Contractul de Asigurare

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Contractul de Asigurare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bogdan Firtescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

1.Definitia si elementele contractului de asigurare.2
2.Suma asigurata.3
2.1.Suma asigurata in asigurarea de bunuri.3
2.2.Suma asigurata in asigurarea de persoane.4
2.3.Modificarea sumei asiguate.5
3.Limite de asigurare.6
3.1.Limitarea obligatiilor asiguratorului.6
3.2.Tipuri de limite in asigurarea de bunuri.7
3.3.Limite pentru bunuri indentificate si limite pentru bunuri nemodificate.7
4.Incheierea contractului.8
4.1.Conditii care stau la baza validitatii contractului de asigurari.9
4.2.Incheierea contractului-declaratie de asigurare.9
4.3.Analiza situatiei de risc.10
4.4.Momentul incheierii contractului.10
4.5.Durata contractului.11
5.Rezilierea contractului.11
5.1.Rezilierea contractului de catre asigurat.12
5.2.Rezilierea contractului de catre asigurator.12
5.3.Rambursarea primei la reziliere.13
6.Concluzii.13

Extras din document

1.Definitia si elementele contractului de asigurare.

Contractul de asigurare este acel contract prin care asiguratul se obliga sa plateasca o prima societatilor de asigurare, iar aceasta ia asupra sa riscul producerii unui anumit eveniment. Astfel la producerea riscului societatea se oblige sa plateasca asiguratului sau unei alte personae, denumita beneficiar, o suma asigurata sau despagubire in limitele convenite.

Contractul de asigurare este consensual, sinalagmatic, unic, cu executare succesiva, cu titlu oneros, aleatoriu si de adeziune.

Contractual de asigurare are un caracter consensual deoarece se formeaza prin simplu acord al partilor, fara sa fie nevoita vro forma speciala de manifestare a vointei.

Caracterul sinalagmatic se refera la faptul ca partile se obliga reciproc. Astfel asiguratul se obliga sa platesca prima, iar asiguratorul sa suporte riscul si sa achite, la producerea riscului prevazut in contract o despagubire.

Unicitatea contractului de asigurare da nastere la consecinte juridice importante, dintre care mentionam:

• pe timpul duratei sale contractuale este guvernat de conditiunile stabilite in momentul incheierii.

• Calculul primei anuale se face de asigurator raportandu-se la intreaga durata a contractului.

Contractul de asigurare are un caracter oneros, care consta in faptul ca fiecare parte urmareste un anumit avantaj, o contraprestatie in schimbul aceleia pe care o face ori se obliga a o face in favoarea celeilate parti.

Contractul de asigurare are un caracter aleatoriu, astfel este destinat a acoperi un risc, iar efectele sale in ce priveste beneficiile si pierderile depend de un eveniment incert.

2.Suma asigurata

In contractul de asigurare, suma asigurata reprezinta limita maxima prin care asiguratorul raspunde fata de asigurat in ipoteza producerii cazului asigurat. Spre deosebire de risc, care consta intr-un eveniment viitor, cazul asigurat este evenimentul care s-a produs .

Aratarea sumei asigurate in contract este necesara intrucat serveste ca baza si pentru calcularea primei. Astfel, intre prima de asiurare si suma asigurata exista o corelatie, o conditionare reciproca.

Cuantumul maxim al despagubirii de asigurare, care se cuvine asiguaretului in cazul producerii daunei, este limitat de cuantumul sumei asigurate, iar prima de asiguarare se stabileste la un anumit procent din suma asigurata.

2.1Suma asigurata in asigurarile de bunuri.

In asigurarile de bunuri, suma asigurata se stabileste de catre asigurat in functie de valoarea bunurilor.

Libertatea asiguratului de a stabili suma asigurata este insa relative. In unele cazuri, asiguaratorul, datorita unor anumite interese, stabileste conditii de acoperire care prevad un maximum de suma, sub valoarea bunurilor, pana la care poate fi contractata asiguararea.

De regula, bunurile se asigura pentru sumele declarate de asigurat. Sumele nu trebuie sa depaseasca valoarea lor la data asigurarii.

Prin valoarea bunurilor la data asigurarii se intelege:

• La mijloacele fixe si obiecte de inventar, valoarea din nou, din care se scade uzura in raport cu vechimea, intretinerea si starea de intretinere a bunului.

• La mijloacele circulante, materiale, pretul de cost, inclusive cheltuielile efectuate cu transportul, manipularea, depozitarea si prelucrarea lor.

• La obiecte de muzeu sau de expozitii, precum si la lucrarile de arat pe sticla sau din sticla si altele, sumele corespunzatoare valorii lor de circulatii.

• La autovehicule, valoarea din nou a vehiculului respective sau a unui autovehicul de acelasi fel si de tip corespunzator, mai putin uzura in raport cu vechimea, intrebuintarea si starea de intretinere a acestuia.

Sumele la care se face asigurarea bunurilor se stabileste conform cererii asiguratului astfel:

- Separarea pentru fiecare cladire sau alta constructie, ori pentru fiecare bun sau pentru unele bunuri din aceasi grupa aflate in acestea.

- Global, pentru bunurile, respective, valorile determinate din aceasi grupa, aflate in cladiri sau in alte constructii

Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul de Asigurare.docx

Bibliografie

Popescu Dumitru, Macovei Ioan, Contractul de asigurare, Ed. Ex libris, 2004;
Anghel, Dan, Constantinescu, Asigurari si reasigurari, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1998,
Suport de curs, Bazele asigurarii, FEAA Iasi 2010;
Ciurel Violeta, Asigurari si reasigurari. Abordari teoretice si practici internationale, Ed. Allbeck, Bucuresti, 2000,
www.scribd.com /Contractul de asigurare-Suma asigurata-Limite de asigurare.