Impactul Cheltuielilor Publice pentru Asigurari Sociale asupra Activitatii Economico-Sociale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5109
Mărime: 39.10KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adina Martin

Cuprins

Cap. 1 Cheltuieli publice pentru asigurări sociale 3

1.1 Caracterizare generală a cheltuielilor publice pentru asigurări sociale 3

1.2 Necesitatea şi conţinutul economic al asigurărilor sociale 4

1.3 Surse de finanţare a cheltuielilor publice în asigurări sociale 6

1.4 Clasificarea cheltuielilor pentru asigurări sociale 7

Cap. 2 Categorii de pensii şi efectele practicării lor 7

2.1 Pensia pentru munca depusă şi limită de vârstă 7

2.2 Pensia anticipată-parţial 9

2.3 Pensia pentru pierderea capacităţii de muncă (invaliditate) 10

2.4 Pensia de urmaş 13

Cap. 3 Legea pensiilor unice şi efecte 14

Cap. 4 Concluzii 15

Bibliografie 16

Extras din document

Cap. 1 Cheltuieli publice pentru asigurări sociale

1.1Caracterizare generală a cheltuielilor publice pentru asigurări sociale

Alocarea şi utilizarea efectivă a resurselor financiare publice au reprezentat,de-a lungul timpului ,două dintre cele mai importante preocupări ale autorităţilor publice.Acestea stabilesc cuantumul şi destinaţiile cheltuielilor,în limita volumului de resurse mobilizate.În acest scop se derulează un proces complex de stabilire a măsurilor de organizare a sistemului cheltuielilor publice pe baza principiilor administraţiei publice,a constrangerilor economice şi a cadrului politic şi constituţional din ţara respectivă.Ţinând cont de aceste variabile,abordarea cheltuielilor a evoluat,potrivit modificărilor e care le-a înregistrat mediul economic,social şi politic.Războaiele,mişcările politice majore,schimbarea ideologiilor,problemele creşterii economice şi ale stabilităţii au avut întotdeauna un impact deosebit asupra cheltuielilor publice Cheltuielile publice efectuate reprezintă o decizie de politică financiară a guvernului.Acesta decide asupra cantităţii şi calităţii bunurilor şi serviciilor publice care urmează a fi furnizate societăţii,după care determină costul producerii şi distribuirii lor.

- DEFINIREA Cheltuielilor publice: reprezintă costul utilităţilor publice.Ele exprimă relaţii economico sociale în formă bănească,care se manifestă între stat,pe de o parte,şi persoane fizice şi juridice pe de altă parte,cu ocazia repartizării şi utilizării resurselor financiare ale statului,în scopul îndeplinirii funcţiilor acestuia.Cheltuielile publice se materializează în plăti efectuate de stat din resurse mobilizate pe diferite căi,pentru achiziţii de bunuri sau prestări de servicii necesare pentru îndeplinirea diferitelor obiective ale politicii statului:servicii publice generale,acţiuni social culturale ,întreţinerea armatei şi a întregii activităţi desfăşurate în domeniul militar,acţiuni economice,etc.

- DEFINIREA Asigurărilor sociale de stat: ca instituţie juridică ,asigurările sociale constituie un ansamblu de norme obligatorii privind asigurarea materiala de batrâneţe ,boalaă sau accident a persoanelor care sunt subiecte intr-un raport juridic de muncă sau altor categorii de persoane prevăzute de lege precum şi a urmaşilor acestora.Din conţinutul acestor instituţii fac parte şi dipoziţiile legale privind structura ,funţionare şi atribuţiile organelo infiinţate in scopul infăptuirii dreptului la asigurare materială ,precum şi cele referitoare la constituire şi utilizarea fondurilor băneşti necesare.

Deasemenea in noţiunea de asigurări sociale se cuprind şi normele juridice privind recuperarea socială şi profesională a persoanelor care ,fiind încadrate in muncă nu mai pot lucra in meseria sau profesia lor ,ca urmare a unor accidente ,boli profesionale sau a altor boli care produc invaliditate.

În sfârşit asigurările sociale cuprind şi reglementările pe care unităţile sunt obligate să le ia pentru calificare şi încadrarea in muncă a persoanelor handicapate ,precum şi pe cele ce se referă la plata ajutorului de şomaj ,calificare,recalificarea şi angajarea în muncă a şomerilor. Ceea ce distinge asigurările sociale de alte forme de asigurarea materială sau de asistenţa socială şi le individualizează ca o instituţie propie este faptul că sunt determinate şi condiţionate de raportueile juridice de mincă.Aceasta legatură se relevă atât din urmarirea procesului istoric de constituire a asigurărilor sociale ,câat şi din examinarea actualelor reglementări ,potrivit cărora raporturile juridice de asigurări sociale sunt conexe raporturilor juridice de muncă.

