Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 8607
Mărime: 58.56KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

1.Introducere în lumea asigurărilor 3

2.Evoluţia asigurărilor pe plan mondial 5

2.1.Începuturile asigurărilor 5

2.2.Evoluţia asigurărilor 6

2.3.Piaţa internaţională a asigurărilor 8

3.Evoluţia asigurărilor în România 11

3.1.Istoria asigurărilor din România 11

3.2.Asigurările din România în perioade 1871-1948 11

3.3. Asigurările în perioada economiei planificate 13

3.4.Asigurările în România după 1990 14

4.Aderarea României la Uniunea Europeană 18

Bibliografie 20

Extras din document

Capitolul I

Introducere în lumea asigurărilor

Ce semnificaţie are termenul ,,asigurare” - Ce înseamnă pur si simplu o asigurare - La ce ajută- Cum au aparut asigurările - Sunt doar câteva întrebări frecvente , în legătură cu asigurările , ce cu toţii le putem adresa şi a căror răspuns chiar ne privesc pe noi înşine în viaţa de zi cu zi

Pentru început , dintotdeauna omul a dorit să prevină apariţia pericolelor şi a evenimentelor nedorite , căutând să se protejeze pe el însuşi , familia , patrimoniul său Astfel se observă vechimea existenţei asigurărilor şi sfera sa de cuprindere.

O simplă întrebare ne demonstrează importanţa şi complexitatea acestui domeniu al asigurărilor. Ce este o asigurare - În literatura de specialitate sunt formulate accepţiuni diferite în ceea ce priveşte conceptul de asigurare.

Conform profesorilor Iulian Văcărel şi Florin Bercea , “asigurarea acţionează în strânsă legătură cu existenţa unor riscuri comune a căror producere poate provoca pagube importante economiei naţionale şi populaţiei”. Profesorul Gheorghe Bistriceanu consideră că : “asigurarea este un sistem de relaţii economico-sociale , proces obiectiv necesar al dezvoltării economice şi sociale izvorât din acţiunea legilor economice obiective , care constă în crearea în comun, de către populaţie şi agenţii economici ameninţate de anumite riscuri , a unui fond din care se compensează daunele şi satisfac şi alte cerinţe economico-financiare , probabile , imprevizibile. “ Piaţa asigurărilor din Londra , Lloyd’s , atribuie o definiţie conform căreia ,,asigurarea este contribuţia celor mulţi la nenorocirea celor puţini ’’ , valabilă şi în cazul solidarităţii.

Conform Legii 32/10.04.2000 : “asigurarea este operaţiunea prin care un asigurător constituie pe principiul mutualităţii, un fond de asigurare, prin contribuţia unui număr de asiguraţi, expuşi la producerea anumitor riscuri , şi îi indemnizează pe cei care suferă un prejudiciu pe seama fondului alcătuit din primele încasate, precum şi pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate.”

Se observă diversitatea definiţiilor atribuite acestui termen şi domeniu al asigurărilor. Ţinând seama de toate aceste condiţii, valorificând elementele pozitive ale definiţiilor analizate şi adăugând precizările considerate necesare, apreciem că o definiţie mai corectă a asigurărilor poate fi următoarea: asigurările constituie relaţii economice, în formă bănească, stabilite pe baze obligatorii sau contractuale, generate de transferul unor riscuri pure între asiguraţi şi asigurători şi prin care se constituie şi se utilizează, pe baze mutuale, fonduri băneşti specifice (de asigurare).

Pe scurt , asigurarea constă în protecţia financiară pentru pierderi cauzate de o gamă largă şi variată de riscuri.Putem afirma că esenţa conceptului de asigurare stă în scopul şi metoda acesteia : scopul - compensarea pagubelor produse de calamităţi ale naturii şi accidente, prevenirea pagubelor ; iar

metoda - acoperirea unor riscuri, crearea unei comunităţi de risc, toate acestea materializate prin formarea şi utilizarea fondului de asigurare.

Toate aceste opinii oglindesc complexitatea acestui concept şi dificultatea definirii sale , fapt subliniat şi în literatura consacrată acestui subiect ( „asigurarea este un mecanism complex şi în consecinţă greu de definit“ )

Pentru a înţelege rolul asigurărilor şi vitalitatea lor , trebuie avute în vedere funcţiile acestora.În primul rând asigurarea poate avea rolul de a preveni producerea evenimentului dăunător prin impunerea asiguratului a unei conduite preventive (funcţia de prevenire a daunelor) , iar dacă dauna s-a produs deja , aceasta acordă despăgubire asiguraţilor, prin repararea bunurilor, repararea unor prejudicii sau acordarea unor sume de bani ( funcţia de despăgubire ). Prin acumularea sumelor de bani plătite ca prime şi prin intervalul de timp dintre momentul încasării primelor şi plata indemnizaţiilor, societăţile de asigurare ajung să deţină temporar valori importante. Ele au datoria să le plaseze pe piaţa de capital în scopul obţinerii de venituri suplimentare. Astfel, se pot constitui depozite la bănci sau efectua operaţiuni mobiliare ( funţia financiară ).în cazul prejudiciilor , prin intermediul asigurărilor , acestea pot fi depistate de către stat (funcţia de control)

