Implicatii ale contractarii asigurarilor de bunuri facultative pentru persoanele fizice si juridice

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Implicatii ale contractarii asigurarilor de bunuri facultative pentru persoanele fizice si juridice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 19 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

Generalități 3
Capitolul I. Asigurări facultative 4
Capiolul II. Asigurarea de bunuri 6
3.1. Asigurarea clădirilor 6
3.2. Asigurarea de construcții-montaj 8
3.5. Asigurări CASCO 8
3.4. Asigurarea mărfurilor pe timpul transportului (cargo) 10
3.5. Asigurarea aeronavelor 12
3.6. Asigurarea navelor 13
3.7. Asigurarea banii și/sau a altor valori 15
3.8. Asigurarea animalelor 16
Concluzii 18
Bibliografie 19
Webgrafia 19

Extras din document

Generalități

Trăim într-o lume volatilă și incertă, totul în jurul nostru se schimbă rapid, iar noi nu mai suntem capabili să anticipăm schimbarea. Însă putem să ne asigurăm ziua de mâine. CUM? Simplu. Apelăm la o asigurare. Însă aici apare o întrebare puțin mai interesantă. De care? Dat fiind un domeniul vast,care acoperă toate sferele activității umane, asigurările sunt clasificate după diferite tipuri și categorii. Astfel, din punct de vedere juridic asigurările sunt de două tipuri:

- asigurări obigatorii (prin efectul legii);

- asigurări facultative (contractuale).

Pe parcursul studiului, mă voi orienta asupra asigurărilor de bunuri facultative și asupra implicațiilor lor asupra persoanelor fizice și juridice.

Asigurările obligatorii rezultă din interesul economic și social al întregii comunități pentru protecția reciprocă și sunt impuse de legislația în vigoare. Acestea apar prin intervenția statului pentru ca o persoană să își asigure bunurile. Pe când asigurările facultative apar din intenția individului și nu sunt impuse de lege. Acestea iau naștere pe baza contractului de asigurare încheiat între asigurător și asigurat.

Între cele două tipuri diferă: nivelul primelor, suma asigurată, riscurile acoperite,durata asigurării, obiectul și sfera asigurării etc.

Dat fiind faptul că asigurarea obligatorie ofera o protectie minima, se recomandă ferm încheierea de asigurari facultative. Astfel încât, bunurile deținute de om precum: locuința, obiecte de mobilier, mijloace fixe, bijuterii, obiecte de valoare care pot fi distruse în cazul producerii unui risc, trebuie să fie asigurate pentru a nu întrerupe activitatea acestei persoane, fie ea fizică sau juridică.

Drept urmare, asigurările obligatorii și cele facultative facilitează activitatea persoanelor fizice și juridice și contribuie la prevenirea unor riscuri.

Capitolul I. Asigurări facultative

Asigurarea facultativă este o forma de protecție bazată pe un contract, prin care o persoana fizica sau juridica care se va numi asigurat, cedează benevol anumite riscuri unei persoane juridice - asigurator, plătind asiguratorului o suma de bani numită prima de asigurare.

Asiguratorul se obligă prin acest contract să plăteasca asiguratului despagubiri în cazul în care evenimentele prevăzute în contract au loc.Varietatea de asigurare se distinge prin raporturile dintre asigurat si asigurator, precum si drepturile si obligatiile fiecărei parți ce se stabilesc prin contractul de asigurare.

Deci, în asigurarea facultativă (contractuală), raporturile dintre asigurat și asigurător, drepturile și obligațiile fiecărei părți se stabilesc prin contract de asigurare. Condițiile asigurărilor facultative (contractuale) sunt stabilite de asigurător, în conformitate cu legislația și cu actele normative ale Autorității de Supraveghere Financiară. Avizarea și constatarea producerii riscurilor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea și plata despăgubirilor și a îndemnizațiilor de asigurare se efectuează în condițiile legii, în baza condițiilor de asigurare și contractului de asigurare. Aceasta fiind valabilă numai pentru o anumită perioada de timp, riguros stabilită în contractul de asigurare. În situația în care apar unele pagube înainte de plata primei de asigurare sau după trecerea teremenului prevăzut pentru achitarea ei, asigurătorul nu acordă despăgubirea respectivă.

În cazul asigurărilor facultative, primele, tarifele și beneficiile de asigurare sunt calculate de asigurător. Mărimea concretă a tarifului de asigurare se stabilește în contractul de asigurare prin acordul comun al părților.

Pentru asigurările facultative, asiguratorul trebuie să elaboreze:

a) propriile condiții de asigurare, cu respectarea prevederilor legale referitoare la contractul de asigurare;

b) propriile clauze de asigurare, care pot modifica condițiile de asigurare, în funcție de opțiunea proprie sau de cea a asiguratului;

c) propriile criterii de stabilire a primelor de asigurare;

d) propriile reglementări și instrucțiuni de constatare și lichidare a daunelor, în strictă concordanță cu prevederile cuprinse în condițiile și în clauzele de asigurare;

e) reglementări interne privind constituirea și menținerea rezervelor tehnice, în funcție de propriul sistem de evidență operativă, cu respectarea actelor normative emise de autoritatea de supraveghere.

În vederea protejării intereselor asiguraților, beneficiarilor asigurării și terțelor persoane păgubite, prin contribuția asigurătorilor se constituie Fondul național de garanție, destinat plăților de indemnizații rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorie, încheiate în condițiile prezentei legi, în cazul constatării insolvabilității asigurătorului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Implicatii ale contractarii asigurarilor de bunuri facultative pentru persoanele fizice si juridice.docx

Bibliografie

Constantinescu D.A. - Tratat de asigurări, București, Ed. Economică, 2004
Drăghici M. - Asiguratorul- garant al plății, Ed. C.H. Beck, București, 2009
Lungu C.N. - Asigurări de bunuri, Ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2009
Văcărel I., Bercea F.- Asigurări și reasigurări, Ed.Expert, București, 2007
Webgrafia
1. http://www.1asig.ro/Ghid-Asig-13,125.htm
2. http://lex.justice.md/document_rom.php?id=8A72DED2:D810E610
3. https://www.gothaer.ro/pentru-afacerea-ta/cladiri-si-bunuri/asigurari-cladiri-si-continut/
4. https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/omniasig-vienna-insurance-group-a-acordat-despagubiri-de-413-mil-lei-in-s1-in-crestere-cu-34-cea-mai-mare-peste-50-mil-lei-pentru-incendiul-de-la-fabrica-de-condimente-solina-18419615
5. https://www.transilvaniabrokersibiu.ro/asigurare-cargo
6. https://www.transilvaniabrokersibiu.ro/informatii-generale-casco
7. http://www.asigurareamasinilor.ro/casco_130.html
8. https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/uniqa-asigurari-a-investit-cateva-sute-de-mii-de-euro-intr-un-serviciu-digital-de-solutionare-a-daunelor-casco-18248375
9. https://asfromania.ro/edu/wp-content/uploads/2018/06/Ora-7-Clasificarea-si-elementele-asigurarilor.pdf
10. https://cityinsurance.ro/persoane-juridice/pj-asigurari-de-proprietati-si-bunuri/pj-asigurarea-banilor-si-a-altor-valori-in-depozit-si-pe-timpul-transportului/
11. https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/omniasig-a-dezvoltat-un-chatbot-interactiv-pentru-avizarea-si-constatarea-daunelor-18503768