Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 156 în total
Cuvinte : 57906
Mărime: 344.91KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Extras din document

Introducere

“Dacă ar fi după mine, aş scrie cuvântul asigurare pe uşa fiecărei case şi pe fruntea fiecărui om pentru că sunt convins că pentru sacrificii neconceput de mici, familii întregi pot fi protejate împotriva catastrofelor care le-ar putea distruge pentru totdeauna...Abia atunci aş putea fi mulţumit, căci asigurarea protejează familia în cazul ivirii unei nenorociri şi a unor pagube ireparabile... ” afirma cândva în trecut Winston Churchill…afirmaţie care s-a dovedit a fi din ce în ce mai controversată şi care şi-a dezvoltat activitatea odată cu interesul manifestat de fiecare în legătură cu siguranţa pe care trebuie să o constituie omul atât pentru bunurile pe care le posedă cât şi asupra propriei persoane.

Asigurările reprezintă un element esenţial al mecanismului economiei de piaţă, contribuie la dezvoltarea economică a ţării şi la extinderea relaţiilor economice externe .

Oricine are nevoie de protecţie, indiferent dacă ne gândim la persoane fizice sau persoane juridice. în timpul unei vieţi întregi se acumulează o serie de bunuri, de valori, agonisite cu multă trudă, care pot dispărea într-o clipă în urma unui incendiu, a unui cutremur, a unui furt sau unui alt motiv. Pierderea financiară rezultată nu poate fi compensată pe altă cale decât prin asigurare. în acelaşi timp, integritatea fizică, sănătatea, capacitatea de muncă pot fi şi ele afectate, ducând la imposibilitatea desfăşurării unei activităţi, deci lipsa unui venit. Ca persoane juridice, nevoile de asigurare sunt asemănătoare cu cele ale persoanelor fizice, privind asigurările de bunuri, pierdere a profitului, credite, dar ele se manifestă şi ca urmare a răspunderii pe care persoana juridică o are faţă de angajaţii săi.

In ţările dezvoltate, asigurările reprezintă o parte a educaţiei, a tradiţiei şi chiar a vieţii, în timp ce în România, în prezent, suntem departe de a putea vorbi de o educaţie la nivelul întregii populaţii în acest domeniu.

Conştientizarea şi manifestarea nevoii de protecţie a oricărui om, ca şi decizia de a cumpăra o asigurare, ca demers individual şi facultativ, sunt determinate în mare măsură de factori obiectivi – economici, financiari, sociali, familiali, educaţionali şi factori subiectivi – experienţele anterioare, cunoaşterea avantajelor şi protecţiei oferite de asigurare.

In acelaşi timp, toate aceste avantaje nu depind numai de asigurătorii priviţi individual, ci şi de existenţa unei pieţe sănătoase a asigurărilor, de reglementări stricte care să nu permită funcţionarea unor societăţi neprofesionale, ale căror eşecuri afectează încrederea clienţilor şi performanţele întregii pieţe.

Se observă că în acest secol asigurările, dependente în mod direct de viaţa economică, de producţia de bunuri mobile şi imobile, de comerţul internaţional, de fluxurile de bunuri, valori şi oameni, au înregistrat o tendinţă vizibilă de creştere, fapt ce a influenţat pozitiv şi evoluţia reasigurărilor.

Astfel, asigurările şi reasigurările joacă un rol important în dezvoltarea comerţului internaţional şi a serviciilor financiare şi deţin o poziţie cheie în viaţa industrială şi comercială a lumii.

Integritatea corporală şi viaţa omului, ca şi avutul agonisit cu trudă de el, sunt adesea ameninţate de felurite pericole. Împotriva acestora el luptă cu toate mijloacele, pe care mintea le-a conceput de-a lungul timpului.

Între acestea, un loc aparte îl ocupă asigurările, care dispun de o panoplie bogată în arme defensive. Societăţi de asigurare, asociaţii mutuale, organisme publice, private sau mixte, de garantare şi asigurare, etc. se angajează să protejeze-evident nu în mod gratuit- persoanele fizice şi juridice ameninţate de fenomene ori evenimente aleatorii, generatoare de prejudicii greu - dacă nu imposibil - de suportat de cei care acţionează în mod solitar.

Recunoaştem sau nu, omul rămâne, măcar în parte, sub vremi . Nu poate prevedea totul şi nu întotdeauna evenimentele decurg aşa cum au fost prevăzute, fie că se referă la viaţa indivizilor, persoanelor, fie că privesc cadrul natural sau socio-economic în care evoluează.

Asigurarea constituie un sistem de relaţii economice, care implică aportul unui număr mare de persoane fizice şi juridice în constituirea unui fond bănesc, în condiţiile în care fiind ameninţate de aceleaşi pericole, în existenţa şi activitatea lor, concep şi recunosc oportunitatea prevenirii şi înlăturării pe baze mutuale a prejudiciilor generate de producerea acestor pericole viitoare, probabile, posibile, dar nesigure.

Asigurarea este o practică a creării, în mod preventiv, a condiţiilor şi a resurselor băneşti pentru dezdăunarea celor care au suferit pagube ca şi pentru plata unor sume cuvenite celor în viaţa cărora au intervenit anumite evenimente faţă de care au convenit utilizarea acestei practici.