Astfel , asigurările s-au născut din nevoia imperioasă de protecţie a omului şi a avutului său agonisit cu trudă , împotriva forţelor distructive ale naturii , accidentelor şi bolilor ,din nevoia constituirii unor mijloace de existenţă în condiţiile pierderii sau reducerii capacităţii de muncă în urma accidentelor , bolilor sau atingerii unei anumite vârste Dezvoltarea societăţii a însemnat o continuă strădanie a omului în găsirea celor mai bune soluţii de rezolvare a acestor probleme , de apărare în faţa unor evenimente care le pot periclita existenţa şi devenirea

Viaţa oamenilor nu este întotdeauna lipsită de evenimente nedorite , indiferent de câtă grijă şi atenţie se acordă evitării acestor situaţii Cu toate acestea oamenii vor să se bucure de viaţă zi de zi , cu bucuriile sau neplăcerile pe care le aduce aceasta Deci , apariţia asigurărilor a fost inevitabilă şi s-a dovedit vitală pentru existenţa tuturor.

Preview document

Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră - Pagina 1
Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră - Pagina 2
Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră - Pagina 3
Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră - Pagina 4
Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră - Pagina 5
Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră - Pagina 6
Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră - Pagina 7
Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră - Pagina 8
Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră - Pagina 9
Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră - Pagina 10
Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră - Pagina 11
Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră - Pagina 12
Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră - Pagina 13
Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră - Pagina 14
Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră - Pagina 15
Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră - Pagina 16
Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră - Pagina 17
Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră - Pagina 18
Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră - Pagina 19
Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Evolutia Asigurarilor pe Plan Mondial si in Tara Noastra.docx

Alții au mai descărcat și

Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră

1. Necesitatea asigurărilor Producţia constitue condiţia esenţialã a existenţei societãţii omeneşti. Pentru a putea trãi, omul trebuie sã produc...

Evoluția asigurărilor pe plan mondial și în România

1.1.Aparitia asigurarilor Asigurarile s-au nascut din nevoia fireasca a oamenilor de a se proteja impotriva calamitatilor naturii, impotriva...

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Asigurari Internationale

1) Subiectele asigurarii: asigurarea implica o serie de factori: persoane fizice si juridice intre care se nasc raporturi sau sau relatii juridice...

Asigurari de Locuinte

Asiguratorul asigura cladirile si alte constructii detinute de Asigurat persoana fizica, in calitate de proprietar, chirias, administrator, custode...

Asigurări și Reasigurări

1. OBIECTIVELE CURSULUI Cursul oferă bazele teoretice referitoare la cunoaşterea necesităţii apariţiei activităţii de asigurare, la sensul unor...

Suport de Curs la Asigurari

Capitolul 1: Notiuni teoretice privind asigurarile 1.1.Conceptul de asigurare Productia bunurilor materiale a constituit dintotdeauna baza...

Te-ar putea interesa și

Evoluția și Caracteristicile Asigurărilor de Viață în România

Abstract (Summary) Life insurance is a very important type of insurance on the insurance market, but also an insurance product that should be...

Stabilirea și Plata Indemnizațiilor la Asigurările de Răspundere Civilă și Căi de Îmbunătățire

Capitolul I Caracteristicile şi evoluţia asigurărilor de răspundere civilă pe plan mondial şi în ţara noastră 1.1. Caracteristici generale ale...

Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră

1.Primele inceputuri si evolutia asigurarilor si a reasigurarilor Inceputurile asigurarilor isi au originea in cele mai vechi timpuri;ele se pierd...

Primele Preocupări în Spațiul Românesc

CAPITOLUL I I.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE / CONSIDERAŢII GENERALE I.1.1. PRIMELE PREOCUPĂRI ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC Romănia are un capital natural...

Asigurarile in Romania in Perioada Tranzitiei la Economia de Piata

„Dacă ar fi după mine, aş scrie cuvântul ”asigurare” pe uşa fiecărei case şi pe fruntea fiecărui om pentru că sunt convins că pentru sacrificii...

Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare

INTRODUCERE Obiectivul principal al prezentului eseu constă în studierea şi desprinderea aspectelor legate de locul şi rolul pe care asigurările...

Evolutia Asigurarilor pe Plan Mondial si in Tara Noastra

1. Notiunea de Asigurare 1.1. Noţiune Asigurarea constă în crearea unui fond de către personele fizice şi juridice ameninţate de riscuri din care...

Evoluția Asigurărilor pe Plan Mondial și în Țara Noastră

1.Primele începuturi şi evoluţia asigurărilor Începuturile asigurărilor îşi au originea în cele mai vechi timpuri; ele se pierd în negura...

Ai nevoie de altceva?