Finantarea in Domeniul Ocuparii Fortei de Munca, Afacerilor Sociale si Egalitatii de Sanse

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Finantarea in Domeniul Ocuparii Fortei de Munca, Afacerilor Sociale si Egalitatii de Sanse.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 15 pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Paul Tanasescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

INTRODUCERE 2
POLITICA SOCIALĂ ŞI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ 3
FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE) 4
PROGRESS 5
FONDUL EUROPEAN DE AJUSTARE LA GLOBALIZARE (FEG) 8
SUBVENTIONAREA LOCURILOR DE MUNCA DIN FONDURI UE ÎN ROMÂNIA 10
CONCLUZIE 13
BIBLIOGRAFIE 14

Extras din document

INTRODUCERE

Găsirea unui loc de muncă reprezintă o problemă în special pentru lucrătorii în vârstă, tineri, persoane cu dizabilităţi şi minorităţi etnice. Femeile sunt preponderente în domenii mai prost remunerate şi mai nesigure.

Uniunea Europeană depune eforturi pentru a crea mai multe locuri de muncă, în special prin intermediul strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă. Comisia Europeană încurajează acţiunile comune întreprinse de guvernele naţionale, cu participarea organizaţiilor sindicale şi patronale, a autorităţilor locale şi a altor parteneri.

De asemenea, Uniunea oferă asistenţă financiară pentru acţiunile din acest domeniu, prin intermediul Fondului Social European şi programului PROGRESS.

Ce locuri de muncă vor fi disponibile peste 10 ani? Formările pe care le urmăm acum ne vor fi de folos pentru găsirea unei slujbe în viitor? Se înregistrează schimbări ale calificărilor necesare şi ale locurilor de muncă, peste tot în UE? Acestea sunt întrebări tot mai frecvente în ultima vreme.

Ţările Uniunii Europene trebuie să se adapteze la schimbare şi să asigure echilibrul între cererea şi oferta de muncă, pentru a rămâne productive şi competitive.

POLITICA SOCIALĂ ŞI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ

Politica socială şi de ocupare a forţei de muncă este aproape neglijată de Tratatul de la Roma, acesta având prevederi legate numai de libera circulaţie a persoanelor ca modalitate de realizare a pieţei unice. Odată cu Tratatul de la Amsterdam, politica socială, ca instrument în lupta împotriva discriminărilor de orice fel, a fost considerată de importanţă comunitară.

Cele două componente de bază ale politicii sociale şi de ocupare a forţei de muncă sunt reprezentate de Strategia Europeană pentru Ocupare şi de Agenda Socială.

În cadrul Strategiei Europene pentru Ocupare, statele membre adoptă în comun linii directoare pentru ocupare în care sunt stabilite priorităţile comune şi obiectivele individuale ale fiecărui stat în parte. Liniile directoare vin în sprijinul politicilor naţionale de a atinge obiectivele de ocupare toatală a forţei de muncă, de a imbunătăţi calitatea şi productivitatea muncii şi de a intări coeziunea socială şi teritorială.

Agenda Socială acoperă măsurile menite să creeze noi locuri de muncă, să lupte împotriva sărăciei şi să promoveze egalitatea de şanse pentru toţi, astfel încat muncitorii să se bucure de aceleaşi drepturi sociale indiferent de ţara în care aleg să muncească.

Dreptul de a munci oriunde pe teritoriul Uniunii Europene este un drept fundamental al cetăţenilor europeni. Uniunea Europeană încurajează mobilitatea muncitorilor pentru beneficiile pe care le aduce persoanelor în termeni de dezvoltare profesională şi individuală, iar serviciile publice de ocupare a forţei de muncă din 31 de ţări au la dispoziţie portalul Eures pentru a publica locuri de muncă disponibile, un loc unde se pot găsi peste 1 milion de oferte de muncă.

Uniunea Europeana alocă sume importante pentru implementarea obiectivelor politicii sociale. Fondul Social are peste 7 miliarde euro pentru 2007-2013 pentru a creşte adaptabilitatea lucrătorilor şi a întreprinderilor, pentru a facilita accesul pe piaţa muncii, pentru a combate discriminarea şi pentru a îmbunătăţi sistemul educaţional şi de instruire profesională.

UE acordă finanţare în domeniul ocupării forţei de muncă, afacerilor sociale şi egalităţii de sanse.

Direcţia Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Egalitate de Şanse din cadrul Comisiei Europene gestionează trei instrumente de finanţare principale: Fondul Social European, Programul Progress, Fondul european de ajustare la globalizare.

Programul PROGRESS are un buget de 743 milioane de euro pentru a încuraja învăţarea de-a lungul Europei, schimbul de bune practici şi promovarea politicilor europene.

În plus Fondul European pentru Ajustare Globală are un buget de 500 milioane anual pentru a sprijini muncitorii disponibilizaţi, ca urmare a procesului de globalizare.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE)

Fondul Social European (FSE) îi ajută pe cetăţeni să-şi îmbunătăţească competenţele şi perspectivele profesionale. Autorităţile de gestionare naţionale şi regionale sunt responsabile cu administrarea zilnică a Fondului. Aşadar, Comisia Europeană nu este direct implicată în selecţia sau în finanţarea proiectelor.

FSE este un mijloc de a crea locuri de muncă mai multe şi mai bune.

Fondul Social European (FSE) este unul dintre fondurile structurale ale UE, creat pentru a reduce diferenţele cu privire la standardele de viaţă şi prosperitate în regiunile şi statele membre ale UE şi, prin urmare, pentru a promova coeziunea economică şi socială.

FSE se dedică promovării ocupării forţei de muncă în UE. El ajută statele membre să echipeze mai bine companiile şi forţa de muncă din Europa pentru a face faţă noilor provocări mondiale. Pe scurt:

- Finanţarea se acordă în toate regiunile şi statele membre, în special în cele mai puţin dezvoltate economic.

- Este un element cheie al strategiei europene pentru dezvoltarea şi ocuparea forţei de muncă, având scopul de a îmbunătăţi viaţa cetăţenilor UE oferindu-le susţinere pentru dezvoltarea abilităţilor şi perspective mai bune pentru obţinerea unui loc de muncă.

- În perioada 2007-2013, aproximativ 75 de miliarde de euro vor fi alocate regiunilor şi statelor membre ale UE pentru a-şi realiza obiectivele.

Fisiere in arhiva (2):

  • Finantarea in Domeniul Ocuparii Fortei de Munca, Afacerilor Sociale si Egalitatii de Sanse.doc
  • Prima Pagina.doc

Alte informatii

Acest proiect a fost prezentat in cadrul materiei Asigurari si protectie sociala si a fost realizat sub indrumarea profesorului Paul Tanasescu. Materia Asigurari si protectie sociala se studiaza la facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de valori din cadrul A.S.E.