Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 11 fișiere: doc, rtf
Pagini : 120 în total
Cuvinte : 47422
Mărime: 207.37KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: PAUL TANASESCU
UNIVERSITATEA “VALAHIA” TÂRGOVISTE FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA FINANTE – BANCI

Cuprins

Capitolul 1 – Asigurarile sociale – aparitie si evolutie 4

1.1. Conceptul de asigurari sociale 4

1.2. Sistemul asigurarilor sociale – element necesar în dezvoltarea

economico- sociala 6

1.3. Asigurarile sociale în România 13

1.3.1. Consideratii generale privind asigurarile sociale în România 13

1.3.2. Asigurarile sociale pâna în anul 1949 13

1.3.3. Evolutia asigurarilor sociale în perioada 1949- 1989 16

1.3.4. Asigurarile sociale dupa 1989, în etapa tranzitiei spre

economia de piata 19

Capitolul 2 – Fondurile asigurarilor sociale de stat 21

2.1. Aprecieri generale 21

2.2. Sistemul public national de asigurari sociale – principii si rol 23

2.3. Surse de constituire a fondurilor asigurarilor sociale de stat 26

2.3.1. Contributiile pentru asigurarile sociale de stat 31

2.3.2. Contributiile unitatilor la asigurarile sociale de stat 36

2.3.3. Contributia partiala si diferentiata a salariatilor si pensionarilor

pentru trimiterile la tratament balnear sau odihna 37

2.3.4. Contributiile pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului

de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin 38

2.3.5. Alte surse de constituire a fondurilor asigurarilor sociale de stat 38

Capitolul 3 – Formele de protectie a cetatenilor prin asigurarile sociale de stat 39

3.1. Pensiile 39

3.1.1. Aspecte generale 39

3.1.2. Principiile dreptului la pensie 41

3.1.3. Pensii acordate prin asigurarile sociale de stat 43

3.1.3.1. Pensia pentru limita de vârsta 43

3.1.3.2. Pensia anticipata 47

3.1.3.3. Pensia anticipata partiala 49

3.1.3.4. Pensia de invaliditate 50

3.1.3.5. Pensia de urmas 54

3.2. Trimiterile la tratament balneoclimateric si odihna 56

3.3. Indemnizatiile si ajutoarele de asigurari sociale 57

3.4. Vechimea în munca 71

Capitolul 4 – Bugetul asigurarilor sociale de stat 76

4.1. Continutul economic al bugetului asigurarilor sociale de stat 76

4.2. Elaborarea bugetului asigurarilor sociale de stat 78

4.3. Adoptarea bugetului asigurarilor sociale de stat 80

4.4. Executarea bugetului asigurarilor sociale de stat 81

4.5. Încheierea bugetului asigurarilor sociale de stat 92

Capitolul 5 – Analiza critica a sistemului de asigurari sociale de stat 95

5.1. Aprecieri generale 95

5.2. Aspecte critice privind diversitatea si complexitatea sistemului

de asigurari sociale de stat în România 95

5.3. Particularitatile contributiei asigurarilor sociale în România 96

5.4. Translatia cotizatiilor sociale 97

5.5. Deficiente ale sistemului de pensii 99

5.6. Noi reglementari ale asigurarilor sociale de stat în România 101

Concluzii si propuneri privind asigurarile sociale de stat în România 108

Anexe 113

Bibliografie 120

Extras din document

CAPITOLUL 1

ASIGURARILE SOCIALE - APARITIE SI EVOLUTIE

1.1. Conceptul de asigurari sociale

O trasatura caracteristica si straveche a omului este aceea de a economisi o parte din resursele sale materiale în scopul de a depasi anumite evenimente calificate drept riscuri sociale, cum ar fi: boala, maternitatea, invaliditatea, accidentele de munca, boala profesionala, somajul, atingerea unei anumite limite de vârsta, etc.

Masurile de prevedere ce se realizeaza în mod independent, prin mijloace proprii, asigurarea materiala reprezinta un fapt personal, fara semnificatie juridica.

Daca masurile de prevedere se realizeaza prin intermediul unor structuri organizatorice constituite în cadrul colectivitatii atunci se poate vorbi de asigurari sociale, acestea prezentându-se ca o institutie juridica ori de câte ori implica existenta unor relatii sociale reglementate prin norme de drept.

Termenul de asigurari sociale este explicat în “Dictionarul explicativ al limbii romane” drept forma de ocrotire a oamenilor muncii, constând în acordarea de ajutoare materiale si asistenta medicala în cazuri de boala, în trimiterea la odihna sau la cura.

