Elemente tehnice ale asigurarilor cuprinse in contractele de asigurare

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Elemente tehnice ale asigurarilor cuprinse in contractele de asigurare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 19 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr.: Toderașcu Carmen

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

I. Abordări teoretice ale elementelor tehnice în asigurări . 4
1. Conceptul de asigurare ... 5
2. Parțile care intervin in contractul de asigurare .. 5
3. Contractul de asigurare ... 6
4. Riscul asigurat . 7
5. Evaluarea de asigurare și suma asigurată. .. 8
6. Prima de asigurare .. 9
7. Durata de asigurare și dauna .. 9
8. Modalități de despăgubire 10
9. Reasigurarea si părțile implicate ... 11
10.Intermediari . 11
11. Autoritatea de supraveghere financiară . 12
12. Obiectul asigurării ... 12
II. Generalități ale contractului de asigurare 13
1. Funcțiile contractului de asigurare ... 13
2. Trăsături ale contractului de asigurare . 14
3. Mecanismul încheierii contractului de asigurare .. 14
3.1 Condiții de validitate ale contractului de asigurare. .. 14
4. Conținutul contractului de asigurare și momentul încheierii acestuia . 14
5. Derularea contractului de asigurare . 15
5.1 Drepturile și obligațiile parților implicate in contractual de asigurare .. 15
6. Modalitați de întrerupere a contractului de asigurare . 15
III. Studiu de caz privind analiza elementelor tehnice ale contractului de asigurare ... 16
IV. Concluzii și propuneri .. 18
V. Bibliografie 19

Extras din document

I. Introducere

Asigurările au un rol important în viața oamenilor deoarece noi ca și persoane am căutat

mereu să prevenim apariția unor pericole și a unor evenimente nedorite. Pe parcursul evoluției

vieții economice s-a demonstrat că riscul si incertitudinea sunt prezente în viața noastră de zi

cu zi, la tot pasul. Astefel C.Marmuse și X Montague consideră că riscul reprezintă o parte

componentă a vieții, el regăsindu-se sub diverse forme.

Profesorii Iulian Vacărel si Florin Bercea relatează că viața precum și bunurile publice

respectiv private sunt intr-o permanentă stare de risc si incertitudine, fapt datorat de acțiunea

unor forțe distructive cum ar fi: natura, factorii sociali.

Acest proiect este structurat pe trei capitole, care la rândul lor sunt conturate pe mai

multe subcapitole. Primul capitol prezintă abordările teoretice ale elementelor contractului de

asigurare, iar subcapitolele prezintă fiecare element în parte sau grupate (în funcție de un

element comun).

Primul subcapitol prezintă conceptul de asigurare, mai exact o scurtă definiție a acestuia,

definiție care identifică activitatea de asigurare ca un proces economico-social. Al doilea

subcapitol prezintă părțile care intrevin în contractual de asigurare, a căror implicare este foarte

importantă pentru asigurarea riscurilor, adică societăților de asigurări și persoanelor care doresc

să se asigure sau să-și asigure bunurile. Al treilea subcapitol prezintă o scurtă definițe a

contractului de asigurare, iar subcapitolul patru prezintă riscul asigurat, care este de fapt

obiectul principal/scopul asigurări în jurul cărei s-a format o întreagă rețea de asigurări.

De la noțiunea de risc s-au dezvoltat toate elementele tehnice ale asigurări, deoarece

asigurările acoperă trei arii care pot asigura riscurile ce amenință acea arie. Acestea se împart

în asigurări de viață, de bunuri și de răspundere civilă. Evaluarea de asigurare și suma asigurată

fac obiectul celui de al cincilea subcapitol urmat de prima de asigurare, apoi durata de

asigurare, care la rândul ei diferă în funcție de riscul asigurat, dar si de perioada de timp de care

are nevoie o anumită persoană să se asigure. Scopul asiguratului în cazul contractări unei

asigurări este de a fi despăgubit în cazul în care riscul se poate produce, iar acesta face obiectul

subcapitolului 8, urmat fiind de părțile implicate în activitatea de reasigurare care sunt

reasiguratul si reasigurătorul, care au aceleași scopuri ca și asiguratul si asigurătorul

(subcapitolul 9), iar pe lângă aceste părți implicate mai poat apărea si alte persoane, denumite

intermediari și sunt prezentați în subcapitolul 10. Cum toate activitățile oamenilor sunt

supravegheate și controlate, asigurările la randul lor sunt sub supravegherea Autorității de

Supraveghere Financiare. În final este prezentat, ultimul subcapitol ce face referire la obiectul

asigurării,adică riscul impotriva căruia se asigură persoana în cauză.

