Asigurarile Obligatorii din Romania

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 14735
Mărime: 2.89MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iordache Laura

Cuprins

INTRODUCERE.2

CAP. I CONŢINUTUL, EVOLUŢIA ŞI IMPACTUL ASIGURĂRILOR ASUPRA VIEȚII ECONOMICE ȘI SOCIALE.3

1.1. CONCEPTUL DE ASIGURARE OBLIGATORIE.10

1.2. EVOLUŢIA ASIGURĂRILOR ÎN ROMANIA.12

1.3. ROLUL SOCIAL ŞI ECONOMIC AL ASIGURĂRILOR.18

CAP II ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO.20

2.1 CONCEPTUL DE ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO. 20

2.2 PRINCIPALII INDICATORI AI ASIGURĂRII RCA.21

2.3 ASIGURATUL ÎN CAZUL ASIGURǍRII RCA.24

2.4 ASIGURATORUL ÎN CAZUL ASIGURĂRII RCA.25

2.5 CONTRACTUL DE ASIGURARE.26

2.6 PRIMELE DE ASIGURARE, RISCURILE ASIGURATE ŞI DESPǍGUBIREA.29

CAP III ASIGURAREA DE LOCUINȚE.34

3.1. CONCEPTUL DE ASIGURARE DE LOCUINȚE.34

3.2. CARACTERISTICILE ASIGURĂRII DE LOCUINȚE.35

3.3. EXTINDERI ALE POLIȚEI DE ASIGURARE A LOCUINȚEI.36

3.4. SUMA ASIGURATĂ ȘI DESPĂGUBIREA.37

3.5. ASIGURAREA DE LOCUINȚE DEVINE OBLIGATORIE.39

CAP IV STUDIU DE CAZ PRIVIND ASIGURAREA DE RǍSPUNDERE CIVILǍ - SOCIETATEA DE ASIGURǍRI-REASIGURǍRI ASIROM S.A.40

4.1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII ASIROM.40

4.2. OFERTA DE PRODUSE ASIROM.43

4.3. ASIGURAREA OBLIGATORIE RCA OFERITǍ DE ASIROM.44

4.4. PRODUCEREA EVENIMENTULUI ASIGURAT.48

CONCLUZII.54

BIBLIOGRAFIE.55

Extras din document

INTRODUCERE

“New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asiguratorilor; fără asigurări n-ar exista zgaraie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar accepta să lucreze la o asemenea înălţime, riscand să facă un plonjon mortal şi să-şi lase familia în mizerie; fără asigurări, nici un capitalist n-ar investi milioane pentru a construi astfel de clădiri, pe care un singur muc de ţigară le-ar putea transforma în scrum; fără asigurări nimeni n-ar circula cu automobilul pe străzi.

Chiar cu un Ford, un şofer este conştient de faptul că în fiecare clipă riscă să dea peste un pieton.”

Henri Ford

CAPITOLUL I

1.1. CONCEPTUL DE ASIGURARE OBLIGATORIE

În literatura de specialitate sunt prezentate puncte de vedere diferite în legătură cu conceptul de asigurare. Asigurarea reprezintă un sistem de relaţii economico-sociale, un proces obiectiv necesar al dezvoltării economice şi sociale izvorat din acţiunea legilor economice obiective care constă în crearea în comun, de către persoanele fizice şi juridice ameninţate de anumite riscuri, a unui fond din care se compensează daunele şi se satisfac alte cerinţe economico-financiare probabile, imprevizibile .

Caracteristicile exclusive ale asigurării sunt scopul şi metoda. Scopul reprezintă compensarea pagubelor produse de calamităţi ale naturii şi accidente, precum şi prevenirea pagubelor. Metoda e constituită din acoperirea unor riscuri, crearea unei comunităţi de risc. Scopul şi metoda sunt materializate prin formarea şi utilizarea fondului de asigurare .

Alţi autori definesc conceptul de asigurare ca o operaţie prin care unei părţi, asiguratul, i se permite în schimbul unei prime sau cotizaţii o prestaţie furnizată de către o altă parte, asiguratorul, în cazul apariţiei unui eveniment.

