Finantarea in Domeniul Ocuparii Fortei de Munca, Afacerilor Sociale si Egalitatii de Sanse

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4314
Mărime: 29.28KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Paul Tanasescu
Acest proiect a fost prezentat in cadrul materiei Asigurari si protectie sociala si a fost realizat sub indrumarea profesorului Paul Tanasescu. Materia Asigurari si protectie sociala se studiaza la facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de valori din cadrul A.S.E.

Cuprins

INTRODUCERE 2

POLITICA SOCIALĂ ŞI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ 3

FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE) 4

PROGRESS 5

FONDUL EUROPEAN DE AJUSTARE LA GLOBALIZARE (FEG) 8

SUBVENTIONAREA LOCURILOR DE MUNCA DIN FONDURI UE ÎN ROMÂNIA 10

CONCLUZIE 13

BIBLIOGRAFIE 14

Extras din document

INTRODUCERE

Găsirea unui loc de muncă reprezintă o problemă în special pentru lucrătorii în vârstă, tineri, persoane cu dizabilităţi şi minorităţi etnice. Femeile sunt preponderente în domenii mai prost remunerate şi mai nesigure.

Uniunea Europeană depune eforturi pentru a crea mai multe locuri de muncă, în special prin intermediul strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă. Comisia Europeană încurajează acţiunile comune întreprinse de guvernele naţionale, cu participarea organizaţiilor sindicale şi patronale, a autorităţilor locale şi a altor parteneri.

De asemenea, Uniunea oferă asistenţă financiară pentru acţiunile din acest domeniu, prin intermediul Fondului Social European şi programului PROGRESS.

Ce locuri de muncă vor fi disponibile peste 10 ani? Formările pe care le urmăm acum ne vor fi de folos pentru găsirea unei slujbe în viitor? Se înregistrează schimbări ale calificărilor necesare şi ale locurilor de muncă, peste tot în UE? Acestea sunt întrebări tot mai frecvente în ultima vreme.

Ţările Uniunii Europene trebuie să se adapteze la schimbare şi să asigure echilibrul între cererea şi oferta de muncă, pentru a rămâne productive şi competitive.

POLITICA SOCIALĂ ŞI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ

Politica socială şi de ocupare a forţei de muncă este aproape neglijată de Tratatul de la Roma, acesta având prevederi legate numai de libera circulaţie a persoanelor ca modalitate de realizare a pieţei unice. Odată cu Tratatul de la Amsterdam, politica socială, ca instrument în lupta împotriva discriminărilor de orice fel, a fost considerată de importanţă comunitară.

Cele două componente de bază ale politicii sociale şi de ocupare a forţei de muncă sunt reprezentate de Strategia Europeană pentru Ocupare şi de Agenda Socială.

În cadrul Strategiei Europene pentru Ocupare, statele membre adoptă în comun linii directoare pentru ocupare în care sunt stabilite priorităţile comune şi obiectivele individuale ale fiecărui stat în parte. Liniile directoare vin în sprijinul politicilor naţionale de a atinge obiectivele de ocupare toatală a forţei de muncă, de a imbunătăţi calitatea şi productivitatea muncii şi de a intări coeziunea socială şi teritorială.

Agenda Socială acoperă măsurile menite să creeze noi locuri de muncă, să lupte împotriva sărăciei şi să promoveze egalitatea de şanse pentru toţi, astfel încat muncitorii să se bucure de aceleaşi drepturi sociale indiferent de ţara în care aleg să muncească.

Dreptul de a munci oriunde pe teritoriul Uniunii Europene este un drept fundamental al cetăţenilor europeni. Uniunea Europeană încurajează mobilitatea muncitorilor pentru beneficiile pe care le aduce persoanelor în termeni de dezvoltare profesională şi individuală, iar serviciile publice de ocupare a forţei de muncă din 31 de ţări au la dispoziţie portalul Eures pentru a publica locuri de muncă disponibile, un loc unde se pot găsi peste 1 milion de oferte de muncă.

