Londrei ca şi centru comercial a dus, de asemenea, la apariţia unei cereri reale pentru asigurare( mai precis de asigurare maritimă).La finalul anilor 1680, a fost creată organizaţia Lloyd de armatorii şi oamenii de finanţe care frecventau cafeneaua lui Edward Lloyd. Acesta era locul principal de întâlnire dintre părţile care doreau să-şi asigure navele şi cele care erau dispuse să subscrie riscurile aferente .

Cele mai vechi forme de asigurare sunt întâlnite în Antichitate şi datează de circa 6500 de ani.Atunci au apărut primele instituţii sociale menite a asigura protecţia individului şi a bunurilor sale. Este vorba despre instituţii sociale de intra-ajutorare naturală a cioplitorilor în piatră din Egiptul Antic, de asigurare a transportului în caravane, prin repartizarea costurilor datorate furturilor, între toţi comercianţii care participau la transportul respective, organizarea de asociaţii a căror activitate consta în a da ajutor membrilor săi şi familiilor acestora în caz de incendii, boală sau deces.

Prin anul 650 înainte de Hristos, în Grecia antică înţeleptul legislator Solon a obligat societăţile politice şi meşteşugăreşti să constituie un fond comun alimentat prin cotizaţii lunare, destinat să repare prejudiciile survenite în interiorul grupului. Este cea dintâi asigurare obligatorie care se cunoaşte.

Cercetările istorice au scos la iveală că prima formă de dispersie a riscurilor şi, mai apoi, de asigurare o reprezintă cea practicată de negustorii chinezi,care-şi distribuiau marfa pe mai multe vase ce urmau să o transporte,reducând astfel riscul ca întreaga cantitate de marfă să fie supusă pierderii.

În Evul Mediu, odată cu dezvoltarea schimburilor comerciale, cu amplificarea acordării de împrumuturi, au apărut reguli principale care au stat la baza asiguării moderne. Evolutia asigurărilor este strâns legată de dezvoltarea comerţului pe mare şi a asigurărilor maritime, care au influenţat, în mare măsură, toate celelalte tipuri de asigurări, în special pe cele de transport.

Secolul al IX-lea desemnează începutul asigurărilor moderne.

Apariţia asigurărilor maritime ca primă formă de asigurare are la bază strânsa legătură dintre comerţ şi navigaţia maritimă desoperindu-se că navele, mărfurile, navlul şi vieţile oamenilor erau expuse riscurilor mării.

Perioada de dezvoltare a sigurărilor maritime a debutat în secolul al XVI-lea în Italia, Anglia şi Franţa.

Primele poliţe de asigurare maritimă sunt scrise în limba italiană şi reprezintă modelul pe baza cărora s-au dezvoltat ulterior contractele de asigurări, inclusiv poliţele Lloyd’s din Anglia.

Cel mai vechi contract de asigurare care a fost păstrat, a fost subscris în Genova în 1347, iar prima companie de asigurări maritime datează din 1424, tot la Genova. Într-o poliţă încheiată în 1385, se acopereau următoarele categorii de riscuri:

- calamităţi naturale, incendii, confiscarea mărfii de către autorităţi locale etc.

Cunoscută ca promotoare principală a asigurărilor maritime, Anglia are un rol principal în acest domeniu. Arhivele industriei de asigurări se numără printre cele mai vechi şi mai mari colecţii de documente din Marea Britanie. Importanţa lor este foarte mare pentru că demonstrează dezvoltarea asigurărilor începând cu secolul al XVI-lea şi reprezintă şi o sursă importantă, pentru asigurătorii de astăzi, de statistici şi informaţii detaliate pentru fiecare risc. Aceste arhive fac posibilă cunoaşterea practicilor vremurilor, evoluţia sectorului, navele şi proprietăţile asigurate, constituind o reflectare a schimbărilor economice şi sociale oglindite clar şi în istoria asigurărilor.

După asigurările maritime, s-au dezvoltat şi alte categorii de asigurări. Au urmat asigurările de viaţă, a căror bază a fost creată de către finanţistul Italian Tonti, care a creat primele “tontine”în franceză, acestea fiind asociaţii constituite pe o perioadă de timp, în decursul căreia, membrii asociaţiei vărsau la fondul comun o cotizaţie anuală, în funcţie de vârstă. La expirarea termenului pentru care a fost constituită asociaţia, sumele rezultate din capitalizarea cotizaţiilor de-a lungul perioadei, erau repartizate între

membrii supravieţuitori. Această formă de asigurare reprezintă practic asigurările de supravieţuire din zilele noastre.

Asigurarea, aşa cum este percepută în zilele noastre, are ca izvor de apariţie marele incendiu din Londra din anul 1666, când au fost distruse 13200 de case. În urma acestui dezastru, Nicholas Barbon a deschis primul birou pentru asigurarea clădirilor. În anul 1680, englezul a înfiinţat prima companie de asigurări de incendii din Anglia, denumită “The Fire Office”.

