Dinamica si Impactul Asigurarilor asupra Economiei

Proiect
5.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4225
Mărime: 32.02KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
proiectul a fost prezentat in cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor.

Cuprins

Cuprins

Cap 1. Noţiuni introductive 2

1.1 Conceptul de asigurare 2

1.2 Necesitatea şi importanta activităţii de asigurare 2

Cap. 2 Dinamica asigurărilor în economie 4

Cap. 3 Impactul asigurărilor asupra activităţii economice 6

3.1 Asigurările - ramură creatoare de valoare adăugată 6

3.2 Asigurarea – ramură creatoare de locuri de muncă 9

3.3 Asigurarea – ramura participantă la oferta de capital de împrumut pe piaţa financiară 9

3.4 Asigurarea – factor de reducere a incertitudinii economice şi mijloc de reluare a activităţii temporar întrerupte 12

BIBLIOGRAFIE 14

Extras din document

Cap 1. Noţiuni introductive

1.1 Conceptul de asigurare

Asigurările constituie relaţii economice, în formă bănească, stabilite pe baze obligatorii sau contractuale, generate de transferul unor riscuri pure obligatorii sau contractuale, între asiguraţi şi asigurători şi prin care se constituie şi se utilizează, pe baze mutuale, fonduri băneşti specifice (de asigurare).

În definirea asigurărilor de persoane, elementul caracteristic este protecţia persoanelor fizice contra evenimentelor (riscurilor) care le pot afecta integritatea corporală sau viaţa. O definiţie a asigurărilor de răspundere civilă va reliefa elementul specific de protecţie – acoperirea obligaţiilor derivate din răspundere civilă a asigurărilor faţă de terţi – precum şi faptul că relaţiile de asigurare pot avea atât caracter contractual, cât şi obligatoriu.

Plecând de la această definiţie, se pot elabora altele, pentru fiecare ramură de asigurare (bunuri, persoane, răspundere civilă), cu precizarea unor elemente specifice fiecarei protecţiei ramuri în parte. Astfel, în cazul asigurărilor de bunuri, definiţia va avea în vedere protecţia oferită patrimoniului persoanelor fizice şi juridice, fondul de asigurare fiind folosit pentru reconstituirea acestuia în cadrul producerii riscurilor specifice.

1.2 Necesitatea şi importanta activităţii de asigurare

Necesitatea apariţiei activităţii de asigurare este legată de existenţa unor posibile evenimente, care reprezintă un pericol pentru integritatea bunurilor materiale sau pentru viaţa oamenilor: calamităţi, accidente, incidente.

În faţa acestor pericole nevoia oamenilor de a se proteja a condus la solidarizarea acestuia în procesul de prevenire a efectelor evenimentelor (riscurile din asigurări). De-a lungul timpului societatea a încercat să gasească mijloace eficiente de prevenire şi limitare a consecintelor acestor evenimente, însă experienţa ne arată că desfaşurarea lor nu poate fi în totalitate prevăzută sau stopată. Prin urmare a aparut imperativul adoptării unor măsuri de protecţie pentru acoperirea pagubelor materiale sau pentru asigurarea unor condiţii de trai decente persoanelor care şi-au pierdut capacitatea de muncă prin apariţia unor invalidităţi.

Asigurarea permite unei persoane fizice sau juridice cu aversiune faţă de risc să transfere riscurile la care este supus către o organizaţie specializată, în schimbul plăţii primei de asigurare. Ca activitate economică, asigurările au o serie de trăsături distincte, care le conferă un loc aparte în economie, cât şi în sistemul financiar.

În majoritatea ţărilor dezvoltate asigurările reprezintă o importantă ramură a economiei. Acestea participă la creşterea produsului intern brut(PIB), prin valoarea adăugată în societaţile de asigurări, în cele de intemediere sau în cele de prestări de servicii auxiliare. Asigurările intervin şi pe piaţa muncii prin oferta de locuri de muncă, ce duce la creşterea productivităţii muncii în cadrul economiei naţionale. Asigurările participă cu oferta de capital de împrumut pe piaţa financiară, punând la dispoziţia băncilor, agenţilor economici şi autorităţilor publice diverse resurse băneşti. Prin asigurări se accelerează şi procesul de producţie uneori interrupt, deoarece prin indemnizaţia pe care o acordă asiguraţilor, asigurările contribuie la refacerea bunurilor ce au suferit daune.

Preview document

Dinamica si Impactul Asigurarilor asupra Economiei - Pagina 1
Dinamica si Impactul Asigurarilor asupra Economiei - Pagina 2
Dinamica si Impactul Asigurarilor asupra Economiei - Pagina 3
Dinamica si Impactul Asigurarilor asupra Economiei - Pagina 4
Dinamica si Impactul Asigurarilor asupra Economiei - Pagina 5
Dinamica si Impactul Asigurarilor asupra Economiei - Pagina 6
Dinamica si Impactul Asigurarilor asupra Economiei - Pagina 7
Dinamica si Impactul Asigurarilor asupra Economiei - Pagina 8
Dinamica si Impactul Asigurarilor asupra Economiei - Pagina 9
Dinamica si Impactul Asigurarilor asupra Economiei - Pagina 10
Dinamica si Impactul Asigurarilor asupra Economiei - Pagina 11
Dinamica si Impactul Asigurarilor asupra Economiei - Pagina 12
Dinamica si Impactul Asigurarilor asupra Economiei - Pagina 13
Dinamica si Impactul Asigurarilor asupra Economiei - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Dinamica si Impactul Asigurarilor asupra Economiei.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurari de Viata

Introducere In toate tarile puternic dezvoltate, asigurarile, in general, si cele de viata, in special, reprezinta sectoare de activitate cu ample...

Analiza Societatii de Asigurare Reasigurare Astra - Uniqa

Capitolul I Prezentarea firmei I.1.Date de idenificare ale societatii ASTRA 1.1 SECTOR DE ACTIVITATE Este una dintre companiile de top din...

Dinamica și Impactul Asigurărilor Asupra Economiei

Capitolul I Conceptul de asigurare.Necesitatea și importanța asigurărilor Noțiunea de asigurare cunoaște o multitudine de definiții,fiecare...

Piața Asigurărilor în România - Prezent și Perspective

Cap I Piaţa asigurărilor – abordări teoretice ale asigurării 1.1 Conceptul de asigurare Conform profesorilor Iulian Vacarel si Florin Bercea,...

Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană

Oricine are nevoie de protecţie, indiferent dacă ne gândim la persoane fizice sau persoane juridice. În timpul unei vieţi întregi se acumulează o...

Dinamica și Impactul Asigurărilor asupra Economiei

I. Dinamica asigurărilor 1.1 Caracteristici generale În cadrul economiei de piată, indiferent de tară si de gradul de dezvoltare economică, atât...

Dinamica și Impactul Asigurărilor asupra Economiei

În cela mai vechi timpuri, oamenii nu au descoperit nevoia de asigurare, considerând că erau protejaţi de familie sau de trib, unde mutualitatea,...

Top 10 - Asigurari Generale

New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asiguratorilor... fara asigurari, n-ar exista zgaraie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar accepta sa...

Ai nevoie de altceva?