Uniunea Europeana alocă sume importante pentru implementarea obiectivelor politicii sociale. Fondul Social are peste 7 miliarde euro pentru 2007-2013 pentru a creşte adaptabilitatea lucrătorilor şi a întreprinderilor, pentru a facilita accesul pe piaţa muncii, pentru a combate discriminarea şi pentru a îmbunătăţi sistemul educaţional şi de instruire profesională.

UE acordă finanţare în domeniul ocupării forţei de muncă, afacerilor sociale şi egalităţii de sanse.

Direcţia Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Egalitate de Şanse din cadrul Comisiei Europene gestionează trei instrumente de finanţare principale: Fondul Social European, Programul Progress, Fondul european de ajustare la globalizare.

Programul PROGRESS are un buget de 743 milioane de euro pentru a încuraja învăţarea de-a lungul Europei, schimbul de bune practici şi promovarea politicilor europene.

În plus Fondul European pentru Ajustare Globală are un buget de 500 milioane anual pentru a sprijini muncitorii disponibilizaţi, ca urmare a procesului de globalizare.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE)

Fondul Social European (FSE) îi ajută pe cetăţeni să-şi îmbunătăţească competenţele şi perspectivele profesionale. Autorităţile de gestionare naţionale şi regionale sunt responsabile cu administrarea zilnică a Fondului. Aşadar, Comisia Europeană nu este direct implicată în selecţia sau în finanţarea proiectelor.

FSE este un mijloc de a crea locuri de muncă mai multe şi mai bune.

Fondul Social European (FSE) este unul dintre fondurile structurale ale UE, creat pentru a reduce diferenţele cu privire la standardele de viaţă şi prosperitate în regiunile şi statele membre ale UE şi, prin urmare, pentru a promova coeziunea economică şi socială.

FSE se dedică promovării ocupării forţei de muncă în UE. El ajută statele membre să echipeze mai bine companiile şi forţa de muncă din Europa pentru a face faţă noilor provocări mondiale. Pe scurt:

- Finanţarea se acordă în toate regiunile şi statele membre, în special în cele mai puţin dezvoltate economic.

- Este un element cheie al strategiei europene pentru dezvoltarea şi ocuparea forţei de muncă, având scopul de a îmbunătăţi viaţa cetăţenilor UE oferindu-le susţinere pentru dezvoltarea abilităţilor şi perspective mai bune pentru obţinerea unui loc de muncă.

- În perioada 2007-2013, aproximativ 75 de miliarde de euro vor fi alocate regiunilor şi statelor membre ale UE pentru a-şi realiza obiectivele.

Preview document

Finantarea in Domeniul Ocuparii Fortei de Munca, Afacerilor Sociale si Egalitatii de Sanse - Pagina 1
Finantarea in Domeniul Ocuparii Fortei de Munca, Afacerilor Sociale si Egalitatii de Sanse - Pagina 2
Finantarea in Domeniul Ocuparii Fortei de Munca, Afacerilor Sociale si Egalitatii de Sanse - Pagina 3
Finantarea in Domeniul Ocuparii Fortei de Munca, Afacerilor Sociale si Egalitatii de Sanse - Pagina 4
Finantarea in Domeniul Ocuparii Fortei de Munca, Afacerilor Sociale si Egalitatii de Sanse - Pagina 5
Finantarea in Domeniul Ocuparii Fortei de Munca, Afacerilor Sociale si Egalitatii de Sanse - Pagina 6
Finantarea in Domeniul Ocuparii Fortei de Munca, Afacerilor Sociale si Egalitatii de Sanse - Pagina 7
Finantarea in Domeniul Ocuparii Fortei de Munca, Afacerilor Sociale si Egalitatii de Sanse - Pagina 8
Finantarea in Domeniul Ocuparii Fortei de Munca, Afacerilor Sociale si Egalitatii de Sanse - Pagina 9
Finantarea in Domeniul Ocuparii Fortei de Munca, Afacerilor Sociale si Egalitatii de Sanse - Pagina 10
Finantarea in Domeniul Ocuparii Fortei de Munca, Afacerilor Sociale si Egalitatii de Sanse - Pagina 11
Finantarea in Domeniul Ocuparii Fortei de Munca, Afacerilor Sociale si Egalitatii de Sanse - Pagina 12
Finantarea in Domeniul Ocuparii Fortei de Munca, Afacerilor Sociale si Egalitatii de Sanse - Pagina 13
Finantarea in Domeniul Ocuparii Fortei de Munca, Afacerilor Sociale si Egalitatii de Sanse - Pagina 14
Finantarea in Domeniul Ocuparii Fortei de Munca, Afacerilor Sociale si Egalitatii de Sanse - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Finantarea in Domeniul Ocuparii Fortei de Munca, Afacerilor Sociale si Egalitatii de Sanse.doc
  • Prima Pagina.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul de Asigurari Sociale in Germania