În dreptul nostru actual ,asigurările sociale se caracterizează prin generalitatea şi prin eficienţa lor.Forma tipică a asigurărilor sociale o constituie asigurările sociale de stat de care beneficeaza persoanele încadrate în baza unui contract de muncă in unităţile de stat (regii autonome ,societăţti comerciale ,instituţii bugetare ) şi membrii lor de familie.Celalalte sectoare de activitate propii de asigurări sociale ,elaborează reglementări ţinând seama de principiile legislaţiei referitoare la raporturile juridice bazate pe incheierea contractului de muncă în unitaţile de stat.

Aşadar ,asigurările sociale de stat formează ,o instituţie care aparţine in principal dreptului muncii.

Preview document

Impactul Cheltuielilor Publice pentru Asigurari Sociale asupra Activitatii Economico-Sociale - Pagina 1
Impactul Cheltuielilor Publice pentru Asigurari Sociale asupra Activitatii Economico-Sociale - Pagina 2
Impactul Cheltuielilor Publice pentru Asigurari Sociale asupra Activitatii Economico-Sociale - Pagina 3
Impactul Cheltuielilor Publice pentru Asigurari Sociale asupra Activitatii Economico-Sociale - Pagina 4
Impactul Cheltuielilor Publice pentru Asigurari Sociale asupra Activitatii Economico-Sociale - Pagina 5
Impactul Cheltuielilor Publice pentru Asigurari Sociale asupra Activitatii Economico-Sociale - Pagina 6
Impactul Cheltuielilor Publice pentru Asigurari Sociale asupra Activitatii Economico-Sociale - Pagina 7
Impactul Cheltuielilor Publice pentru Asigurari Sociale asupra Activitatii Economico-Sociale - Pagina 8
Impactul Cheltuielilor Publice pentru Asigurari Sociale asupra Activitatii Economico-Sociale - Pagina 9
Impactul Cheltuielilor Publice pentru Asigurari Sociale asupra Activitatii Economico-Sociale - Pagina 10
Impactul Cheltuielilor Publice pentru Asigurari Sociale asupra Activitatii Economico-Sociale - Pagina 11
Impactul Cheltuielilor Publice pentru Asigurari Sociale asupra Activitatii Economico-Sociale - Pagina 12
Impactul Cheltuielilor Publice pentru Asigurari Sociale asupra Activitatii Economico-Sociale - Pagina 13
Impactul Cheltuielilor Publice pentru Asigurari Sociale asupra Activitatii Economico-Sociale - Pagina 14
Impactul Cheltuielilor Publice pentru Asigurari Sociale asupra Activitatii Economico-Sociale - Pagina 15
Impactul Cheltuielilor Publice pentru Asigurari Sociale asupra Activitatii Economico-Sociale - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Impactul Cheltuielilor Publice pentru Asigurari Sociale asupra Activitatii Economico-Sociale.doc

Te-ar putea interesa și

Impactul Cheltuielilor Publice pentru Asigurarile Sociale-Pensii asupra Activitatii Economico-Sociale

Impactul cheltuielilor publice pentru asigurarile sociale( pensii) asupra activitatii economico-sociale Capitolul 1. Cheltuielile publice pentru...

Elaborarea, Aprobarea și Executarea Bugetelor Program în Sistemul Sanitar

INTRODUCERE În vorbirea curentă, ca şi în literatura de specialitate, se folosesc mai multe expresii făcând parte din familia cuvântului finanţe,...

Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților economico-sociale

1. Rolul impozitelor în concepţiile economice Finanţele în general şi cele publice în special, şi-au conturat ca problematică de cercetare...

Impactul cheltuielilor publice pentru asigurările sociale

Cap.1. Caracterizarea generală a cheltuielilor publice pentru asigurările sociale 1.1. Conţinutul asigurărilor sociale Asigurările sociale au...

Impactul cheltuielilor publice pentru asigurări sociale asupra activității economico-sociale

Capitolul 1 Cheltuieli publice pentru asigurări sociale: considerații generale 1.1. Definirea și caracterizarea cheltuielilor publice pentru...

Impactul cheltuielilor publice pentru asigurări sociale (pensii) asupra activității economico-sociale

CAP.I Cheltuieli publice pentru asigurări sociale 1.Necesitatea cheltuielilor publice și formele pe care acestea le ȋmbracă Cheltuielile publice...

Impactul Cheltuielilor Publice Privind Asigurarile Sociale(Pensii) asupra Activitatii Economice Sociale

1. Cheltuieli publice, tipuri de cheltuieli publice şi impactul lor Sistemul cheltuielilor publice cuprinde totalitatea cheltuielilor care se...

Impactul Cheltuielilor Publice pentru Asigurarile Sociale asupra Activitatii Economico-Sociale

1. Cheltuielile publice pentru asigurările sociale – caracterizare generală 1.1. Necesitatea şi conţinutul economic al asigurărilor sociale...

Ai nevoie de altceva?