În “Dictionarul complet al economiei de piata” prin asigurare sociala (în limba engleza- “social insurance”, si în franceza “assurance sociale”) se întelege acea parte a relatiilor social economice si banesti cu ajutorul carora - în procesul repartitiei PIB - se formeaza, se repartizeaza si se utilizeaza fondurile banesti necesare ocrotirii obligatorii a salariatilor si pensionarilor din regiile autonome, societatilor comerciale din reteaua cooperativelor de consum, a membrilor cooperativelor mestesugaresti si asociatiilor agricole, a avocatilor, a taranilor, a mestesugarilor cu ateliere proprii, a întreprinzatorilor particulari, a slujitorilor cultelor, a personalului casnic care lucreaza la persoane fizice, a persoanelor care deservesc blocurile de locatari, aflate în incapacitate temporara sau permanenta de munca, în caz de batrânete si în alte cazuri prevazute de lege. De asemenea, asigurarile sociale ocrotesc si membrii familiilor persoanelor de mai sus.

În literatura juridica de specialitate au fost exprimate mai multe puncte de vedere în legatura cu definirea asigurarilor sociale.

Astfel, de catre un autor sunt definite “ca o veriga importanta a sistemului financiar si de credit” ele cuprinzând “acele relatii economice, exprimate în forma baneasca prin mijlocirea carora se repartizeaza si se utilizeaza fondurile banesti necesare ocrotirii personalului muncitor, cooperativelor si membrilor lor de familie în caz de pierdere temporara sau definitiva a capacitatii de munca, la batrânete si în multe alte cazuri”.

Un alt autor are o parere contrarie precizând ca “în expresie baneasca” se prezinta cel mult fondurile si prestatiile de asigurari sociale, dar nu totalitatea relatiilor sociale.

Un alt punct de vedere acrediteaza ideea ca prin raporturile de asigurari sociale se au în vedere relatiile juridice care se nasc, se modifica si se sting în legatura cu acoperirea unor riscuri sociale ca atare determinate de lege.

Ca institutie juridica asigurarile sociale constituie un ansamblu de norme obligatorii privind asigurarea materiala de batrânete, boala sau accident a persoanelor care sunt subiecte intr-un raport juridic de munca sau altor categorii de persoane prevazute de lege, precum si a urmasilor acestora. Din continutul acestei institutii fac parte si dispozitiile legale privind structura, functionarea si atributiile organelor înfiintate în scopul înfaptuirii dreptului la asigurare materiala, precum si cele referitoare la constituirea si utilizarea fondurilor banesti necesare.

În notiunea de asigurare sociala se cuprind si normele juridice privind recuperarea sociala si profesionala a persoanelor care, fiind încadrate în munca, nu mai pot lucra în meseria sau profesia lor, ca urmare a unor accidente, boli profesionale sau altor boli care produc invaliditate.

De asemenea, asigurarile sociale cuprind si reglementarile privind masurile pe care unitatile sunt obligate sa le ia pentru calificarea si încadrarea în munca a persoanelor handicapate precum si pe cele care se refera la plata ajutorului de somaj, alte forme de protectie sociala, precum si de sprijin în vederea reintegrarii lor profesionale prin calificare, recalificare si perfectionare.

În România, asigurarile sociale se realizeaza prin intermediul mai multor sisteme, dar forma tipica o constituie asigurarile sociale de stat, pentru ca acestea cuprind cea mai mare parte a persoanelor asigurate din România si ofera gama cea mai întinsa de prestatii de asigurari sociale. Pâna în 1992, 70% din beneficiarii de asigurari sociale erau cuprinsi în acest sistem.

Preview document

Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 1
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 2
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 3
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 4
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 5
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 6
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 7
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 8
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 9
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 10
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 11
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 12
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 13
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 14
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 15
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 16
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 17
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 18
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 19
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 20
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 21
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 22
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 23
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 24
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 25
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 26
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 27
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 28
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 29
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 30
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 31
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 32
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 33
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 34
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 35
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 36
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 37
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 38
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 39
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 40
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 41
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 42
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 43
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 44
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 45
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 46
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 47
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 48
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 49
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 50
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 51
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 52
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 53
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 54
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 55
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 56
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 57
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 58
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 59
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 60
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 61
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 62
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 63
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 64
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 65
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 66
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 67
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 68
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 69
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 70
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 71
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 72
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 73
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 74
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 75
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 76
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 77
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 78
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 79
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 80
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 81
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 82
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 83
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 84
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 85
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 86
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 87
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 88
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 89
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 90
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 91
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 92
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 93
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 94
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 95
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 96
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 97
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 98
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 99
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 100
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 101
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 102
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 103
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 104
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 105
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 106
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 107
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 108
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 109
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 110
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 111
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 112
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 113
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 114
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 115
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 116
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 117
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 118
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 119
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 120
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 121
Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat - Pagina 122

