Importanta Asigurarilor in Societatea Contemporana

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Importanta Asigurarilor in Societatea Contemporana.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 97 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Asigurari, Alte Domenii

Extras din document

Oricine are nevoie de protecţie, indiferent dacă ne gândim la persoane fizice sau persoane juridice. În timpul unei vieţi întregi se acumulează o serie de bunuri, de valori, agonisite cu multă trudă, care pot dispărea într-o clipă în urma unui incendiu, a unui cutremur, a unui furt sau a unui alt motiv. Pierderea financiară rezultată nu poate fi compensată pe altă cale decât prin asigurare. În acelaşi timp, integritatea fizică, sănătatea, capacitatea de muncă pot fi si ele afectate, ducând la imposibilitatea desfăşurării unei activităţi şi, deci, la lipsa unui venit. Împrumu¬turile pentru cumpărarea unei locuinţe, asigurarea unui venit suplimentar pentru perioada de pensionare se pot realiza tot prin asigurare. Cât despre asigurarea de viaţă, ea provine, de asemenea, dintr-o nevoie absolută a fiecăruia, oferind protecţia financiară a familiei, a dependenţilor sau a celor apropiaţi în cazul decesului persoanei asigurate, în paralel cu alte avantaje pe care asigurătorii le pot oferi - economisire, pensie, investiţii si altele.

Ca persoane juridice, nevoile de asigurare sunt asemănătoare cu cele ale persoanelor fizice, dar presupun o dimensiune, în mod firesc, mai mare. Alături de asigurările de bunuri, pierdere a profitului, credite, ele se manifestă şi ca urmare a răspunderii pe care persoana juridică o are faţă de angajaţii săi (pensie, sănătate, accidente).

Conştientizarea şi manifestarea nevoii de protecţie a oricărui om, ca şi decizia de a cumpăra o asigurare, ca demers individual şi facultativ, sunt în mare măsură determinate de factori obiectivi - economici, financiari disponibilitatea de-a folosi o parte din venituri pentru aceasta), sociali, familiali, educaţionali - şi factori subiectivi - experienţele anterioare, cunoaşterea avantajelor protecţiei oferite de asigurare.

Varietatea şi diversitatea produselor de asigurare depind de maturitatea sectorului a pieţei, a clienţilor. Există pieţe pe care societăţile de asigurări oferă 80 de produse şi chiar mai multe pentru asigurări de viaţă; oferind clienţilor, alături de protecţie, beneficii într-o mare diversitate. Ele ţin seama de posibila nevoie şi de dorinţa clienţilor, dar şi de abilitatea asigurătorilor de a anticipa sau de a identifica unele nevoi specifice.

În acelaşi timp, toate aceste avantaje nu depind numai de asigurătorii priviţi individual ci şi de existenţa unei pieţe sănătoase a asigurărilor, de reglementări stricte care să nu permită funcţionarea unor societăţi neprofesionale, ale căror eşecuri afectează încrederea clienţilor si, în întregime, performanţele întregii pieţe.

Producerea unor fenomene (evenimente) poate să provoace pierderi materiale, să stânjenească activitatea economică, să pună în pericol viaţa şi integritatea corporală a oamenilor. Deci, omul este expus unor pericole multiple şi variate cauzate de forţele naturii, de folosirea tehnicii sau de anumiţi factori sociali sau social-economici. Asigurarea, prin mijloacele sale specifice, respectiv prin crearea unei comunităţi de risc şi prin aplicarea principiului mutualităţii în suportarea pagubelor, contribuie la desfăşurarea neîntreruptă a proceselor de producţie în industrie, agricultură şi în celelalte ramuri ale producţiei. Societăţile de asigurare, preluând asupra lor riscurilor care ameninţă persoanele fizice şi juridice, în schimbul unei prime, oferă acestora o anumită protecţie. Aşadar, aceste societăţi specializate, care îndeplinesc rolul de asigurători, despovărează pe partenerii lor de contact de consecinţele materiale ale riscurilor care îi ameninţă în eventualitatea producerii lor, permit agenţilor economici (întreprinderi particulare, de stat sau mixte) să reia în mod normal procesul de producţie.

Asigurările:

- participă la sporirea produsului intern brut;

- oferă locuri de muncă unui număr mare de persoane, care realizează o productivitate a muncii mai mare decât media pe economie;

- participă la oferta de capital de împrumut pe piaţa financiară cu resurse băneşti pe care le pun la dispoziţia băncilor, agenţilor economici sau autorităţilor publice;

- prin indemnizaţia pe care o acordă asiguraţilor sau despăgubirea pe care o primeşte persoana păgubită, contribuie la refacerea bunurilor avariate sau distruse de riscurile asigurate şi, în felul acesta, accelerarea reluării procesului de producţie.

Prin plasamente pe piaţa capitalului, societăţile de asigurare contribuie la dezvoltarea creditului şi finanţarea unor proiecte economice, aducând o contribuţie importantă la realizarea reproducţiei lărgite. Resursele băneşti atrase în circuitul economic prin intermediul societăţilor de asigurare sunt reciclate de acestea şi orientate fie spre sporirea capitalului productiv al societăţilor comerciale (direct sau prin mijlocirea banilor), fie prin acoperirea deficitului bugetar la nivelul administraţiei centrale de stat sau locale. În ambele cazuri, fluxurile de resurse financiare, care pornesc de la societăţile de asigurare către diverşi beneficiari, nu sporesc masa monetară în circulaţie (fenomen care în anumite condiţii ar fi generator de inflaţie), ci numai o redistribuie, evitându-se apelul la emisiunea monetară pentru finanţarea deficitului bugetar.

Fisiere in arhiva (1):

  • Importanta Asigurarilor in Societatea Contemporana.doc