Comparatie intre Asigurarea Obligatorie si cea Facultativa de Locuinte

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Comparatie intre Asigurarea Obligatorie si cea Facultativa de Locuinte.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 19 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Alexandru Felicia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

Introducere

Necesitatea apariției activității de asigurare este legată de existența unor posibile evenimente, care reprezintă un pericol pentru integritatea bunurilor materiale sau pentru viața oamenilor: calamități, accidente, incidente.În fața acestor pericole nevoia oamenilor de a se proteja a condus la solidarizarea acestora în procesul de prevenire a efectelor evenimentelor (riscurile din asigurari).

De-a lungul timpului societatea a încercat sa găsească mijloace eficiente de prevenire și limitare a consecințelor acestor evenimente, însa experiența ne arată că desfașurarea lor nu poate fi în totalitate prevazută sau stopată. Prin urmare a apărut imperativul adoptării unor măsuri de protecție pentru acoperirea pagubelor materiale sau pentru asigurarea unor condiții de trai decente persoanelor care si-au pierdut capacitatea de munca prin aparitia unor invaliditati sau care și-au pierdut locuința din cauza unui eveniment nefericit.

În lucrarea de față am ales să vorbim despre asigurarea obligatorie de locuință comparativ cu cea facultativă, să punem în relief ceea ce își propune fiecare și bineînteles să prezentăm atât avantajele cât și dezavantajele celor două tipuri de asigurări. În continuare vom vorbi despre contribuția UNCTAD la liberalizarea comerțului internațional cu asigurări și reasigurări și anumite măsuri specifice luate de către această organizație pentru adaptarea sistemelor naționale de asigurări și reasigurări la necesitățile economice și sociale ale acestor tări.

În finalul lucrării , concluzionăm care formă de asigurare este mai adecvată pentru anumite categorii de persoane și care după parerea noastra are mai multe avantaje și de asemenea modul în care a influențat Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) activitatea în asigurări .

Capitolul 1

Comparație între asigurarea obligatorie și cea facultativă de locuințe.

1.1 Asigurarea obligatorie de locuinte

În conformitate cu prevederile Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să îşi asigure împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile acestei legi, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale.ˡ

Conform art.2, lit.b) din legea menționată, prin dezastru natural se înțelege: cutremure de pământ, alunecări de teren şi inundaţii, ca fenomene naturale.

Așadar , proprietarii de locuințe își îndeplinesc această obligație prin încheierea unei poliţe de asigurare obligatorie – PAD.

Asigurările obligatorii PAD sunt emise exclusiv de societatea de asigurare POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A. (PAID), înființată în temeiul Legii nr.260/2008 și autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară .

Aceasta înseamnă că, în caz de daune produse de cutremur, alunecări de teren sau inundații manifestate ca fenomene naturale, proprietarul locuinței asigurate prin PAD (polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale) va fi despăgubit de PAID.

Bibliografie

1. Cristea M., Asigurări comerciale, 2013, UCV;
2. Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată 2013. Lege nr. 260/2008 republicată 2013;
3. S.Sută, ”Comerț internațional și politici comerciale contemporane” Editura Eficient, București, 1997, Cap 4;
4. D. Constantinescu ”Tratat de asigurări și reasigurări”, Editura Economică, București, 2004, pag 587-589.
5. http://www.asfromania.ro/ - Asigurări de locuinţe;
6. Colecţia Revistei Capital, 2010-2014;
7. Colecţia Revistei Piaţa Financiară, 2009-2014;