Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană

Proiect
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 36574
Mărime: 340.04KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

Oricine are nevoie de protecţie, indiferent dacă ne gândim la persoane fizice sau persoane juridice. În timpul unei vieţi întregi se acumulează o serie de bunuri, de valori, agonisite cu multă trudă, care pot dispărea într-o clipă în urma unui incendiu, a unui cutremur, a unui furt sau a unui alt motiv. Pierderea financiară rezultată nu poate fi compensată pe altă cale decât prin asigurare. În acelaşi timp, integritatea fizică, sănătatea, capacitatea de muncă pot fi si ele afectate, ducând la imposibilitatea desfăşurării unei activităţi şi, deci, la lipsa unui venit. Împrumu¬turile pentru cumpărarea unei locuinţe, asigurarea unui venit suplimentar pentru perioada de pensionare se pot realiza tot prin asigurare. Cât despre asigurarea de viaţă, ea provine, de asemenea, dintr-o nevoie absolută a fiecăruia, oferind protecţia financiară a familiei, a dependenţilor sau a celor apropiaţi în cazul decesului persoanei asigurate, în paralel cu alte avantaje pe care asigurătorii le pot oferi - economisire, pensie, investiţii si altele.

Ca persoane juridice, nevoile de asigurare sunt asemănătoare cu cele ale persoanelor fizice, dar presupun o dimensiune, în mod firesc, mai mare. Alături de asigurările de bunuri, pierdere a profitului, credite, ele se manifestă şi ca urmare a răspunderii pe care persoana juridică o are faţă de angajaţii săi (pensie, sănătate, accidente).

Conştientizarea şi manifestarea nevoii de protecţie a oricărui om, ca şi decizia de a cumpăra o asigurare, ca demers individual şi facultativ, sunt în mare măsură determinate de factori obiectivi - economici, financiari disponibilitatea de-a folosi o parte din venituri pentru aceasta), sociali, familiali, educaţionali - şi factori subiectivi - experienţele anterioare, cunoaşterea avantajelor protecţiei oferite de asigurare.

Varietatea şi diversitatea produselor de asigurare depind de maturitatea sectorului a pieţei, a clienţilor. Există pieţe pe care societăţile de asigurări oferă 80 de produse şi chiar mai multe pentru asigurări de viaţă; oferind clienţilor, alături de protecţie, beneficii într-o mare diversitate. Ele ţin seama de posibila nevoie şi de dorinţa clienţilor, dar şi de abilitatea asigurătorilor de a anticipa sau de a identifica unele nevoi specifice.

În acelaşi timp, toate aceste avantaje nu depind numai de asigurătorii priviţi individual ci şi de existenţa unei pieţe sănătoase a asigurărilor, de reglementări stricte care să nu permită funcţionarea unor societăţi neprofesionale, ale căror eşecuri afectează încrederea clienţilor si, în întregime, performanţele întregii pieţe.

Producerea unor fenomene (evenimente) poate să provoace pierderi materiale, să stânjenească activitatea economică, să pună în pericol viaţa şi integritatea corporală a oamenilor. Deci, omul este expus unor pericole multiple şi variate cauzate de forţele naturii, de folosirea tehnicii sau de anumiţi factori sociali sau social-economici. Asigurarea, prin mijloacele sale specifice, respectiv prin crearea unei comunităţi de risc şi prin aplicarea principiului mutualităţii în suportarea pagubelor, contribuie la desfăşurarea neîntreruptă a proceselor de producţie în industrie, agricultură şi în celelalte ramuri ale producţiei. Societăţile de asigurare, preluând asupra lor riscurilor care ameninţă persoanele fizice şi juridice, în schimbul unei prime, oferă acestora o anumită protecţie. Aşadar, aceste societăţi specializate, care îndeplinesc rolul de asigurători, despovărează pe partenerii lor de contact de consecinţele materiale ale riscurilor care îi ameninţă în eventualitatea producerii lor, permit agenţilor economici (întreprinderi particulare, de stat sau mixte) să reia în mod normal procesul de producţie.