Introducere – sistemul public de pensii german Sistemul de pensii german este apreciat ca fiind unul dintre cele mai performante sisteme de...

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Asigurari Internationale

1) Subiectele asigurarii: asigurarea implica o serie de factori: persoane fizice si juridice intre care se nasc raporturi sau sau relatii juridice...

Asigurari de Locuinte

Asiguratorul asigura cladirile si alte constructii detinute de Asigurat persoana fizica, in calitate de proprietar, chirias, administrator, custode...

Asigurări și Reasigurări

1. OBIECTIVELE CURSULUI Cursul oferă bazele teoretice referitoare la cunoaşterea necesităţii apariţiei activităţii de asigurare, la sensul unor...

Analiza unui Produs la Firma Omniasig

CAPITOLUL I SCURT ISTORIC AL FIRMEI In 1995 cand si-a inceput activitatea, Omniasig avea o singura sucursala si 12 angajati. Astazi, Omniasig a...

Suport de Curs la Asigurari

Capitolul 1: Notiuni teoretice privind asigurarile 1.1.Conceptul de asigurare Productia bunurilor materiale a constituit dintotdeauna baza...

Te-ar putea interesa și

Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană

Consideraţii introductive Extinderea Uniunii Europene reprezintă cea mai mare provocare a Europei la începutul secolului al XXI-lea, fiind şansa...

Fondul Social European

FONDUL SOCIAL EUROPEAN INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să facă o analiză a domeniului amplu al Instrumentelor Structurale, punând un...

Situația absorbției fondurilor europene în România

INTRODUCERE Prezenta lucrare tratează subiectul fondurilor europene accesate de către autorităţile române în contextul pre-aderării şi, ulterior,...

Politica Ocupării

Capitolul 1 Politicile şi ocuparea forţei de muncă 1.1 Concepte teoretice privind piaţa muncii şi politicile de ocupare 1.1.1 Forţa de muncă...

Evolutia Fortei de Munca in Romania

Scurt istoric al tranzitiei economiei romanesti Tranzitia României de la economia planificata la economia de piata a durat o perioada destul de...

Rolul Planului National de Dezvoltare in Implementarea Politicii Regionale in Romania in Perspectiva Integrarii in UE

Rolul Planului National de Dezvoltare in implementarea politicii regionale in Romania in perspectiva integrarii in UE 1. Conceptul de dezvoltare...

Discriminarea ca Factor de Excludere Socială

“Egalitatea de gen trebuie să constituie un obiectiv central al oricărei democraţii care doreşte să ia măsuri ca opiniile femeilor şi bărbaţilor să...

Impactul integrării asupra bugetului public

Cap 1 Costuri şi beneficii ale integrăriii României în Uniunea Europeană România a aderat la UE la 1 ianuarie 2007. A deveni un membru cu drepturi...

Ai nevoie de altceva?