Există formulări diferite ale conceptului de asigurare, fără a exista un consens şi aceasta datorită unor dificultăţi de ordin economic, social şi juridic, dintre care cele mai importante sunt:

- sfera vastă de acţiune a asigurărilor, precum şi practicile complexe folosite în asigurări;

- negarea de către jurişti a faptului că asigurarea este o categorie economică şi prezentarea acesteia ca un raport juridic, punand semnul de egalitate între asigurarea comercială şi o serie de practici şi condiţii care fac obiectul contractului de asigurare;

Trăsăturile caracteristice ale asigurărilor

Aceste trăsături se desprind din definirea conceptului de asigurare şi sunt:

- acoperirea unor riscuri prin crearea unei comunităţi de risc şi suportarea pagubelor după criteriul mutualităţii;

- evenimentul trebuie să fie întamplător şi realizarea lui să nu depindă de voinţa asiguratului, fie din cauză că acest lucru este imposibil, fie că interesul asiguratului sau legea îl împiedică să-l provoace;

- evenimentul să fie evaluabil, să se bazeze pe calcule statistico-matematice, atat în privinţa frecvenţei lui, cat şi a proporţiilor valorice ale fiecărui caz în parte;

- persoanele fizice sau juridice să fie egal ameninţate, adică necesitatea de desdăunare a grupului de persoane respectiv, trebuie să fie pricinuită de acelaşi fel de eveniment cauzator de pagube;

Aceste elemente statistice redau în ultimă instanţă esenţa conceptului de asigurare, fiind valabile pentru orice tip de societate.

Clasificarea asigurărilor

Clasificarea tradiţională, aşa cum aparea ea înainte de 1990 avea în vedere cinci criterii şi anume:

1. domeniul sau ramura de asigurare:

- asigurări de bunuri;

- asigurări de persoane;

- asigurări de răspundere civilă;

2. forma juridică de realizare a asigurărilor:

- asigurări obligatorii, prin efectul legii;

- asigurări facultative;

3. riscurile cuprinse în asigurare:

- asigurări împotriva incendiului, trăsnetului, mişcărilor seismice;

- asigurări contra grindinii, furtunii, uraganului, ploilor torenţiale, inundaţiilor, prăbuţirilor sau alunecărilor de teren;

- asigurări pentru boli sau accidente în cazul animalelor;

- asigurări contra avariilor şi altor riscuri specifice pentru mijloacele de transport şi mărfurile transportate în traficul intern şi internaţional;

- asigurări împotriva unor evenimente ce apar în viaţa oamenilor;

- asigurări contra prejudiciilor cauzate terţelor persoane;

4. după sfera de cuprindere în plan teritorial:

- asigurări interne;

- asigurări externe;

5. după raporturile stabilite între asigurat şi asigurator:

- asigurări directe;

- asigurări indirecte;

Preview document

Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 1
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 2
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 3
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 4
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 5
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 6
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 7
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 8
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 9
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 10
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 11
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 12
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 13
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 14
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 15
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 16
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 17
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 18
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 19
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 20
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 21
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 22
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 23
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 24
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 25
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 26
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 27
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 28
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 29
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 30
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 31
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 32
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 33
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 34
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 35
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 36
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 37
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 38
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 39
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 40
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 41
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 42
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 43
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 44
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 45
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 46
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 47
Asigurarile Obligatorii din Romania - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Asigurarile Obligatorii din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurari Private de Pensii - Cai de Perfectionare a Sistemului de Pensii

CAPITOLUL 1 : SISTEMUL PRIVAT DE PENSII 1.1. Introducere în sistemul privat de pensii Sistemul privat de pensii este o apariţie relativ nouă în...

Piața Asigurărilor Obligatorii din România

INTRODUCERE Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti, viaţa oamenilor în general, nu sunt de conceput fără muncă, fără producerea continuă a...

Asigurarile Auto in Contextul Pietii Asigurarilor

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE – IMPORTANTA, TRASATURILE SI NECESITATEA ASIGURARILOR 1.1 Importanţa, trăsaturile şi necesitatea asigurărilor...

Analiza Comparativa a Sistemului Privat Obligatoriu cu Sistemul Public de Pensii

1. Introducere Sistemul de pensii reprezintă mai mult decât o componentă importantă a sistemului de protecţie socială, el reprezintă şi o oglindă...

Asigurări Auto

1.Introducere Productia este o conditie esentiala a existentei societatii umane. Pentru a trai si a evolua, omul trebuie sa produca si sa creeze...

Parteneriatul Public Privat in Gestiunea Riscurilor Inclusiv in Domeniul Asigurarilor Sociale

I. Gestiunea riscurilor la nivel macroeconomic şi parteneriatul public-privat în acoperirea riscurilor Trăim în prezent, într-o ,,societate a...

Parteneriatul Public-Privat in Gestiunea Riscului

1. Necesitatea aparitiei parteneriatului public-privat O gamă variată de probleme cu care se confruntă societatea modernă pot fi rezolvate...

Asigurari de Bunuri si Raspundere Civila

Capitolul 1 Necesitatea economico-socială şi trăsăturile asigurărilor 1.1 Nevoia de asigurare De-a lungul timpului, viaţa si bunurile oamenilor...

Ai nevoie de altceva?