Elementele Tehnice ale Asigurariii

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 4480
Mărime: 84.50KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 2

I. ELEMENTELE TEHNICE ALE ASIGURARII 4

1.1. CLASIFICAREA ELEMENTELOR TEHNICE ALE ASIGURARII 4

1.2. SUMA ASIGURATA 5

1.2.1. Notiuni generale despre suma sigurata 5

1.2.2. Modificarea sumei asigurate 7

1.2.3. Suma asigurata in principalele asigurari facultative de bunuri si persoane practicate in Romania 8

1.3. RISCUL ASIGURAT 10

II. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE 14

2.1. CONDITII CARE STAU LA BAZA VALIDITATII CONTRACTULUI DE ASIGURARE 14

2.2. CEREREA (DECLARATIA) DE ASIGURARE SI ANALIZA ACESTEIA 14

2.3. MOMENTUL INCHEIERII 15

III. REZILIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE 16

3.1. REZILIEREA DE CATRE ASIGURAT 16

3.2. REZILIEREA DE CATRE ASIGURATOR 17

IV. STUDIU DE CAZ : “PIATA ASIGURARILOR DIN ROMANIA IN ANUL 2009 ” 19

CONCLUZII 25

BIBLIOGRAFIE 27

Extras din document

Introducere

Contractul de asigurare este actul juridic consensual, aleatoriu, sinalgamatic, cu titlu oneros si cu executare succesiva, prin care asiguratul se obliga sa plateasca o anumita suma de bani numita prima de asigurare, in schimbul careia asiguratorul isi asuma obligatia ca la producerea evenimentului (riscul asigurat) sa plateasca asiguratului sau beneficiarului despagubirea si onorarea obligatiilor de raspundere civila ce revin asiguratilor fata de terti.

Conditiile de validitate ale unui contract de asigurari consta in faptul ca acesta trebuie sa contina urmatoarele elemente: capacitatea de a contracta a partilor contractante, consimtamantul valabil al partii ce se obliga, un obiect determinat si o cauza licita.

Orice contract de asigurare are la baza anumite principii care pot fi tratate drept conditii pentru incheierea si derularea sa, si anume: interesul asigurabil, maxima buna credinta, causa proxima, despagubirea, subrogarea, si contributia.

“Conform legii 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, contractul de asigurare nu poate fi probat prin martori” , de aceeia forma sa este de cele mai mult ori scrisa. Procesul de incheiere a contractului de asigurare presupune analizarea pe larg a elementelor esentiale ale acestuia, si anume: riscul,suma asigurata si prima de asigurare.

In cele ce vor urma vom incerca sa explicam complexitatea contractului de asigurare prin analizarea unor termeni ce fac parte din continutului sau : sume asigurate, riscul asigurat, dar si prin analizarea modului in care se incheie si se reziliaza contractul de asigurare.

I. Elementele tehnice ale asigurarii

1.1. Clasificarea elementelor tehnice ale asigurarii

Elementele tehnice ale asigurarii sunt umatoarele:

1. Partile care intervin in asigurare:

a) Asiguratorul este persoana juridica care in urma platii unei sume de bani care poarta numele de prime de asigurarea incasata de la asigurati isi asuma raspunderea de a acoperi unele daune survenite de bunurile asiguratilor in urma producerii riscului.

b) Asiguratul este persoana fizica sau juridica care in urma platii unei prime de asigurare platita asiguratorului isi asigura bunurile impotriva unor situatii nefaste.

c) Contractantul de regula este aceeasi persoana cu asiguratul – este persoana care incheie contractual si plateste primele de asigurare.

d) Beneficiarul este persoana care are dreptul de a incasa suma asigurata sau despagubirea, fara sa faca neaparat parte din contract.