Conținut arhivă zip

 • Formele de Protectie a Cetatenilor prin Asigurarile Sociale de Stat
  • anexe.doc
  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • Capitolul 1.doc
  • Capitolul 2.doc
  • Capitolul 3.doc
  • Capitolul 4.doc
  • Capitolul 5.doc
  • Concluzie.doc
  • Concluzii.rtf
  • Cuprins.doc
  • prima pag.doc

Alții au mai descărcat și

Piața românească de asigurări - prezent și perspective

1. Asigurarile în România - prezent 1.1. Prezentare generala Piata asigurarilor din România este foarte concentrata, 60% din piata totala a...

Piața asigurărilor auto - CASCO - Asirom

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE PRIVIND ASIGURARILE 1.1. Asigurarea ca mijloc de protectie Înca din cele mai vechi timpuri oamenii au fost...

Asigurări sociale și calculul pensiilor de stat în România

1. DEFINIREA ASIGURĂRILOR SOCIALE, PRINCIPIILE, ROLUL ŞI EVOLUŢIA ACESTORA ÎN ROMÂNIA 1.1. DEFINIREA ASIGURĂRILOR SOCIALE Împotriva unor...

Particularități ale asigurărilor de viață

Capitolul I: Abordari conceptuale privind asigurarile de viata I.1. Notiunea de asigurare de viata Asigurarea de viata este o forma de protectie...

Asigurarea de Răspundere Civilă

CAPITOLUL I: ASIGURARILE - CARACTERISTICI GENERALE - 1.1. Necesitatea practicarii asigurarilor. Existenta si dezvoltarea societatii omenesti,...

Profitul în asigurări

CAPITOLUL I CICLUL PROFITULUI-CONCEPT SI MANIFESTARE Profitul se formeaza si se calculeaza ca atare numai la nivelul societatii de asigurari,...

Asigurările de Accidente

1. Concept privind asigurările de accidente Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale face parte din sistemul de asigurări...

Piața Asigurărilor în România - Prezent și Perspective

Cap I Piaţa asigurărilor – abordări teoretice ale asigurării 1.1 Conceptul de asigurare Conform profesorilor Iulian Vacarel si Florin Bercea,...

Te-ar putea interesa și

Impactul cheltuielilor publice pentru asigurările sociale - pensii asupra activității economico-sociale

Impactul cheltuielilor publice pentru asigurarile sociale( pensii) asupra activitatii economico-sociale Capitolul 1. Cheltuielile publice pentru...

Atestat în contabilitatea datoriilor și creanțelor sociale

Prezenta lucrare expune prevederile si informatiile privind decontarile cu personalul , asigurarile si protectia sociala . Am ales aceasta lucrare...

Forme de protecție a cetățenilor prin asigurările sociale de stat

I. Pensiile Pensiile constituie forma principală de protectie a cetăţenilor prin asigurările sociale. Pensiile sunt drepturi băneşti lunare ce se...

Sistemul Cheltuielior Publice

CHELTUIELILE PUBLICE 1.Generalităţi Pentru a-şi îndeplini funcţiile, statul asigură acoperirea necesităţilor publice de bunuri şi servicii...

Impactul cheltuielilor publice privind asigurările sociale(pensii) asupra activității economice sociale

1. Cheltuieli publice, tipuri de cheltuieli publice şi impactul lor Sistemul cheltuielilor publice cuprinde totalitatea cheltuielilor care se...

Cheltuieli pentru Acțiuni Socio-culturale

CAPITOLUL 1 CHELTUIELI PENTRU ACŢIUNI SOCIO-CULTURALE 1.1 Caracterizarea generală a cheltuielilor pentru acţiuni socio-culturale Nevoile sociale...

Securitate Socială

Capitolul 1 Principiile si rolul sistemului public national de asigurari sociale Într-un stat democratic, protectia sociala reprezinta un element...

Teste grilă asigurări sociale

1. Politica socială a statului reprezintă: a) un ansamblu de scopuri şi instrumente de analiză prin care puterea publică realizează afectarea...

Ai nevoie de altceva?