Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare, încheierea și rezilierea contractului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 7484
Mărime: 127.06KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: HULUDEŢ SIMONA
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAŞI

Cuprins

Partea I 3

Elemente tehnice în asigurări 3

Partea a II-a 6

1.Contractul de asigurare 6

1.1 Definirea şi trăsăturile juridice ale contractului de asigurare 6

1.2 Principiile la baza cărora se încheie şi se derulează contractele de asigurare 7

1.3 Prevederi legale privind contractul de asigurare 10

1.4 Condiţii de validitate ale contractului de asigurare 11

1.5 Drepturi şi obligaţii prevăzute în contractul de asigurare 12

2. Derularea contractului de asigurare 15

2.1 Formarea şi conţinutul contractului de asigurare 15

2. 2 Limitarea graniţei de asigurare şi subrogarea asigurătorului în drepturile asiguratului 15

2.3 Interpretarea contractului 17

2.4 Durata contractului de asigurare 17

2.5 Suma asigurată(acoperirea de asigurare) 18

2.6 Prima de asigurare 19

3. Încheierea şi încetarea asigurării 20

BIBLIOGRAFIE 23

Extras din document

Partea I

Elemente tehnice în asigurări

În practica asigurărilor, este indispensabilă cunoaşterea unor noţiuni specifice , denumite elemente tehnice ale asigurărilor care intervin atât în formele de asigurare obligatorii , cât şi cele contractuale.

1.Părţi care intervin în asigurare

De regulă , raporturile de asigurare se desfasoară între asigurat şi asigurător , legaţi prin obligaţii reciproce , însă există şi cazuri în care pot apare ca participant la aceste raporturi şi contractantul , respectiv, beneficiarul.

Asigurătorul este persoana juridică, societate de asigurări, care în schimbul primelor de asigurare încasate de la asigurat îsi asumă o serie de obligatii fata de acestea : de a acoperi pagubele produse bunurilor sau serviciilor asigurate datorita producerii riscurilor in asigurarile de bunuri;,de a plati suma asigurata in cazul decesului sau pierderii capacitatii de munca , in asigurarile de persoane; de a acoperi prejudiciile provocate de asigurat tertelor persoane , in asigurarile de raspundere civila

Asiguratul este persoana fizică sau juridică ce se asigură împotriva unor evenimente ce pot apărea în viața sa. Este indreptăţit prin lege sau prin prevederi contractuale care ,în schimbul unei sume plătite asigurătorului , are dreptul de a solicita acestuia acoperirea pagubei suferite sau plate sumei asigurate în cazul manifestării riscului.

Contractantul asigurării ,de regulă aceeaşi persoană cu asiguratul (persoana care încheie contractul şi plăteşte primele de asigurare)

Există cazuri în care asiguratul şi contractantul asigurării nu coincid. De exemplu , în cazul asigurărilor de grup de accidente , contractantul este agentul economic care încheie contractul şi achită primele , iar ca asiguraţi sunt angajatii acestuia

Beneficiarul asigurării este persoana care are dreptul să încaseze despăgubirea sau suma asigurată, în general, acelaşi cu asiguratul însă poate diferi în multe cazuri , cum ar fi în asigurările de persoane unde asiguratul poate indica nominal una sau mai multe persoane ca beneficiari ai asigurării

Concluzionând , în raporturile de asigurare sunt intâlnite întotdeauna două părti principale: asiguratul şi asigurătorul. Cu caracter de excepţie , pot apare trei parţi la asigurările de transport iar la cele de persoane două , trei sau patru participanţi.

2.Obiectul asigurării

Obiectul asigurării pot fi bunurile, persoanele şi răspunderea civilă.

Bunurile- asigurarea garantează în acest caz plata unor despăgubiri în cazul in care aceste bunuri sunt distruse parţial sau total de producerea evenimentelor asigurate

Persoanele- contractul de asigurare garantează asiguratului obţinerea indemnizaţiei convenite în cazul prejudiciilor suferite ca urmare a unor riscuri specifice : pierderea capacităţii de muncă, deces.

Răspunderea civilă este obiect al asigurării deoarece asigurătorul preia asupra sa obligaţiile de reparare a prejudiciului (vătămare corporala ) pe care asiguratul le are faţă de o terţă persoană.

3.Interesul asigurat

Interesul asigurat(caracter economic; evaluabil în bani) reprezintă o condiţie fundamentală a practicării asigurărilor. Ca urmare , nu este posibil ca o persoană să încheie o asigurare pentru un bun apartinând sau deţinut de o altă persoană fată de care nu are nici o raspundere. Asigurarea de bunuri poate fi încheiată de proprietarul acestora , ori de altă persoană care are un interes sau o raspundere pentru conservarea lor (chiriaşul ,transportatorul etc ). Dispariţia interesului(pierderea proprietăţii) conduce la încetarea efectului asigurării.

