Asigurarilor Facultative Medicale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Asigurarilor Facultative Medicale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 51 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lilia Pascovscaia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

INTRODUCERE

Asigurarea este o activitate economico-socială care constă în protecţia persoanelor fizice şi juridice în calitate de asiguraţi împotriva diverselor riscuri şi este realizată de către societăţi specializate, în calitate de asigurători.

Totodată asigurarea reprezintă o operaţiune economico-financiară prin care partea denumită asigurător despăgubeşte, în cazul producerii unui eveniment nefast, partea denumită asigurat, printr-o sumă de bani ( îndemnizaţia de asigurare sau suma asigurată).

Esenţa economică a asigurării o reprezintă acoperirea daunelor dintr-un fond central,creat din colectarea primelor de asigurare colectat plătite de către asiguraţi.

Esenţa asigurării o reprezintă: existenţa comunităţii de risc; mutualitatea în suportarea pagubelor; împărţirea, respectiv dispersia riscului.

O modalitate de identificare a rolului si importaţei asigurărilor este reflectarea acesteia pe piţa mondială.

Caracteristic pentru piaţa mondială de asigurări este: existenţa unui număr important de companii de asigurare ce funcţionează în diverse forme organizaţional-juridice, concentrarea la ele a unui capital şi active enorme, o gamă extrem de largă de operaţiuni şi produse de asigurare oferite, existenţa unei legislaţii dezvoltate ce ţine de domeniul asigurărilor şi a unui sistem de supraveghere de stat viabil, existenţa diverselor asociaţii şi uniuni a asigurătorilor şi asiguraţilor, un sistem dezvoltat al intermediarilor, firme de consultaţii şi de raiting.

Asigurarea, fiind o activitate socio- economico se divizează în anumite domenii,şi asigurarea medicală facultativă va fi studiată şi analizată în lucrarea dată.

Asigurarea medicală facultativă reprezintă protecţia garantată a asigurării materiale pentru toţi cetăţenii care sunt asiguraţi după contractul individual sau colectiv al asigurării facultative din contul propriu al cetăţenilor, plăţile din veniturile proprii sau din profitul întrepriderilor.

Acest serviciu de asigurare este oferită de companiile de asigurare şi poate fi subscrisă individual sau pentru un grup de persoane.

Prezintă interes cercetarea asigurărilor în Republica Moldova şi anume în domeniul asigurărilor facultative medicale, ce prezintă interes pentru toate persoanele interesate de a se asigura în cazul provocării unor riscuri de sănătate.

Scopul cercetării lucrării respective este de a evalua şi de a analiza caracteristicile specifice asigurărilor medicale facultative , precum şi evidenţierea si implementarea condiţiilor şi strategiilor în vederea amplificării asigurărilor medicale facultative, respective şi analiza bazei metodologice a asigurărilor în domeniul dat.

Obiectivele propuse spre îndeplinire în lucrarea respectivă sunt următoarele:

- studierea conceptului şi esenţei asigurărilor medicale facultative;

- analiza condiţiilor şi metodele de încheierea a unui contract de asigurare medicală facultativă;

- determinarea metodelor de calcul a primelor şi evaluarea condiţiilor programelor de asigurare medicală facultativă;

- determinarea problemelor actuale pe piaţa asigurărilor în Republica Moldova;

- prelucrarea strategiilor de sporire a eficienţei asigurărilor medicale facultative.

Structura logică a prezentei lucrări constă din 3 capitole, fiecare capitol fiind subdivizat , la rîndul său, în cîte 3 subcapitole.

Primul capitol “Noţiuni generale şi baza fundamentală a asigurărilor medicale facultative” include esenţa, conţinutul şi experienţele de practicare a asigurările facultative medicale .

Al doilea capitol “Implementarea, analiza şi evaluarea asigurărilor facultative medicale” conţine determinarea bazei metodologice de creare a condiţiilor, de analiză şi mecanismul de derulare a asigurărilor medicale facultative.

Şi al treilea capitol “ Tendinţele de prosperare şi de dezvoltare a asigurărilor medicale facultative” indică caracteristica pieţii asigurăriilor în Republica Moldova şi probleme abordate, precum şi implementarea strategiilor de evaluare a asigurărilor medicale facultative.

Valoarea teoretică a lucrării rezidă în stabilirea esenţei legăturii şi dependenţei asigurărilor medicale facultative de prelucrarea tehnico-metodologică a condiţiilor de bază a programelor de asigurare medicală şi implementarea lor pe piaţa asigurărilor din Republica Moldova.

Suportul teoretic- metodologic al lucrării constituie sursele bibliografice la literatura de specialitate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurarilor Facultative Medicale.doc

Alte informatii

facultatea finante si asigurari