În ţările dezvoltate, asigurările au devenit o importantă ramură a economiei naţionale, deoarece prin valoarea adăugată creată în societăţile de asigurare, de intermediere şi alte prestări de servicii înrudite, participă la sporirea produsului intern brut; oferă locuri de muncă unui mare număr de persoane; participă la oferta de capital de împrumut pe piaţa financiară, cu resurse băneşti pe care le pune la dispoziţia băncilor, agenţilor economici sau autorităţilor publice iar prin sumele acordate asiguraţilor (ca despăgubiri, indemnizaţii, rente) contribuie la refacerea bunurilor distruse sau avariate de riscurile asigurate.

Unii specialişti pun în evidenţă anumite valenţe specifice asigurărilor: calitatea de ramură prestatoare de serviciu, de intermediar financiar şi de activ financiar .

Asigurarea ca ramură prestatoare de servicii, se relevă prin faptul că societatea de asigurare, în schimbul primelor de asigurare încasate, oferă asiguratului un produs necorporal specific – “preluarea răspunderii pentru riscurile asigurate”, “securitatea” pentru cazurile convenite prin contractul de asigurare.

Desigur, obligaţia asumată de societatea de asigurări faţă de asiguraţi este influenţată de caracterul aleator al fenomenelor asigurate. Ca urmare, echilibrul între primele de asigurare încasate şi indemnizaţiile datorate poate fi afectat de abateri. Dacă abaterile sunt favorabile pentru asigurător ele măresc profitul. Dacă abaterile sunt nefavorabile, se impune compensarea acestora prin venituri generate din alte surse: dobânzi la depozite bancare, plasamente de capital, etc.

Preview document

Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 1
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 2
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 3
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 4
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 5
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 6
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 7
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 8
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 9
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 10
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 11
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 12
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 13
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 14
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 15
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 16
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 17
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 18
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 19
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 20
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 21
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 22
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 23
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 24
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 25
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 26
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 27
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 28
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 29
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 30
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 31
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 32
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 33
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 34
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 35
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 36
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 37
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 38
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 39
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 40
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 41
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 42
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 43
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 44
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 45
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 46
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 47
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 48
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 49
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 50
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 51
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 52
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 53
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 54
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 55
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 56
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 57
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 58
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 59
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 60
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 61
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 62
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 63
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 64
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 65
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 66
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 67
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 68
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 69
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 70
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 71
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 72
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 73
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 74
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 75
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 76
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 77
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 78
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 79
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 80
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 81
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 82
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 83
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 84
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 85
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 86
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 87
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 88
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 89
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 90
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 91
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 92
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 93
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 94
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 95
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 96
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 97
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 98
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 99
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 100
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 101
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 102
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 103
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 104
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 105
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 106
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 107
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 108
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 109
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 110
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 111
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 112
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 113
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 114
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 115
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 116
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 117
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 118
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 119
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 120
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 121
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 122
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 123
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 124
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 125
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 126
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 127
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 128
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 129
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 130
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 131
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 132
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 133
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 134
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 135
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 136
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 137
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 138
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 139
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 140
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 141
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 142
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 143
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 144
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 145
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 146
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 147
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 148
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 149
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 150
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 151
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 152
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 153
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 154
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 155
Locul și Rolul Asigurărilor în Economia Românească - Pagina 156

Conținut arhivă zip

  • Locul si Rolul Asigurarilor in Economia Romaneasca.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurări de Viață cu Acumulare de Capital

Cap.1 -Delimitãri ale Asigurãrilor de viaţã. 1.1. Necesitatea şi evoluţia asigurărilor 1.1.1.Riscurile şi nevoia de asigurare Omul, parte...

Evolutia Pietei Asigurarilor si Reasigurarilor in Romania in Ultimii 5 Ani

Capitolul I: Istoric al asigurarilor in Romania Desfasurata de aproximativ 120 de ani pe teritoriul tarii noastre activitatea societatilor de...

Locul si Rolul Asigurarilor in Plan Economico-financiar si Social

INTRODUCERE Putem spune, într-un fel, că asigurarea a apărut odată cu apariţia societăţii umane. Avem cunoştinţă de două tipuri de economii care...

Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană

Oricine are nevoie de protecţie, indiferent dacă ne gândim la persoane fizice sau persoane juridice. În timpul unei vieţi întregi se acumulează o...

Piata Asigurarilor in Romania dupa 2000

1.Caracteristici ale pietei asigurarilor Amplificarea in timp a activitatilor economico-sociale, diversificarea si aparitia unor noi obiecte ale...

Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie

Capitolul 1. Asigurari de bunuri-noţiuni şi caracteristici 1.1. Noţiune Asigurarea constă în crearea unui fond de către persoanele fizice şi...

Piata Asigurarilor in Romania - Evolutii si Perspective in Contextul Crizei Economice

Piata asigurarilor in Romania – evolutii si perspective in contextul crizei economice 1. Apariţia şi dezvoltarea asigurărilor în România Deşi...

Riscul in Asigurari

Riscul in asigurari Capitolul 1 - Prezentare generala Riscul reprezinta condţia de bază a asigurării. Dacă nu ar exista riscuri,nici asigurari nu...

Ai nevoie de altceva?