Capitolul II prezintă generalitățile contractului de asigurare care și ele de asemenea sunt

împarțite în trei subcapitole. Primul subcapitol prezintă funcțiile contractului de asigurare,al

doilea trasăturile acestuia ,iar ultimul mecanismele încheieri contractului de asigurare.

Ultimul capitol prezintă un scurt studiu cu privire la elementele tehnice ale contractelor

de asigurare, în funcție de obiectul contractului de asigurare. Contractele de asigurare analizate

sunt de raspundere civilă(RCA), de viață, dar și de bunuri. Acestă analiză presupune

identificarea asemănarilor si diferențelor între elementele tehnice ale contractului de asigurare.

5

I. Abordări teoretice ale elementelor tehnice în asigurări

1. Conceptul de asigurare

Asigurarea reprezintă o activitate economico-socială1 în care le permite persoanelor

fizice si juridice, cu aversiune față de risc, să transfere riscurile la care sunt supuse către

societați specializate , în schimbul unei prime de asigurare.

2. Parțile care intervin în contractul de asigurare

Părțile care sunt implicate în contractul de asigurare pot fi persoane fizice sau

juridice,care dețin capacitatea deplină de exercițiu ,iar acestea sunt asiguratul, asigurătorul,

beneficiarul și contractantul asigurării.

Asigurătorul2 este o persoană juridică sau entitatea autorizată să exercite activitatea de

asigurare ,în condițiile legii nr 32/2000 privind activitatea de asigurare, care în schimbul

primelor de asigurare încasate de la asigurat, își asumă obligația de a acoperi pagubele suferite

de asigurat în cazul producerii riscului asigurat.

Asiguratul este titularul interesului asigurabil, care poate fi persoană fizică sau juridică

și este în legătură cu obiectul asigurat, pe care îl asigură în schimbul primei de asigurare plătite

asigurătorului,în cazul produceri riscului asigurat, pe baza contractului de asigurare încheiat cu

acesta.

Figura nr.1 Părtile implicate în contractual de asigurare

Sura: Prelucrare proprie pe baza datelor de la subcapitolul 2

Beneficiarul este persoana care are dreptul să încaseze despăgubirea sau suma

asigurată, fără să fie inclus în contractul de asigurare .Alegerea acestuia se poate face la

încheierea contractului sau în cursul executării , printr-o declarație scrisă și comunicată

companiei de asigurări. Beneficiarul asigurării poate fi o altă persoană numită prin condițiile

de asigurare sau chiar asiguratul .Atunci când sunt mai mulți beneficiari numiți sau

moștenitori, acceștia au drepturi egale asupra sumei asigurate. În caz de deces , în cazul

nedesemnării de către asigurat a beneficiarului ,indemnizația de asigurare se va plăti

moștenitorilor legali ai asiguratului

Fisiere in arhiva (1):

  • Elemente tehnice ale asigurarilor cuprinse in contractele de asigurare.pdf

Bibliografie

- Drobescu Andreia,Proiec: Asigurarea de bunuri, București 2011,pag.12
- Gheorghe D. Bistriceanu Asigurări și reasigurări în România, Editura Universitară,
București 2006,pag 229.
- Iulian Văcărel,Florin Bercea, Asigurări și Reasigurări, ediția a IV,Edititura Expert
,București 2007,pg.62
- Monitorul Oficial, Legea 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor
în asigurări și reasigurări,Partea I nr. 148 din 10 aprilie 2000 ,articolul 6
- Roxana Ionescu,Economia Asigurărilor, Ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura
Universitară, București 2012, pag. 18.
- Titel negru- Asigurări,Ghid practice, Colecția Oeconomică, Editura C.H.
Beck,București 2006 pg.9
- Văcărel Iulian,Bercea Florian - Asigurări și reasigurări, Ediția a-II-a, Editura Expert,
București 1998, pag. 76
- http://asigurare.md/ro/content/180/
- http://www.asfromania.ro