Constituirea, Organizarea si Functionarea Societatilor de Asigurare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Constituirea, Organizarea si Functionarea Societatilor de Asigurare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 57 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Paşcovscaia Lilia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

Introducere 3
Capitolul I. Caracteristica generală a socităţilor de asigurare din
Republica Moldova 6
1.1. Piaţa asigurărilor din Republica Moldova: retrospectivă, realitate,
perspectivă 6
1.2. Tipologia societăţilor de asigurare 13
Capitolul II. Cadrul legislativ şi instituţional al activităţii societăţilor
de asigurare 18
2.1. Licenţierea şi impunerea activităţii de asigurare 18
2.2. Bazele legislative de reglementare a activităţii
societăţilor de asigurare 22
2.3. Organizarea activităţii societăţilor de asigurare şi
infrastructura acestora 34
Capitolul III. Particularităţile gestionării activităţii de asigurare în Republica Moldova şi mecanismele de perfecţionare a acesteia 42
3.1. Principiile de gestionare a societăţilor de asigurare în condiţiile
economiei de piaţă 42
3.1.1. Structura organizatorică a societăţii de asigurare 46
3.1.2. Resursele umane ca factor de gestionare 48
3.2. Problemele apărute pe parcursul evoluţiei pieţei de asigurare şi metodele
de rezolvare a acestora 50
Concluzii, propuneri şi prognoze 54
Bibliografie 57

Extras din document

Introducere

În contextul economiei de piaţă, asigurările constituie o ramură de activitate, un sector al serviciilor cu multiple valenţe. Dincolo de rolul fundamental al acestora -de protejare a bunurilor şi persoanelor contra diferitelor riscuri -acestea îndeplinesc o serie de alte funcţii socio-economice, cum ar fi: contribuţia la constituirea produsului intern brut, participarea în calitate de ofertant pe piaţa capitalului de împrumut, realizarea plasamentelor de resurse şi investiţii pe piaţa înscrisurilor de valoare. Extinderea serviciilor de asigurare prestate prezintă, astfel, conotaţii economice complexe, ce nu implică doar persoanele asigurate, ci şi întreaga societate.

Actualul sistem al asigurărilor din Moldova este imaginea experienţei acumulate pe parcursul celor 17 ani de tranziţie spre economia de piaţă, perioadă în care s-au creat condiţiile transformării structurale graduale a pieţei asigurărilor.

Demonopolizarea activităţii de asigurare a creat premisele necesare pentru con¬stituirea pieţei naţionale a asigurărilor, atestându-se o sporire considerabilă a numărului societăţilor de asigurare. Treptat se constituie spaţiul economic adec¬vat pentru desfăşurarea activităţii de asigurare. Pe parcursul evoluţiei activităţii economice se constituie societăţi de asigurare cu o gamă largă a statutelor de activitate şi formelor de proprietate. Au fost puse în aplicare noi tipuri de asigu¬rare de o nouă calitate, şi, totuşi, acest proces este neunivoc. Sunt resimţite atât povara carenţelor comise în trecut, cît şi lipsa bazei juridice, care ar reglementa activitatea de prestare a serviciilor de asigurare. Lipsa reglementărilor legislative, bine chibzuite, ce ar stabili modalităţile de constituire şi de desfăşurare a activ¬ităţii societăţilor de asigurare, face de neconceput funcţionarea oricărei pieţi. Este necesar, ca fiecare dintre părţile contractante să poată obţine, pe cale juridică, respectarea de către cealaltă parte a prevederilor contractului de asigurare. Cadrul legislativ este indispensabil sferei economice în asigurări. Statul, în persoana organelor abilitate, este dator să efectueze gestionarea acestui proces prin adoptarea actelor normative şi prin supravegherea modalităţilor de respectare a acestora de către societăţile de asigurare.

Constituirea unei pieţe a asigurărilor, ce ar funcţiona eficient, este imposibilă fără concurenţă, care ani în şir era tratată de către ştiinţa noastră economică ca un fenomen deosebit de distructiv caracteristic sistemului capitalist, în acelaşi timp, era neglijat faptul că, concurenţa are o influenţă pozitivă asupra caracterului şi dinamicii activităţii economice, stimulând extinderea şi calitatea serviciilor de asigurare prestate şi perfecţionîndu-le pe cele deja aplicate, concomitent cu uti¬lizarea în activitatea de asigurare a inovaţiilor tehnico-ştiinţifice, precum şi a unor metode şi mecanisme moderne de gestionare a activităţii desfăşurate.

Indiscutabil, că din punct de vedere tactic, concurenţa este necesară, mai ales la etapa iniţială de activitate cu clienţii noi, manifestată prin activizarea reclamei şi atragerea clientelei. Din punct de vedere strategic, în timpul apropiat cererea în asigurare ar putea depăşi de zeci şi sute de ori posibilităţile financiare reale ale tuturor societăţilor de asigurare participante la competiţie.

Evoluţia pieţei naţionale a asigurărilor se confruntă cu un şir de probleme, soluţionarea cărora este destul de dificilă. Ele au o interdependenţă cu situaţia social-economică din ţară, cu politica financiar-creditară şi structurală, cu prob¬lemele dezetatizării economiei naţionale, precum şi cu problemele ce ţin de asig¬urarea legislativă şi organizatorică a reformelor economice. Îndeosebi, va spori rolul asigurărilor în dezvoltarea economiei în Republica Moldova, ca element important de funcţionare şi diversificare a infrastructurii relaţiilor de piaţă. Este vorba de două procese paralele: aplicarea mecanismului asigurărilor în infrastructura economică şi constituirea concomitentă a infrastructurii sistemului de asig¬urare în Republica Moldova.

Obiectivul de bază al celor expuse se manifestă prin faptul, că persoanele ce profesează asigurările trebuie să fie instruite la nivel profesional. Sunt necesare abordări metodologice noi şi un număr suficient de specialişti în domeniul asig¬urărilor de calificare înaltă.

Teza respectivă este compusă din 3 capitole:

Capitolul I: “Caracteristica generală a socităţilor de asigurare din R.M” în care este prezentată retrospectiva, realitatea şi perspectiva pieţei asigurărilor din R.M., precum şi tipologia societăţilor de asigurare.

Capitolul II. “Cadrul legislativ şi instituţional al activităţii societăţilor

de asigurare” unde sunt analizate şi descrise detailat licenţierea şi impunerea activităţii de asigurare, organizarea activităţii societăţilor de asigurare şi infrastructura acestora precum şi bazele legislative de reglementare a activităţii

societăţilor de asigurare.

Capitolul III. “Particularităţile gestionării activităţii de asigurare în R.M. şi

mecanismele de perfecţionare a acesteia” care reflectă principiile de gestionare a societăţilor de asigurare în condiţiile economiei de piaţă, structura organizatorică a societăţii de asigurare, resursele umane ca factor de gestionare şi în final problemele apărute pe parcursul evoluţiei pieţei de asigurare şi metodele de rezolvare a acestora.

Sper, că lucrarea prezentată va ajuta cititorii să se orienteze mai bine în problemele asigurărilor, va sensibiliza şi impulsiona studierea şi însuşirea de sinestătător a teoriei şi practicii asigurărilor, va fi unul din factorii motivaţiei activităţii de muncă şi a celei de antreprenoriat.

Fisiere in arhiva (1):

  • Constituirea, Organizarea si Functionarea Societatilor de Asigurare.doc