Pe parcurs, au apărut progresiv şi alte ramuri de asigurare: asigurări împotriva accidentelor, a mortalităţii animalelor, a cailor de cursă, împotriva furtului şi asigurări de răspundere civilă.

În Statele Unite ale Americii, prima companie de asigurări a demarat activitatea tot prin încheierea asigurărilor pentru incendii, cu sediul în Charles Town (oraşul Charleston de astăzi), în anul 1732.

În anul 1752 Benjamin Franklin a fondat “Philadelphia Contributionship for the Insurance of House from Loss by Fire”, prima companie care colecta contribuţii în vederea prevenirii incendiilor. Această orgnizaţie nu numai că lansa avertizări în cazul unor incendii, dar, de asemenea, putea refuza asigurarea anumitor clădiri unde riscul de incendiu era foarte mare, ca de exemplu, în cazul caselor de lemn.

Timp îndelungat, reticienţele de ordin moral, au încetinit dezvoltarea anumitor tipuri de asigurări. Este cazul asigurărilor de viaţă, faţă de care, anumiţi jurişti considerau imorală încheierea de pacturi asupra vieţii umane, de asemenea asigurarea de răspundere civilă era criticată, mult timp crezându-se că, dacă o persoană sau o întreprindere se asigură împotriva consecinţelor, greşelilor sau neglujenţelor, ar determina o conduită expusă riscurilor şi ar multiplica pagubele în loc să le prevină.

Dar, ce se înţelege prin asigurare?

Studierea definiţiilor date asigurării, duce la o grupare a lor, atât în funcţie de precizia şi claritatea lor, cât şi în funcţie de poziţia, de punctul de vedere din care sunt elaborate.

Există, în primul rând, abordări de o generalitate excesivă care nu pun în evidenţă aspectele esenţiale ale conceptului definit. O astfel de definiţie îi este atribuită Corporaţiei Lloyd’s, conform căreia “asigurarea este contribuţia celor mulţi la nenorocirea celor puţini.”

Preview document

Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 1
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 2
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 3
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 4
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 5
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 6
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 7
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 8
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 9
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 10
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 11
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 12
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 13
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 14
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 15
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 16
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 17
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 18
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 19
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 20
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 21
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 22
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 23
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 24
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 25
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 26
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 27
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 28
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 29
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 30
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 31
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 32
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 33
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 34
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 35
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 36
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 37
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 38
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 39
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 40
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 41
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 42
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 43
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 44
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 45
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 46
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 47
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 48
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 49
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 50
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 51
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 52
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 53
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 54
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 55
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 56
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 57
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 58
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 59
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 60
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 61
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 62
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 63
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 64
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 65
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 66
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 67
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 68
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 69
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 70
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 71
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 72
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 73
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 74
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 75
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 76
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 77
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 78
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 79
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 80
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 81
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 82
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 83
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 84
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 85
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 86
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 87
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 88
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 89
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 90
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 91
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 92
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 93
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 94
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 95
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 96
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 97
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 98
Asigurările de Viață cu Componentă Investițională - Pagina 99

Conținut arhivă zip

  • Asigurarile de Viata cu Componenta Investitionala.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluția și Caracteristicile Asigurărilor de Viață în România

Abstract (Summary) Life insurance is a very important type of insurance on the insurance market, but also an insurance product that should be...

Sistemul Asigurarilor de Sananate din Romania - Studiu de Caz

INTRODUCERE Asigurările sociale de sănătate, reprezintă principalul sistem de ocrotire a sănătăţii populaţiei. Ele sunt obligatorii şi...

Asigurări de Viață de Tip unit-linked

INTRODUCERE Istoria asigurărilor Primele operaţiuni de asigurări şi reasigurări nu au putut fi identificate cu precizie dar în urma unor lungi...

Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group

Capitolul 1. Piaţa asigurărilor de viaţă în România 1.1 Aspecte generale privind asigurările de viaţă din România 1.1.1. Scurt istoric al...

Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital

Cap.1 -Delimitãri ale Asigurãrilor de viaţã. 1.1. Necesitatea şi evoluţia asigurărilor 1.1.1.Riscurile şi nevoia de asigurare Omul, parte...

Posibilitati de Investitie la Nivelul Companiilor de Asigurari (ING Asigurari de Viata - BCR Asigurari de Viata)

INTRODUCERE Am abordat ca temă a acestei lucrări „posibilităţile de investiţie la nivelul companiilor de asigurări” deoarece asigurarea de viaţă...

Asigurări de Viață de Tip unit-linked

Cap. I. – Caracterizare generală a asigurării de viață tip Unit-Linked Activitatea de asigurare a apărut ca urmare a nevoii de siguranță a...

Asigurarile de Tip Unit Linked

INTRODUCERE În ultimii ani, companiile s-au întrecut în oferte de poliţe de asigurare de viaţă cu fonduri de investiţii ataşate. Aceste produse,...

Ai nevoie de altceva?