În cazul asigurărilor de persoane , interesul asigurat se confundă cu persoana asiguratului , interesat în protecţia vieţii sau integrităţii corporale. Interesul apare ca o opţiune a acestuia atât pentru o masură de prevedere în legatură cu consecinţele financiare, ale unor evenimente specifice- deces, invaliditate -precum şi cu scopul unei fructificări a disponibilitaţilor sale baneşti.

La asigurările de raspundere civilă , interesul asigurat se referă la patrimoniul asiguratului, susceptibil a fi diminuat cu sumele datorate unui terţ , pe care l-a păgubil sau vătămat, din vina sa.

Interesul asigurat apare şi în asigurările obligatorii, fiind impus de puterea publică avînd un caracter colectiv , insăşi societatea fiind interesată în practicarea unor forme de asigurare.

4.Riscul asigurat

Riscul asigurat este evenimentul sau fenomenul a cărui producere obligă asigurătorul să platească asiguratului despăgubirea sau suma asigurată.

Noţiunea de risc asigurat poate avea si alte sensuri , printre care şi :

- probabilitatea producerii evenimentului contra căruia s-a încheiat asigurarea

- proporţie a răspunderii asumate de asigurător sau reasigurător

Riscurile pot fi provocate de:

- Factorul uman (neglijentă sau alte aspect ale comportamentului uman etc)

Preview document

Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare, încheierea și rezilierea contractului - Pagina 1
Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare, încheierea și rezilierea contractului - Pagina 2
Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare, încheierea și rezilierea contractului - Pagina 3
Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare, încheierea și rezilierea contractului - Pagina 4
Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare, încheierea și rezilierea contractului - Pagina 5
Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare, încheierea și rezilierea contractului - Pagina 6
Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare, încheierea și rezilierea contractului - Pagina 7
Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare, încheierea și rezilierea contractului - Pagina 8
Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare, încheierea și rezilierea contractului - Pagina 9
Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare, încheierea și rezilierea contractului - Pagina 10
Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare, încheierea și rezilierea contractului - Pagina 11
Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare, încheierea și rezilierea contractului - Pagina 12
Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare, încheierea și rezilierea contractului - Pagina 13
Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare, încheierea și rezilierea contractului - Pagina 14
Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare, încheierea și rezilierea contractului - Pagina 15
Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare, încheierea și rezilierea contractului - Pagina 16
Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare, încheierea și rezilierea contractului - Pagina 17
Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare, încheierea și rezilierea contractului - Pagina 18
Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare, încheierea și rezilierea contractului - Pagina 19
Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare, încheierea și rezilierea contractului - Pagina 20
Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare, încheierea și rezilierea contractului - Pagina 21
Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare, încheierea și rezilierea contractului - Pagina 22
Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare, încheierea și rezilierea contractului - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Asigurare - Suma Asigurata Limite de Asigurare Incheierea si Rezilierea Contractului.docx

Te-ar putea interesa și

Asigurari de Persoane in Romania - Management si Eficienta

Cap. 1. Evoluţia pieţei asigurărilor în România Tendinţe de dezvoltare În Codul Civil Român, definiţia dată contractului de asigurare a suferit...

Contractul de Asigurare

Asigurarea compenseaza financiar efectele unui eveniment nefavorabil. Fondurile pentru compensarea financiara a asiguratului sunt create de...

Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe

Capitolul 1. Piaţa asigurărilor de viaţă în România 1.1. Scurt istoric al asigurărilor din România Istoria asigurărilor în România, a început să...

Grawe România

Grawe in lume Secolul XIX este martorul numeroaselor schimbari si prefaceri ale societatii moderne. Punerea bazelor industriei moderne a...

Contract de asigurare - încheierea și rezilierea contractului

Introducere Viaţa oamenilor a fost şi este ameninţată de cele mai imprevizibile fenomene pe care le comportă natura şi activitatea complexă pe...

Asigurarea de Deces

Capitolul 1. Asigurarea de deces cu acumulare de capital 1.1.Noţiuni de bază Asigurare de deces se bazează pe încheierea unui contract de...

Contractul de Asigurare - Suma Asigurata, Limita de Asigurare Incheierea si Rezilierea Contractului

Definiţia contractului de asigurare Contractul de asigurare este actul juridic prin care asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului...

Prezentarea societății Grawe România Asigurare SA

Cap 1. Istoria asigurărilor în România Istoria asigurărilor în România, a început sa fie scrisă anterior anului 1871, prin manifestări ale...

Ai nevoie de altceva?