Contractul de Asigurare - Suma Asigurata, Limita de Asigurare Incheierea si Rezilierea Contractului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Contractul de Asigurare - Suma Asigurata, Limita de Asigurare Incheierea si Rezilierea Contractului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Nicolae Lungu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

Definiţia contractului de asigurare
Suma asigurată
Asigurări de bunuri
Asigurări de persoane
Asigurări de răspundere civilă
Modificarea sumei asigurate
Limita de asigurare
Încheierea contractului de asigurare
Întocmirea declaraţiei ( cererii ) de asigurare
Analiza declaraţiei de asigurare
Obligaţia asigurătorului de a încheia contractul
Momentul încheierii contractului
Conţinutul contractului
Durata contractului
Proba contractului
Interpretarea contractului
Rezilierea contractului

Extras din document

Definiţia contractului de asigurare

Contractul de asigurare este actul juridic prin care asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului care preia asupra sa riscul producerii unui anumit eveniment, obligându-se ca, la producerea acestuia, să plătească asiguratului sau unei terţe persoane ( beneficiar ) o indemnizaţie de asigurare ( despăgubire sau sumă asigurată ) în limitele convenite.

Suma asigurată

Suma asigurată este partea din valoarea de asigurare pentru care asigurătorul îşi asumă răspunderea în cazul producerii fenomenului, evenimentului pentru care s-a încheiat asigurarea. Suma asigurată reprezintă în toate cazurile limita maximă a răspunderii asigurătorului şi constituie unul dintre elementele care stau la baza calculării primei de asigurare.

Asigurările de bunuri

În asigurările de bunuri, suma asigurată se stabileşte cu ajutorul unei operaţiuni care se numeşte evaluare de asigurare.

Suma asigurată prevăzută în contract, care reprezintă limita maximă a despăgubirii în caz de sinistru total al bunului asigurat, poate fi mai mică sau egală cu valoarea reală a bunului. Nu se admite o sumă asigurată mai mare decât valoarea reală a bunului asigurat, deoarece aceasta ar putea trezi interesul asiguratului pentru producerea riscului, întrucât ar obţine un beneficiu.

Bunul poate fi asigurat la valoarea declarată de asigurat şi pe care asigurătorul şi-o însuşeşte sau la valoarea agreată, valoare stabilită de părţi de comun acord, printr-o expertiză.

La asigurările de bunuri obligatorii, suma asigurată se stabileşte pe baza normelor de asigurare, iar la cele facultative în funcţie de propunerea asiguratului, fără însă ca ea să poată depăşi valoarea bunului din momentul încheierii asigurării sau, pentru unele bunuri, sumele stabilite de asigurător.

Asigurările de persoane şi asigurările de răspundere civilă

În cadrul asigurărilor de persoane şi al celor de răspundere civilă, deoarece nu există valoare de asigurare, suma asigurată se stabileşte în mod diferit, după cum este vorba de asigurări obligatorii sau de asigurări facultative. La asigurările obligatorii suma asigurată are un cuantum, de regulă, precis determinat prin lege. La asigurările facultative de persoane şi de răspundere civilă, suma asigurată se stabileşte pe baza propunerii asiguratului şi în limita prevederilor din actele normative.

Modificarea sumei asigurate

Pe parcursul derulării unui contract de asigurare poate interveni modificarea sumei asigurate prevăzute în contract. Spre deosebire de asigurările de persoane, unde modificarea sumei asigurate poate fi expresia exclusivă a libertăţii de voinţă a asiguratului, la asigurarea de bunuri, orice modificare a sumei asigurate este rezultatul unei schimbări de valoare a bunurilor. Asiguratul este obligat să îi comunice asigurătorului orice modificare a valorii asigurabile a bunului, apărută în timpul derulării contractului.

Majorarea sumei asigurate poate interveni numai dacă în perioada de asigurare are loc o creştere a valorii bunului asigurat. Dacă s-ar permite majorarea acestei sume în lipsa unei variaţii de valoare a bunului, s-ar încălca principiul despăgubirii care caracterizează acest tip de asigurări.

În cazul în care a existat o subasigurare, adică bunul a fost asigurat la o valoare mai mică decât valoarea sa reală, asiguratul poate încheia asigurări suplimentare pentru majorarea sumei asigurate iniţial.

La unele asigurări de bunuri, după producerea sinistrului, are loc o diminuare a sumei asigurate cu valoare plătită drept despăgubire. Asigurarea poate continua pentru viitor în această formă, dar asiguratul are şi posibilitatea să încheie asigurări suplimentare pentru a readuce suma asigurată la valoarea iniţială.

Reducerea sumei asigurate poate interveni în situaţia în care asiguratul nu a dat răspunsuri exacte cu privire la datele luate în considerare la încheierea asigurării sau nu a comunicat schimbarea unor împrejurări în timpul derulării contractului, care determinau o majorare a primei de asigurare plătite la ivirea cazului asigurat. Suma asigurată se reduce corespunzător raportului dintre primele calculate şi plătite şi cele cuvenite conform tarifului de prime.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul de Asigurare - Suma Asigurata, Limita de Asigurare Incheierea si Rezilierea Contractului.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA FINANŢE – BĂNCI