Asigurările:

- participă la sporirea produsului intern brut;

- oferă locuri de muncă unui număr mare de persoane, care realizează o productivitate a muncii mai mare decât media pe economie;

- participă la oferta de capital de împrumut pe piaţa financiară cu resurse băneşti pe care le pun la dispoziţia băncilor, agenţilor economici sau autorităţilor publice;

- prin indemnizaţia pe care o acordă asiguraţilor sau despăgubirea pe care o primeşte persoana păgubită, contribuie la refacerea bunurilor avariate sau distruse de riscurile asigurate şi, în felul acesta, accelerarea reluării procesului de producţie.

Prin plasamente pe piaţa capitalului, societăţile de asigurare contribuie la dezvoltarea creditului şi finanţarea unor proiecte economice, aducând o contribuţie importantă la realizarea reproducţiei lărgite. Resursele băneşti atrase în circuitul economic prin intermediul societăţilor de asigurare sunt reciclate de acestea şi orientate fie spre sporirea capitalului productiv al societăţilor comerciale (direct sau prin mijlocirea banilor), fie prin acoperirea deficitului bugetar la nivelul administraţiei centrale de stat sau locale. În ambele cazuri, fluxurile de resurse financiare, care pornesc de la societăţile de asigurare către diverşi beneficiari, nu sporesc masa monetară în circulaţie (fenomen care în anumite condiţii ar fi generator de inflaţie), ci numai o redistribuie, evitându-se apelul la emisiunea monetară pentru finanţarea deficitului bugetar.

Preview document

Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 1
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 2
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 3
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 4
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 5
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 6
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 7
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 8
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 9
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 10
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 11
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 12
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 13
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 14
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 15
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 16
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 17
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 18
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 19
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 20
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 21
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 22
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 23
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 24
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 25
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 26
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 27
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 28
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 29
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 30
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 31
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 32
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 33
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 34
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 35
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 36
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 37
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 38
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 39
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 40
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 41
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 42
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 43
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 44
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 45
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 46
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 47
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 48
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 49
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 50
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 51
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 52
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 53
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 54
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 55
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 56
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 57
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 58
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 59
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 60
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 61
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 62
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 63
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 64
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 65
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 66
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 67
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 68
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 69
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 70
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 71
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 72
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 73
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 74
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 75
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 76
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 77
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 78
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 79
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 80
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 81
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 82
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 83
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 84
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 85
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 86
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 87
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 88
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 89
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 90
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 91
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 92
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 93
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 94
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 95
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 96
Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Importanta Asigurarilor in Societatea Contemporana.doc

Alții au mai descărcat și

Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească

Introducere “Dacă ar fi după mine, aş scrie cuvântul asigurare pe uşa fiecărei case şi pe fruntea fiecărui om pentru că sunt convins că pentru...

Practici Internationale in Asigurari

Introducere În contextul economiei de piaţă, asigurările constituie o ramură, un sector al serviciilor care contribuie nu numai la protecţia...

Analiza Comparativa a Pietei Asigurarilor din Romania si Olanda

1.Caracteristici ale pietei asigurarilor Amplificarea in timp a activitatilor economico-sociale, diversificarea si aparitia unor noi obiecte ale...

Plan de Afacere - Asigurari

Planul de afaceri pentru înfiintarea unei societati comerciale cu activitate în domeniul brokerajului în asigurari reprezinta documentul ce...

Evolutia Pietei Asigurarilor si Reasigurarilor in Romania in Ultimii 5 Ani

Capitolul I: Istoric al asigurarilor in Romania Desfasurata de aproximativ 120 de ani pe teritoriul tarii noastre activitatea societatilor de...

Locul si Rolul Asigurarilor in Plan Economico-financiar si Social

INTRODUCERE Putem spune, într-un fel, că asigurarea a apărut odată cu apariţia societăţii umane. Avem cunoştinţă de două tipuri de economii care...

Eficienta Asigurarilor de Bunuri - BT Asigurari

1. Prezentarea societăţii şi a Sucursalei judeţene S.C. BT Asigurări S.A. Iaşi 1.1. Organizarea şi activitatea la S.C. BT Asigurări S.A. Membră a...

Piata Asigurarilor in Romania dupa 2000

1.Caracteristici ale pietei asigurarilor Amplificarea in timp a activitatilor economico-sociale, diversificarea si aparitia unor noi obiecte ale...

Ai nevoie de altceva?