Lucrare de Practica BCR Asigurari SA

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Lucrare de Practica BCR Asigurari SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 39 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Antal Raluca

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

1.Organizarea societăţilor comerciale de asigurări la nivel de sucursale,filiale,agenţii
2.Statutul societăţi de asigurare Sc BCR Asigurări Sa. Contractul de societate
3.Contractul de asigurare
4.Bazele tehnice ale asigurărilor.Fundamente metodologice în asigurări
5.Reglementări legale privind mecanismul şi tehnică diferitelor produse de asigurare din cadrul societăţii BCR Asigurări
6.Asigurarea Complexă a Locuinţei de la BCR Asigurări
7.Fluxul informaţional,tehnico-operativ,financiar contabil în asigurări si indicatori
8.Bibliografie

Extras din document

1.Organizarea societăţilor comerciale de asigurări la nivel de sucursale,filiale,agenţii

În România, activitatea de asigurare se desfăşoară prin societăţi de asigurare, societăţi de asigurare-reasigurare şi societăţi de reasigurare, care îşi asumă obligaţii prin acceptarea de riscuri în schimbul platii unor prime de către asiguraţi sau, după caz, reasiguraţi.

Activitatea de asigurare se desfăşoară şi prin societăţi de intermediere, denumite în continuare agenţii de intermediere, care negociază şi încheie contracte de asigurare şi reasigurare pentru diferite societăţi care prestează alte servicii privind încheierea şi executarea unor asemenea contracte. Constituirea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor cu participare străină se face numai prin asociere cu persoane juridice şi persoane fizice romane şi se constituie sub formă de societăţi pe acţiuni sau societăţi cu răspundere limitată.

Societăţile comerciale din domeniul asigurărilor se constituie cu avizul prealabil al Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare din Ministerul Economiei şi Finanţelor, în vederea obţinerii avizului, cererile se însoţesc, după caz, de următoarele documente: memoriu de fundamentare cuprinzând o prezentare a obiectului de activitate şi a bazelor financiare ale acesteia, proiectul de contract de societate şi de stătut, declaraţia cu privire la capitalul subscris şi vărsat şi la structura acestuia.

Împotriva avizului nefavorabil, care va fi motivat, solicitanţii pot face contestaţie la ministrul economiei şi finanţelor, în termen de 15 zile de la primire. Decizia motivată a acestuia poate fi atacată la Tribunalul municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la primire. Societăţile comerciale din domeniul asigurărilor pot practica una sau mai multe categorii de asigurări şi reasigurări, potrivit obiectului de activitate stabilit prin contractul de societate şi statut, se pot practica, în principal, următoarele categorii de asigurări: asigurări de viaţă, asigurări de persoane, altele decât cele de viaţă, asigurări de autovehicule, asigurări maritime şi de transport, asigurări de aviaţie, asigurări de incendiu şi alte pagube la bunuri, asigurări de răspundere civilă, asigurări de credite şi garanţii, asigurări de pierderi financiare din riscuri asigurate, asigurări agricole.

În vederea supravegherii aplicării dispoziţiilor legale cu privire la activitatea de asigurare, pentru prevenirea stării de insolvabilitate a societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor şi apărarea drepturilor asiguraţilor, se înfiinţează Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, atribuţiile Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare fiind stabilite prin hotărârea Guvernului.

Denumirea societăţi în cadrul căreia am făcut practică este Sc BCRAsigurări Vienna Insurance Group S.A., societate de asigurări-reasigurări.

Bcr Asigurări a fost înfiinţată în 2001 şi face parte dintre societăţile ce aparţin Grupului Banca Comercială Româna, cel mai important furnizor de servicii financiare integrate din România şi primul furnizor care aplica cu succes conceptul modern de „one-stop–shopping” prin intermediul unui „supermarket financiar”. Bcr Asigurări este înregistrata ca o persoană juridică româna, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, prin subscripţie integrală şi simultană a capitalului social de către acţionari, persoane fizice şi persoane juridice, având ca obiect principal de activitate – activitatea de asigurare care, în conformitate cu Legea 32/2000, desemnează în principal oferirea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres şi recuperare, precum şi investirea sau fructificarea fondurilor proprii şi atrase prin activitatea desfăşurată.

Portofoliul Bcr Asigurări este conceput în scopul furnizării de produse care să asigure o protecţie completă clienţilor, fie că se adresează persoanelor fizice sau juridice. Permanenta îmbunătăţire şi actualizare a acestuia are rolul de a satisface nevoile de acoperire, la care se adaugă asistentă în alegerea celui mai potrivit program de asigurare.

La 31.12.2008, BCR Asigurări dispunea de o reţea teritorială formată din 155 de unităţi, din care 55 sucursale şi 100 agenţii, BCR Asigurări s-a înscris în decursul anilor pe o pantă ascendenta, pentru a răspunde, într-un mod profesionist, dezvoltării volumului de activitate a societăţii, ajungând ca la finalul semestrului I - 2009, compania să dispună de un personal de peste 1275 de angajaţi.

2.Statutul societăţi de asigurare Sc BCR Asigurări Sa.Contractul de societate

Actul constitutiv al societăţii BCR Asigurări cuprinde următoarele elemente principale:

a) Forma Juridică:

Societatea BCR Asigurări este o persoană juridică româna, administrata în sistem dualist, înfiinţată ca o societate pe acţiuni prin subscripţie integrală şi simultană a capitalului social de către deţinătorii de acţiuni, care funcţionează pe baza autorizaţiei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor („CSA”) în conformitate cu actele normative în vigoare ce reglementează activităţile de asigurare-reasigurare şi cu dispoziţiile prezentului Act Constitutiv.

Fisiere in arhiva (1):

  • Lucrare de Practica BCR Asigurari SA.doc

Alte informatii

Universitate ,,Petru Maior”, Târgu Mureş Finanţe-Bănci