Conceptul de Asigurare la Interamerican Insurance Group

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Conceptul de Asigurare la Interamerican Insurance Group.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 28 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ion Ionescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

Un aspect esenţial în viaţa şi evoluţia omului, încă din cele mai vechi timpuri, l-a constituit grija faţă de viitor, teama combinată cu precauţie şi înţelepciunea cu siguranţa unui lucru împlinit. Asigurarea exprimă în principal o protecţie financiară pentru pierderile suferite de oameni sau companii datorate unor diverse riscuri.

Acordul de voinţă este primul principiu de bază care permite realizarea unui contract între asigurat şi asigurator, prin care asiguratul beneficiază de protecţie pentru riscurile pe care şi le-a asumat asiguratorul. Asiguratorul printr-un contract de asigurare se obligă să plătească contravaloarea daunelor în cazul producerii unuia din riscurile asumate.

Un alt principiu pe care îl are asigurarea este principiul mutualităţii prin care fiecare asigurat contribuie cu o sumă de bani, numită primă de asigurare, la crearea fondului de asigurare din care asiguratorul acoperă daunele suferite de asiguraţi.

Contractul încheiat între un asigurat şi asigurator este numit contract de asigurare sau poliţa de asigurare.

Elementele tehnice ale asigurării

Asiguratorul – persoană juridică care în schimbul primelor de asigurare încasate de la asiguraţi îşi asumă răspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor asigurate, prin plata sumei asigurate la producerea unui eveniment asigurat sau de a plăti o despăgubire pentru prejudicial de care asiguratul răspunde faţă de terţe persoane.

Asiguratul – este persoana fizică sau persoana juridică care în schimbul primei de asigurare plătite asiguratorului, îşi asigură bunurile împotriva anumitor riscuri, sau pentru prejudicial pe care îl poate produce unor terţe personae. Beneficiarul asigurării reprezintă persoana care are dreptul să încaseze despăgubirea sau suma asigurată fără însă ca aceasta să fie parte la contractul de asigurare.

Contractantul – asigurării este persoana fizică sau juridică care poate încheia o asigurare, fără însă ca aceasta să obţină calitatea de asigurat.

Contractul de asigurare – se încheie în formă scrisă şi va cuprinde : numele sau denumirea, domiciliul sau sediul părţilor contractante, obiectul asigurării ( bunuri, personae, răspundere civilă, profesională ), primele de asigurare, sumele asigurate, riscurile ce se asigură, momentul începerii şi cel al încetării răspunderii asiguratorului, alte elemente care stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor.

Riscul asigurat este evenimentul sau un grup de fenomene (evenimente) care odata produs datorită efectelor sale obligă pe asigurator să plătească asiguratului despăgubirea sau suma asigurată.

Suma asigurată este partea din valoarea de asigurare pentru care asiguratorul îşi asumă răspunderea în cazul producerii evenimentului pentru care s-a încheiat asigurarea. Suma asigurată reprezintă în toate cazurile limita maximă a răspunderii asiguratorului şi constituie un element care stă la baza calculului primei de asigurare.

Prima de asigurare, reprezinta suma de bani dinainte stabilita pe care asiguratul o plateste asiguratorului pentru ca acesta sa-si poata constitui fondul de asigurare necesar achitarii despagubirii la producerea riscului asigurat. Prima de asigurare se detrmina inmultind suma asigurata cu cotele de prima tarifara stabilita diferentiat in functie de forma de asigurare.

Durata asigurării, reprezintă perioada de timp în care rămân valabile raporturile de asigurare dintre asigurator si asigurat asa cum au fost ele stabilite prin contractul de asigurare.

Paguba sau dauna - reprezinta pierderea intervenita la un bun asigurat ca urmare a producerii evenimentului impotriva caruia s-a incheiat asigurarea. Intalnim aici doua notiuni si anume paguba totala in cazul in care bunul a fost distrus in intregime si paguba partiala atunci cand pierderea intervenita este mai mica decat valoarea bunului.

Despăgubirea plătită de asigurator - este suma de bani pe care asiguratorul o datoreaza asiguratului in vederea compensarii pagubei produse de riscul asigurat. Despagubirea de asigurare poate fi in limita sumei asigurate egala sau mai mica decat paguba in functie de principiul de raspundere al asiguratorului.

Indiferent de forma de proprietate, societăţile de asigurare îşi desfăşoară activitatea potrivit legii, urmărind realizarea de profit.

Aceste societăţi sunt obligate să se încadreze în prevederile legale referitoare la: mărimea capitalului social minim subscris şi vărsat, mărimea obligaţiilor pe care şi le pot asuma, a evidenţei activităţii desfăşurate, forma bilanţului şi a contului de profit şi pierdere care trebuie întocmite şi publicate. Societăţile în cauză trebuie să respecte avizale şi normele instituţiilor de stat însărcinate cu supravegherea asigurărilor.

Selectia riscurilor constituie un principiu de baza, de respectarea caruia depinde buna desfasurare a activitatii de asigurare. Astfel, pentru ca un asigurator sa-si poata desfasura activitatea in conditii cat mai apropiate de cele stabilite in urma unor observatii statistice si a calculelor matematice efectuate pe baza acestora pentru determinarea nivelului primelor de asigurare, trebuie sa excluda orice posibilitate de a prelua riscuri care sa-i fie total nefavorabile. Drept urmare, asiguratorii se preocupa sa selecteze riscurile pe care le acopera prin asigurare in ideea de a le elimina pe cele cu producere certa si pe cele cu posibilitate mare de producere.

Fisiere in arhiva (1):

  • Conceptul de Asigurare la Interamerican Insurance Group.doc