2. Obiectul asigurarii

a) Bunurile

b) Persoanele

c) Raspunderea civila

3. Interesul asigurat reprezinta justificarea alegerii asigurarii.

4. Riscul asigurat

5. Suma asigurata

6. Prima de asigurare reprezinta suma de bani pe care o plateste asiguratul asiguratorului in schimbul protectiei oferite in caz de producere a riscului .

7. Durata asigurarii reprezinta perioada in care sunt valabile relatiile ce au loc intre asigurat si asigurator.

8. Paguba si despagubirea de asigurare

a) Paguba este pierderea aparuta la un bun asigurat in urma producerii risculul asigurat.

b) Despagubirea de asigurare este suma pe care asiguratorul o plateste asiguratului in vederea compensarii pagubei.

Bibliografie

Tanasescu, P.; Sebanescu, C.; s.a,- Asigurari comerciale moderne, C.h.Beck,Bucuresti, 2007;

Negru, T.- Asigurari.Ghid practic, ed. C.h. beck,Bucuresti, 2006;

Achim, M.,L. – Asigurarile de bunuri si persoane in ecomonia cunoasterii, ed Economica, Bucuresti, 2008;

Ciurel V.,- Asigurari si reasigurari. Abordari teoretice si practici internationale, Ed. Allbech, Bucuresti, 2000;

Gollier, Chr.-Limites d’assurabilite’, in Risques, nr. 17, 1994;

Groutel, H.-Le contract d’assurance, 2e ed., Daloz, Paris, 1997;

Berr, C.-J., Groutel, H.-Droit des assurances, 7e ed., Dalloz, Paris, 1995;

Macdonald, J.W.-Terrorism, Insurance and TRIA: are we asking the right questions, in the John Liner Revue, vol. 18, nr. 2, 2004;

Bistriceanu D. Gheorghe - Asigurari si reasigurari in Romania, Ed. Universitara, Bucuresti 2006;

www.asigurari.ro;

www.adevarul.ro;

Raportul Anual al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, 2009

Preview document

Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 1
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 2
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 3
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 4
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 5
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 6
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 7
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 8
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 9
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 10
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 11
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 12
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 13
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 14
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 15
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 16
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 17
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 18
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 19
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 20
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 21
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 22
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 23
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 24
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 25
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 26
Elementele Tehnice ale Asigurariii - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Elementele Tehnice ale Asigurariii.docx

Te-ar putea interesa și

Asigurarile de Bunuri apartinand Persoanelor Fizice in Romania

In contextul economiei de piata, asigurarile constituie un segment al serviciilor, avand multiple valente. Rolul fundamental al acestora este cel...

Piața Asigurărilor din România

REZUMAT Prezenta lucrare este structurată pe trei capitole, concluzii şi bibliografie. În primul capitol, Piaţa Asigurărilor din România, am...

Studiu de caz piața asigurărilor din România

ARGUMENT Decizia de a alege drept tema a lucrarii de diploma „Studiu de caz: piata asigurarilor din Romania” nu a fost luata din dorinta de a...

Necesitatea și Rolul Asigurărilor

CAP 1. Prezentarea generala a asigurarilor. 1.1. Primele notiuni de asigurare Dezvoltarea societatii este marcata de efortul si stradania...

Contractul de Asigurare

Capitolul 1 Despre asigurari la general Sectiunea I Notiunea de asigurare Ce reprezinta asigurarile si la ce folosesc? Asigurarea este o...

Asigurari de Locuinte si Bunuri

Capitolul 1 : Introducere Asigurarile, sunt singurul mod in care te poti proteja impotriva riscurilor, care ti-ar putea aduce tie, sau celor dragi...

Asigurarea Imobilelor Societăților Comerciale

ARGUMENTUL Am ales această temă deoarece consider ca este necesar pentru orice societate comercială să îşi încheie o asigurare pentru bunuri...

Societati de Asigurare

Societati de asigurare ndiferent de forma de proprietate societatile de asigurare, isi desfasoara activitatea potrivit legii, urmarind realizarea...

Ai nevoie de altceva?